Etikettarkiv: Kry

Patientnära vård på distans.

Spridningen av covid-19 har satt ett hårt tryck på svensk sjukvård och riskgrupper uppmanas att hålla sig hemma. Vi på KRY vill göra det möjligt för vårdpersonal och patienter att fortsätta mötas, utan att utsätta sig för smittorisk.

Därför har vi tagit fram Care Connect by KRY – en plattform där vårdpersonal kan träffa patienter via videosamtal. Plattformen är ett kostnadsfritt, enkelt och säkert sätt för alla, oavsett var de befinner sig, att få tillgång till distansvård. När det behövs som mest.

Läs mer om Care Connect by KRY och anslut dig på www.kry.care.

Digital vård på distans kompletterar fysisk vård

Nasim Farrokhnia, överläkare och forskare knuten till KI SÖS, ordförande i eHälso­läkarföreningen samt kvalitets- och forskningschef på KRY.
Nasim Farrokhnia, överläkare och forskare knuten till KI SÖS, ordförande i eHälso­läkarföreningen samt kvalitets- och forskningschef på KRY.
77 procent av läkarna anser att digital vård på distans kan vara till nytta för patienten, och nästan hälften av läkarna anser att AI-lösningar inom sjukvården kan vara till nytta för patienten.

Det är inte förvånande att majoriteteten av läkarna anser att digital vård på distans kan vara till nytta för patienten, det är snarare anmärkningsvärt att 23 procent inte anser att det kan tillföra patientnytta, säger Göran Petersson, öron-näsa-hals-läkare, seniorprofessor i hälsoinformatik vid Linnéuniversitetet i Kalmar och ordförande för Läkaresällskapets e-hälsokommitté.

Göran Petersson, öron-näsa-hals-läkare, seniorprofessor i hälsoinformatik vid Linnéuniversitetet i Kalmar och ordförande för Läkaresällskapets e-hälsokommitté.
Göran Petersson, öron-näsa-hals-läkare, seniorprofessor i hälsoinformatik vid Linnéuniversitetet i Kalmar och ordförande för Läkaresällskapets e-hälsokommitté.
Mest nytta vid långa avstånd
Han anser att digital vård på distans gör mest nytta när avstånden är långa och där patienten har svårt att komma till en läkare.
– Det är självklart alltid kvalitativt bättre att undersöka patienten på plats, men när läkaren känner sin patient, exempelvis kroniker som haft samma läkare under en längre tid och man inte behöver göra någon undersökning, så kan digital vård på distans göra stor nytta, liksom bland äldre patienter.
– Jag är övertygad om att digital vård på distans i allt större utsträckning kommer att användas som en integrerad del av övrig vård. Genom att hantera vissa funktioner digitalt blir det möjligt att nyttja sjukvårdspersonalens tid på bästa möjliga sätt. Det finns stora förhoppningar om att den digitala vården ska lösa många av sjukvårdens problem, men för att det verkligen ska bli så måste de digitala tjänsterna utformas i samverkan med sjukvårdsprofessionerna och patienterna, säger han.

Gemensam informationsstruktur
En av de frågor som är allra mest aktuella inom e-hälsa och digitalisering just nu är, enligt Göran Petersson, behovet av en gemensam informationsstruktur som inkluderar hela hälso-och sjukvården och kompetens om detta.
– En struktur med gemensamma mallar och koder är otroligt viktigt för att informationsöverföringen mellan olika vårdgivare ska underlättas. Det finns även legala hinder som exempelvis försvårar överföringen av patientdata från patientens egna appar till patientjournalen. Gemensamma informationsstrukturer är dessutom en nödvändighet för att kunna forska på det här området, säger han.

Mer forskning behövs inom ai
AI-lösningar inom sjukvården kan vara till nytta för patienten. AI gör det exempelvis möjligt att följa upp om behandlingen har effekt på patienten redan efter första behandlingstillfället.
– Den största begränsningen är att det ännu inte har forskats tillräckligt på det här området. Andra begränsningar är kostnader, datakapacitet och kreativitet. Även om det förstås krävs relativt omfattande initiala investeringar i AI så är jag övertygad om att det kan löna sig på sikt för svensk sjukvård, inte minst vid diagnostisering av ovanliga åkommor, säger Göran Petersson.

Resurser kan frigöras
– Det är både intressant och glädjande att hela 77 procent av läkarna anser att digital vård på distans kan vara till nytta för patienten. Distansvård kan bland annat tillföra värde för patienter med kroniska tillstånd, säger Nasim Farrokhnia, överläkare och forskare knuten till KI SÖS, ordförande i eHälsoläkarföreningen samt kvalitets- och forskningschef på KRY.

