Etikettarkiv: Läkarkonsult

Konsulter behövs för att täcka vakanser

Mer än hälften av läkarna anger att deras verksamheter anlitar läkare från bemannings- och konsultföretag. Verksamheterna har främst behov av bemanningsläkare för att täcka vakanser och för att kunna hantera det dagliga patientflödet och uppfylla vårdgarantin. Läkare från bemanningsföretag behövs också vid semestertider, vid hög arbetsbelastning, för många patienter per läkare, för att få en viss specialistkompetens och vid sjukfrånvaro.

I vilken omfattning anlitar din verksamhet läkare från bemanningsföretag?
I vilka sammanhang har ni främst behov av läkare från bemanningsföretag? Ange gärna flera.

1. För att täcka vakanser
2. För att kunna hantera det dagliga patientflödet och uppfylla vårdgarantin
3. Vid semestertider
4. Vid hög arbetsbelastning, för många patienter per läkare
5. För att få en viss specialistkompetens till en sjukvårdsenhet
6. Vid sjukfrånvaro
7. För att kunna hålla vårdplatser öppna
8. För att tillföra erfarenhet/handledningskunskap till sjukvårdsenheten (om det saknas)
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.

Bemanningsföretagen med högst kvalitet

Vilka bemanningsföretag för läkare har levererat en tjänst med bra kvalitet? Läkarna har angivit vilka bemanningsföretag de har erfarenhet av som leverantör och vilka av dem som de anser har levererat en tjänst med bra kvalitet.

Vilka av följande bemanningsföretag för läkare har du erfarenhet av som leverantör till hälso- och sjukvården? Ange gärna flera.
Vilka av följande bemanningsföretag för läkare anser du har levererat en tjänst med bra kvalitet? Ange gärna flera.

För få läkare hade erfarenhet av Pridoc, Pelmatic och Hedera Group som leverantör för att de skulle kunna bedömas kvalitetsmässigt.
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare har svarat på undersökningen.

Goda villkor och stor flexibilitet hos Agila

Rikard Morawski, chefsläkare och Isak Lelić, ST-läkare.
Rikard Morawski, chefsläkare och Isak Lelić, ST-läkare.

Vårdbemanningsföretaget Agila strävar efter att vara en engagerad och flexibel arbetsgivare som ger sina konsulter god ersättning och bra villkor i kombination med stor potential för utveckling och variation.

Bara ett par kvarter från lummiga Mariatorget på Södermalm i Stockholm har vårdbemanningsföretaget Agila sitt huvudkontor. Där träffar vi pensionerade psykiatern och chefsläkaren Rikard Morawski och ST-läkaren Isak Lelić. För Rikard erbjuder Agila den perfekta möjligheten att fortsätta utöva sitt yrke på villkor som passar honom själv.
– Jag kan inte arbeta i landstingets regi efter pensionen, men jag föredrar ändock att ha kontinuitet i mitt arbete, både för min egen skull och för patienternas. Via Agila har jag kunnat verka på samma arbetsplats de senaste två åren och kan reglera mina arbetsinsatser utifrån mina och mottagningens behov.

Utvecklar kompetensen
Isak Lelić framhåller även han flexibilitet som en stor anledning till att han anslutit sig till Agila, men hans situation ser dock annorlunda ut.
– Jag är ST-läkare i internmedicin på Södersjukhuset och arbetar i stor utsträckning inom olika vårdområden vid sidan om; under mina kompveckor passar jag på att ta uppdrag inom primärvården för Agila. Det är oerhört nyttigt kompetensmässigt sett eftersom jag behåller min bredd, och dessutom är ersättningen från Agila mycket konkurrenskraftig.

Positivt bemötande
Både Rikard och Isak har varit i kontakt med andra bemanningsföretag, men valet föll på Agila på grund av den trevliga och tillmötesgående kommunikationen och företagets stabila struktur. De betonar att alla läkare som är intresserade av att arbeta som bemanningsläkare borde våga ta steget och prova på själva istället för att hålla kvar vid gamla fördomar.
Bemanningsläkare kompletterar den offentliga sjukvården på ett enormt effektivt sätt och är i själva verket inte särskilt mycket dyrare än att ha fast anställd personal, men för oss som läkare innebär det i många fall betydligt bättre förutsättningar, säger Rikard.
– Man blir dessutom ofta väldigt positivt mottagen under sina olika uppdrag och det är tillfredställande att känna att man får bidra och göra skillnad för både patienter och personal med den kompetens man besitter. Sen är det väldigt utvecklande och roligt också, avslutar Isak.

