Digitala tjänster kompletterar fysiska primärvården

Publicerad 1 november 2017
Text: Annika Wihlborg

Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare på Kry.
Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare på Kry.
De digitala läkartjänsterna växer och fungerar allt mer som ett komplement till den fysiska primärvården. En nära samverkan mellan den fysiska och digitala primärvården kan bland annat öka tillgängligheten för patienten och avlasta vårdcentralerna.

– Det övergripande syftet med Kry är att erbjuda vård på lika villkor för alla patienter, de ska på ett jämställt sätt kunna få kontakt med en läkare, oavsett var de bor. Vi har valt att fokusera på digitala primärvårdstjänster eftersom det är där behovet av digitala läkartjänster är som störst. I dagsläget erbjuder vi digitala läkarbesök men i framtiden är det inte osannolikt att vi även adderar andra professioner, exempelvis kuratorer, psykologer eller sjuksköterskor, säger Johan Flodin, medicinskt ansvarig läkare på Kry.
Han betraktar en ökad tillgänglighet som den främsta fördelen för patienter som använder sig av digital vård. När läkarkontakten är digital kan patienten söka vård på sina egna villkor, oberoende av var de befinner sig och även utanför de fysiska vårdcentralernas öppettider.

Ökad flexibilitet för läkare
– För läkarnas del innebär de digitala vårdtjänsterna ett mer flexibelt arbetssätt, de kan arbeta på distans från andra delar av Sverige eller världen om de befinner sig utomlands en period. Det är även enkelt för läkare at arbeta deltid med digitala vårdtjänster. En fördel för primärvården är att digital vård kan sätta in resurser där de behövs som mest, exempelvis för patienter i glesbygden, säger Johan Flodin.
Han anser att digitala läkarbesök fyller en viktig funktion som ett komplement och avlastning till den fysiska primärvården. Genom att ta emot patienter som annars hade vänt sig till en fysisk vårdcentral kan digital vård avlasta vårdcentral­ernas läkare, som istället kan fokusera mer på de patienter som behöver den fysiska vården som mest, exempelvis multisjuka eller kroniskt sjuka.

Driver på digitaliseringen
– Allt fler landsting och regioner erbjuder sina invånare digitala vård­alternativ, vilket förstås är positivt. Samtidigt behöver samverkan mellan landsting, regioner och de digitala vårdtjänsterna stärkas. Efterfrågan på digital vård bidrar till att den fysiska vården rör sig snabbare än väntat mot en ökad digitalisering. I framtiden kommer många patienter själva kunna genomföra enklare mätningar och undersökningar som normalt sett görs på en vårdcentral, avslutar Johan Flodin.