De digitala verktygen adderar lösningar och kombinationen maskin och människa innebär att tid kan frigöras när vissa uppgifter automatiseras bort

– De digitala verktygen adderar lösningar och kombinationen maskin och människa innebär att tid kan frigöras när vissa uppgifter automatiseras bort. Då kan läkaren fokusera mer på själva patientmötet, säger Nasim Farrokhnia.

Begränsningar
Hon betonar samtidigt att den digitala kontexten har sina begränsningar, exempelvis att det inte är möjligt att genomföra fysiska undersökningar. För auskultationer finns redan idag digitala verktyg som skulle kunna integreras vidare i vårdprocesserna, som det görs genom Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman.
En viktig aktuell fråga inom digital vård på distans, är enligt Nasim Farrokhnia, tillgången till data och standarder, inte minst för att bygga en gemensam infrastruktur där nya lösningar kan tas i bruk, som kan kommunicera med varandra och skapa helheter.

Mer kunskap om ai behövs
– Det är bra att 49 procent av läkarna anser att AI-lösningar inom sjukvården kan vara till nytta för patienten. Det visar också att mer kunskap behövs. Vi behöver utbilda såväl blivande som färdiga läkare på det här området. AI och maskininlärning kan bland annat användas i diagnostik samt i olika typer av beslutsstöd, exempelvis i digitala triageverktyg som vägleder patienten till rätt vårdnivå, avslutar Nasim Farrokhnia.

Kan digital vård på distans vara till nytta för patienten?

Anser du att AI-lösningar inom sjukvården kan vara till nytta för patienten?
(AI=artificiell intelligens)

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 18–21 oktober 2019. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

KRY bygger framtidens vårdorganisation

Delar av KRY:s kvalitetsteam, från vänster: Joakim Röstlund, MAL och specialist i allmänmedicin, Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin, Maria Christoffersson, patientsäkerhetsansvarig och Nasim Farrokhnia, forsknings- och utbildningschef.
Delar av KRY:s kvalitetsteam, från vänster: Joakim Röstlund, MAL och specialist i allmänmedicin, Annette Alaeus, specialist i infektionsmedicin, Maria Christoffersson, patientsäkerhetsansvarig och Nasim Farrokhnia, forsknings- och utbildningschef.
Med över 300 000 patient­möten sedan lanseringen i mars 2015 är KRY den största digitala vårdgivaren i Sverige. Bolagets ambitioner är höga, energin likaså. Digital vård är en het potatis, därför passade vi på att prata med delar av KRY:s kvalitetsteam för att få en inblick i vart de är på väg och hur de bygger framtidens arbetsmiljö för kliniker.

KRY sätter patienten först
KRY är en vårdgivare som gör det möjligt att via en app träffa läkare eller psykolog genom videosamtal i mobilen – helt på patienternas villkor. KRY grundades med målet att ge patienter snabb och enkel tillgång till högkvalitativ vård, oavsett var man bor eller vem man är. Sedan dess har KRY kommit att bli den största digitala vårdgivaren i Europa. KRY står idag för cirka 2% av alla läkarbesök inom primärvården.
– När KRY grundades var det utifrån ett patientperspektiv. Det var det faktum som gjorde att vi valde att ha öppet årets alla dagar klockan 06–24 och att inrätta en patientsupport dit patienterna kan höra av sig om de har frågor angående sitt vårdmöte. Men det har också inneburit att vi kunnat bygga en helt ny vårdorganisation utan något av det bagage som finns i den etablerade primärvården, säger Joakim Röstlund, specialist i allmänmedicin och medicinskt ansvarig läkare på KRY.
– Vår ambition är att erbjuda den bästa vården för så många patienter som möjligt. För att lyckas med det är det avgörande att även erbjuda den bästa arbetsmiljön för våra kliniker.