Agila
Agila är ett av Nordens största företag för vårdbemanning och omsorgsbemanning. Företaget är etablerat sedan många år och arbetar med läkarbemanning, sjuksköterskebemanning och socionombemanning. Agilas huvudkontor finns i Stockholm men verksamheten är rikstäckande i både Sverige och Norge med lokalkontor i Oslo och Malmö. Agilas arbetssätt genomsyras av personligt bemötande och högsta tänkbara kvalitets- och servicegrad. Agila har alltid gott om lediga jobb för läkare. Kontakta Agila direkt för att se vilka uppdrag som finns som stafettläkare. Konsultcheferna har mångårig erfarenhet i branschen och är experter på bemanning inom sjukvård och socialtjänst. Du är varmt välkommen till ett besök i något av våra kontor eller att ta kontakt med någon av våra konsultchefer.
www.agila.se
www.agila.se

”Läkarna ska kunna ägna sig åt sitt jobb, resten ordnar vi”

Armin Arianson, Eva Domanders, Niklas Lindberg och Marius Čeginskas på Rent-A-Doctor. Foto: Håkan Målbäck
Armin Arianson, Eva Domanders, Niklas Lindberg och Marius Čeginskas på Rent-A-Doctor. Foto: Håkan Målbäck
Genom att erbjuda hög service kan läkare som jobbar för Rent-A-Doctor ha allt sitt fokus på uppdraget de anlitas för. Det har gjort bemanningsföretaget till en populär uppdragsgivare och en aktör som ökar patientsäkerheten.

Företaget Rent-A-Doctor var pionjärer när de 1994 började hyra ut läkare vid tillfälliga behov av resursförstärkning på sjukhus och vårdcentraler runt om i landet. Att de var först i branschen har gjort företaget välkänt bland såväl läkare som kunder. Men Rent-A-Doctor har inte vunnit landstingens förtroende och blivit omtyckta bland läkarna på grund av gamla meriter. Det är den kontinuerliga satsningen på kvalitet som bidrar till deras höga trovärdighet och popularitet.
– Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och med våra ISO-certifieringar blir det tydligt att vi ställer höga krav på oss själva. Det skapar en trygghet för alla parter vi samarbetar med, säger Eva Domanders, vd för Rent-A-Doctor.

Ökar patientsäkerheten
Niklas Lindberg är ganska nytillträdd som affärsenehetschef på Rent-A-Doctor och har tidigare jobbat med kontraktsforskning inom läkemedelsindustrin. Sina erfarenheter har han stor nytta av i sin nya roll.
– På samma sätt som jag tidigare arbetat med att se till att läkemedel ska vara säkra är mitt fokus nu på att sjukvården ska vara det. Genom att anlita Rent-A-Doctor kan man lita på att patientsäkerheten ökar, säger Niklas Lindberg.
Utöver kvalitetsstämpeln förknippas Rent-A-Doctor med enkelhet. Det är smidigt att jobba för och med företaget. Konsultcheferna på huvudkontoret matchar ihop specialistläkare med passande uppdrag och styr upp allt praktiskt runtomkring.
– Jag brukar säga att jag är som en agent. Läkarna ska kunna ägna sig åt sitt jobb, resten ordnar vi, säger Marius Čeginskas, konsultchef på Rent-A-Doctor inom området radiologi och mammografi.
Det kan innefatta att stämma av hur personaltätheten och organisationen ser ut för det aktuella uppdraget för att kunna ge en tydlig beskrivning av arbetsvillkoren till läkaren. Om någon ska jobba på annat håll än sin hemort kan det också bli aktuellt att hjälpa till med att boka resor och ordna med bostad. Och rent allmänt finns konsultcheferna till hands och är behjälpliga om det skulle dyka upp frågor eller problem.
– Vi är lösningsorienterade och ger snabb återkoppling, säger Armin Arianson, även han konsultchef inom radiologi. I min kontakt med läkare får jag ofta höra att vi uppskattas just för att vi är så tillmötesgående och bryr oss.

Rent-A-Doctor
Rent-A-Doctor är landets första och än idag ledande aktör inom läkarbemanning. Som anlitad läkare genom Rent-A-Doctor kan du själv påverka dina arbetstider, förändra dina arbetsuppgifter och förbättra din ekonomi. Företags­idén bygger på ledorden professionell, engagerad och personlig.

Kontaktperson:
Niklas Lindberg, affärsenhetschef RAD
Tel: 0733-761 391
E-post: niklas.lindberg@rentadoctor.se
www.rentadoctor.se

www.rentadoctor.se

Trygghet och valmöjlighet för läkarkonsulter

Inge Matthiesen, läkare, Salar Asa, läkare, Jenny Lundström, vd Dedicare Doktor och Ida Otteberg, konsultansvarig hos Dedicare för primärvård och psykiatri. Foto: Gonzalo Irigoyen
Inge Matthiesen, läkare, Salar Asa, läkare, Jenny Lundström, vd Dedicare Doktor och Ida Otteberg, konsultansvarig hos Dedicare för primärvård och psykiatri. Foto: Gonzalo Irigoyen
Dedicare är ett av de äldsta och mest etablerade vårdbemanningsföretagen i branschen. Verksamheten drivs långsiktigt och företaget arbetar aktivt för att erbjuda en trygg och engagerande arbetssituation med mångfald och jämställdhet som ledord.