Över 260 kollegor
Joakim berättar att det redan nu skiljer sig mycket att arbeta på KRY jämfört med fysisk vård i allmänhet och offentlig vård i synnerhet.
– Det börjar redan i samband med rekryteringen. Alla som börjar hos oss genomgår en gedigen rekryterings- och inlärningsprocess. Vi kvalitetssäkrar också med ett bakjoursteam med specialister som alltid finns tillgängligt för att ge råd och stödja våra läkare om det skulle behövas, samt möjligheten att konsultera andra kollegor. Våra läkare följs också upp kontinuerligt för att säkerställa att medicinska riktlinjer följs, förklarar Joakim.
Men är det inte ensamt om man inte arbetar med kollegor?
– Jag förstår hur man kan tro det men faktum är att då vi är över 260 kliniskt verksamma, finns det en stark sammanhållning där man som enskild kliniker kan prata digitalt med sina kollegor och få råd och stöd i realtid. Utöver det ordnar vi, med jämna mellanrum, webinarier och fysiska sammankomster för alla våra kliniker. Annars är man självklart välkommen att besöka och arbeta från vårt huvudkontor i Stockholm om man vill.
Digital vård debatteras ju mycket och anses av många som kontroversiell. Vad tycker du om det?
– Vi utmanar definitivt hur gängse primärvård bedrivs men mycket av kritiken handlar också om okunskap kring vad vi gör och hur vi arbetar. Här har vi som vårdaktör ett stort ansvar att vara noga med att endast genomföra bedömningar som låter sig göras digitalt. Utvecklingen kring detta går hela tiden framåt och då vi arbetar digitalt har vi också en unik möjlighet att bygga in olika vägar för kvalitetsuppföljning i våra system.

Kvalitet, forskning och lärande i fokus
Just kvalitet, forskning och utbildning är något som ligger i rampljuset för KRY. Nasim Farrokhnia är forsknings- och utbildningschef på KRY.
– Alla som arbetar på KRY ska känna att de får möjlighet att bli en bättre kliniker. Det handlar dels om personlig uppföljning och återkoppling, dels om kompetens och professionell utveckling. KRY:s lärande- och utvecklingsprogram KRY Academy erbjuder webbinarier, föreläsningar och workshops samt även möjlighet till forskningssamarbeten kring digital vård där kunskapsluckorna är många. Med ett starkt techbolag i ryggen genereras dagligen enorma mängder data kopplade till våra patientmöten vilket skapar unika möjligheter för utvärdering och forskning. Samtidigt ger variationerna i geografi, ålder, symptom, sökorsaker och diagnoser hos våra patienter möjlighet till kliniskt lärande, säger Nasim Farrokhnia.
Du har ju lång erfarenhet av att arbeta kliniknära inom akutsjukvård och bland annat som verksamhetschef för akuten på Södersjukhuset. Hur kommer det sig att du valde att börja jobba på KRY?
– Vården står inför stora utmaningar och dagens snabba teknikutveckling kan ge många nya lösningar för både patienter och personal. Det KRY gör för att förbättra kommunikationen mellan patienterna och vården är inspirerande. Jag känner mig också trygg med KRY:s patientsäkra plattform där jag i realtid kan konsultera kollegor av olika specialiteter och erfarenheter utöver en bakjour. Glädjande nog ligger patienternas nöjdhet på 4,7 av 5 om hur de upplever vårdmötet med KRY:s läkare, avslutar Nasim Farrokhnia.

Jobba hos KRY
Som läkare på KRY får du möjlighet att vara med och påverka framtidens primärvård. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan vara flexibel i tid och rum, kompetenta och stöttande kollegor, nära ledarskap och möjligheten att få arbeta i moderna arbetsverktyg.

Läs mer och ansök här

KRY
KRY är en vårdgivare som gör det möjligt för patienter att träffa läkare och psykologer via videosamtal i mobilen. Idag finns KRY i Sverige, Norge och Spanien.
Lanserades: 2015
Genomförda patientmöten: 300 000+
Antal kliniker: 260+

KRY
Huvudkontor: Regeringsgatan 54, Stockholm
www.kry.se

Jobba med jämlik och tillgänglig vård på KRYMed över 250 000 vårdbesök sedan KRY lanserade i mars 2015 är vi den största digitala vårdgivaren i Sverige och Norge. Som läkare eller psykolog på KRY får du möjlighet att vara med och påverka framtidens primärvård. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan vara flexibel i tid och rum, kompetenta och stöttande kollegor, nära ledarskap och möjligheten att få arbeta i moderna arbetsverktyg.

Om KRY
KRY är en vårdgivare som gör det möjligt att via en app träffa läkare eller psykolog genom videosamtal i mobilen – helt på patienternas egna villkor. KRY grundades 2014 och vår tjänst lanserades i mars 2015 med målet om att ge patienter snabb och enkel tillgång till högkvalitativ vård, oavsett var man bor eller vem man är. Sedan dess har vi kommit att bli den största digitala vårdgivaren i Sverige och Norge. Idag kan vi hjälpa cirka 60% av alla primärvårdsärenden och vi hanterar cirka 3% av all Sveriges primärvård.

Patientsäkerhet och vårdkvalitet
Tjänsten KRY är skapad utifrån ett patientperspektiv. Vi sätter alltid patienten först och vårt mål är att kunna hjälpa så många patienter som möjligt. För att göra så behöver vi hela tiden utveckla vår verksamhet och vi gör det genom löpande kvalitetssäkring och datainsamling. Grunden i vår kvalitet är vilka läkare och psykologer vi rekryterar. Alla genomgår en gedigen rekryterings- och inlärningsprocess där vi utbildar och säkerställer kompetenskrav. Våra kliniker tränas också för att kunna arbeta i vår tekniska plattform. Vi kvalitetssäkrar också med ett, i realtid, tillgängligt bakjoursteam med specialister som kan ge råd och stödja våra läkare om det skulle behövas, samt möjligheten att konsultera andra kollegor. Våra läkare följs också upp kontinuerligt och vårt kvalitetsteam gör regelbundet stickprovskontroller för att säkerställa att medicinska riktlinjer följs. Idag har vi en patientnöjdhet som ligger på 4,7 av 5!

Flexibilitet i arbete
Våra medarbetares livssituation är viktig för oss, därför får du som läkare eller psykolog på KRY bestämma när och var du vill jobba. Det enda som behövs är en dator, webbkamera och bra internetuppkoppling. Det går att välja att ha KRY som sin primära arbetsgivare eller att kombinera arbetet på KRY med arbete på fysisk klinik.

Kunskapsutbyte och utveckling
I en snabbväxande och flexibel miljö, med över 200 kollegor med olika erfarenheter och inriktningar, finns det stort utrymme att lära och utbyta kunskap. Som läkare och psykolog på KRY ges du möjlighet att dagligen diskutera allt från kliniska fall till utvecklingen av digital vård. Våra patientgrupper varierar mycket i geografisk utgångspunkt, ålder, symptom och sökorsaker, som ger brett kliniskt lärande. Läkare och psykologer erbjuds även kontinuerlig kompetensutveckling i form av nära ledarskap, kontakt med bakjour och medicinskt ansvarig, webbinarier, föreläsningar och workshops. På KRY blir du en bättre kliniker!

Läs mer och ansök här

Vid eventuella frågor är du varmt välkommen att höra av dig till Louise Källén: louise@kry.se.

Digitala tjänster kompletterar fysiska primärvården

Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare på Kry.
Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare på Kry.
De digitala läkartjänsterna växer och fungerar allt mer som ett komplement till den fysiska primärvården. En nära samverkan mellan den fysiska och digitala primärvården kan bland annat öka tillgängligheten för patienten och avlasta vårdcentralerna.

– Det övergripande syftet med Kry är att erbjuda vård på lika villkor för alla patienter, de ska på ett jämställt sätt kunna få kontakt med en läkare, oavsett var de bor. Vi har valt att fokusera på digitala primärvårdstjänster eftersom det är där behovet av digitala läkartjänster är som störst. I dagsläget erbjuder vi digitala läkarbesök men i framtiden är det inte osannolikt att vi även adderar andra professioner, exempelvis kuratorer, psykologer eller sjuksköterskor, säger Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare på Kry.
Han betraktar en ökad tillgänglighet som den främsta fördelen för patienter som använder sig av digital vård. När läkarkontakten är digital kan patienten söka vård på sina egna villkor, oberoende av var de befinner sig och även utanför de fysiska vårdcentralernas öppettider.

Ökad flexibilitet för läkare
– För läkarnas del innebär de digitala vårdtjänsterna ett mer flexibelt arbetssätt, de kan arbeta på distans från andra delar av Sverige eller världen om de befinner sig utomlands en period. Det är även enkelt för läkare at arbeta deltid med digitala vårdtjänster. En fördel för primärvården är att digital vård kan sätta in resurser där de behövs som mest, exempelvis för patienter i glesbygden, säger Johan Flodin.
Han anser att digitala läkarbesök fyller en viktig funktion som ett komplement och avlastning till den fysiska primärvården. Genom att ta emot patienter som annars hade vänt sig till en fysisk vårdcentral kan digital vård avlasta vårdcentral­ernas läkare, som istället kan fokusera mer på de patienter som behöver den fysiska vården som mest, exempelvis multisjuka eller kroniskt sjuka.

Driver på digitaliseringen
– Allt fler landsting och regioner erbjuder sina invånare digitala vård­alternativ, vilket förstås är positivt. Samtidigt behöver samverkan mellan landsting, regioner och de digitala vårdtjänsterna stärkas. Efterfrågan på digital vård bidrar till att den fysiska vården rör sig snabbare än väntat mot en ökad digitalisering. I framtiden kommer många patienter själva kunna genomföra enklare mätningar och undersökningar som normalt sett görs på en vårdcentral, avslutar Johan Flodin.