Jenny Lundström har varit vd för Dedicare Doktor i snart 1,5 år. Hon sökte sig till Dedicare för att det är ett professionellt företag med en gedigen bakgrund.
– Det är viktigt för mig att kunna stå för företagets värderingar och Dedicare är auktoriserade, anslutna till kollektivavtal och arbetar dessutom långsiktigt, berättar hon.
Dedicare sätter kompetensen i första rummet och arbetar kontinuerligt med jämställdhet och diversifiering, något som både kunder och konsulter uppskattar.
– Vi ligger i topp på stiftelsen All­Brights kartläggning över jämställdhetsarbete i branschen och det är vi stolta över. I förlängningen handlar det om att lyfta fram individuell kompetens och det återspeglas även i hur vi kommunicerar. Alla har en personlig kontakt hos oss, så vi har fördjupad insikt i parternas behov och kan därför alltid matcha rätt konsult med rätt kund.

Vill skapa balans
Kollegan Ida Otteberg är konsultansvarig hos Dedicare för primärvård och psykiatri. Hon är sjuksköterska i grunden och liksom Jenny sökte hon sig till Dedicare för att hon fått ett mycket gott intryck av företaget och dess förhållningssätt.
– Dedicare finns till som ett komplement till den ordinarie vården, inte som en ersättning. Vi hjälper till att skapa balans, vilket gynnar alla parter, konstaterar hon.
Många söker sig till Dedicare med önskan om en flexiblare och mer omväxlande arbetssituation utan att behöva kompromissa med sin ekonomiska trygghet. Företaget har ramavtal med de flesta svenska landsting och större privata aktörer, så det finns aldrig brist på uppdrag.
– Vi välkomnar läkare inom alla specialiseringar. Framförallt psykiatrin växer kraftigt hos oss just nu, vilket är väldigt roligt. I synnerhet får vi allt fler uppdrag inom slutenvården och det är något vi satsar aktivt på att utveckla, säger Ida.

Läs på i förväg!
Både Ida och Jenny är övertygade om att många kommer att vilja arbeta som konsulter även i framtiden och råder intresserade läkare att vara noggranna med vilka arbetsgivare de väljer.
– Läs på! Vad är det för bolag, är det etablerat och auktoriserat? Titta inte bara på timlönen utan gå djupare. Se till att det är upphandlat inom landstinget, att de förmånsbeskattar och att de håller sig till skatteverkets regler, annars riskerar du att drabbas personligen om något går snett, råder de som avslutning.

Ett yrke för alla
Läkarna Inge Matthiesen och Salar Asa har väldigt olika orsaker till att arbeta som läkarkonsulter, men för båda två var Dedicare det självklara valet som arbetsgivare.
– Jag har arbetat för Dedicare i snart sex år och har alltid känt mig väl omhändertagen och uppmärksammad. Medarbetarna är professionella och personliga och det finns aldrig några problem med vare sig boende eller uppdrag, säger Inge, som mestadels arbetar som fartygsläkare och expeditionsläkare.
Hon ser många av uppdragen för Dedicare som ett sätt att hålla sig à jour med utvecklingen inom vården och säger dessutom att hon trivs med att ha möjligheten att arbeta på olika ställen i Norden.
– Jag kan ärligt talat inte tänka mig ett bättre sätt att arbeta och rekommenderar det definitivt för andra läkare. Det kommer att dröja innan man har lyckats lösa problemen med sjukskrivningar och läkarbrist på olika håll. Då känns det väldigt positivt att kunna komma in från ett seriöst och tillförlitligt företag och erbjuda hjälp och stötta upp, framhåller Inge.

Styr över sin egen tid
Salar har bara arbetat för Dedicare i omkring två månader. För honom spelade den bättre ersättningen stor roll, men i första hand ville han få bättre förutsättningar att styra över sin egen tid.
– Det är väldigt skönt att kunna avgöra hur och när man vill arbeta och det är något jag kan göra hos Dedicare. Samtidigt är det tryggt att veta att företaget man arbetar för är anslutna till Läkarförbundet och att man själv är ansluten till kollektivavtal och får allmän pension.
Han påpekar att en av de bästa aspekterna med att arbeta som resurs­läkare är möjligheten att få ta hand om andra och att få lära sig nya saker.
– Detta är ett oerhört inspirerande och utvecklande sätt att arbeta och man känner sig behövd och uppskattad varje dag, så det är absolut något alla borde prova. Det gäller bara att stå fast vid sina principer och arbeta enligt riktlinjerna precis som vanligt. Det är ett yrke för alla, avslutar han.

Dedicare Doctor
Dedicare är ett auktoriserat vårdbemanningsföretag med huvudsaklig verksamhet inom uthyrning av läkare, sjuksköterskor, socionomer och pedagoger. Bolaget har funnits sedan 1996 och är verksamt i Sverige och Norge. Företagets uppdrag innebär allt från att förse privata och offentliga vårdgivare med enstaka vikarier över dagen till att bemanna hela avdelningar, enheter eller operationsteam.

Dedicare Doctor
Sankt Eriksgatan 44, 5 tr
112 34 Stockholm
Tel: 08-555 656 10
E-post: doctor@dedicare.se
www.dedicare.se

www.dedicare.se