Etikettarkiv: Lund

Läkare tävlar i unik volleybollfinal

Foto: Martina Eriksson
Foto: Martina Eriksson
Anahita Attaran, ST-läkare i dermatologi och venereologi i Lund.
Anahita Attaran, ST-läkare i dermatologi och venereologi i Lund.

Vinnaren av nystartad vollybolltävling för kvinnliga läkare ska möta AT-beachvolleybollvinnare i en rafflande final. Plats: Kongressen för Framtidens Specialistläkare 2018 i Malmö Arena.

Det är Framtidens Specialistläkare (FSL) som gör ett samordnat arrangemang med nordiskt mästerskap i volleyboll för kvinnliga läkare. Anahita Attaran, ST-läkare i dermatologi och venereologi i Lund har startat ett landslag som hon på sikt hoppas ska kunna spela internationellt.
– Det finns redan ett fotbollslag för manliga läkare som spelar mot läkarlag i hela världen. Jag ville skapa något liknande för kvinnliga läkare och volleyboll är något de flesta kan vara med på där skaderisken är liten, säger hon och berättar att man just nu letar sponsorer för att finansiera projektet.

Martina Eriksson, AT-läkare vid Hallands sjukhus Halmstad. Foto: Dylan Ceynowa
Martina Eriksson, AT-läkare vid Hallands sjukhus Halmstad. Foto: Dylan Ceynowa

Bidra till gemenskap
I skrivande stund har hennes Facebookgrupp ”Swedish National Medical Sports Team for Women” runt 150 medlemmar. För att locka med nordiska kollegor har hon publicerat sin idé i norska läkartidningen och pratat med läkare i Danmark som är positiva.
– Jag hoppas att det sprider sig. I oroliga tider är det viktigt att vi läkare håller ihop och genom volleybollen kan vi knyta kontakter, bidra till gemenskap och utbyta medicinsk kunskap med varandra, fortsätter hon.
Motståndarlaget blir alltså vinnaren av AT-beach. Turneringen som startade i Halmstad för cirka 20 år sedan lockade i somras 270 AT-läkare och underläkare från hela landet. Årets ordförande Martina Eriksson ser fram emot det nordiska mästerskapet i Malmö Arena nästa år.
– Det ska bli jättespännande. Vi har haft samarbete med Framtidens Specialistläkare under åren som har sponsrat oss. Bland annat har vinnarna fått biljetter till kongressen, vilket varit väldigt uppskattat, säger Martina Eriksson som till vardags är AT-läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och tillägger att turneringen ger ett ypperligt tillfälle att möta kollegor.

Taggade att vinna
– Det finns en stor efterfrågan från AT-läkare att träffas. Under tre dagar kan vi spela och umgås med varandra under avslappnade former. Jag tror vi kommer att kunna leverera ett vasst lag i Malmö Arena, fortsätter hon.
Även Anahita Attaran har stora förhoppningar inför matchen. Trots ringa volleyboll-kunskaper hoppas hon kunna vara med och spela.
– Intresset har varit stort och vi kommer börja med träningar i Malmö inom ett par veckor. Självklart ska vi göra allt för att vinna, men framför allt ska det bli kul att göra något tillsammans, avslutar hon.

Teambaserat arbete skapar mer patientnära vård inom Region Skåne

Lena Ekelius och Ulf Lind trivs med arbetet på en akut äldrevårdsavdelning vid Lunds universitetssjukhus.
Lena Ekelius och Ulf Lind trivs med arbetet på en akut äldrevårdsavdelning vid Lunds universitetssjukhus.
– Arbetet på avdelningen har överträffat mina vildaste förväntningar, jag stortrivs. Det säger Ulf Lind, specialist i allmänmedicin, som efter 30 år på olika vårdcentraler sökte sig till slutenvården och en akut äldrevårdsavdelning vid Lunds universitetssjukhus.

Äldrevårdsavdelningen i Lund, ÄVA, är en ny verksamhet som startade för ett år sedan i syfte att förbättra vården för sköra äldre patienter.
– På avdelningen arbetar specialister i äldremedicin och erfarna distriktsläkare som är vana vid att behandla äldre patienter. Den medicinska kompetensen är mycket hög och vi arbetar integrerat med primärvård och kommun, just för att patientgruppen ska få en mer sömlös vård, berättar Lena Ekelius, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef.
Ulf Lind som varit specialist i allmänmedicin sedan 1988 och arbetat som distriktsläkare sedan dess, återfinns numera på ÄVA.
– Jag hörde talas om planerna och tyckte att projektet kring en integration av öppen- och slutenvård lät intressant. Det som också lockade var att jobba med sjukare människor än vad man normalt ser som distriktsläkare. Nu har jag varit på avdelningen i ett år och fått en riktig nytändning i mitt yrkesliv, det är ett fantastiskt stimulerande jobb.
Tanken att rätt person ska göra rätt sak i vården har varit en viktig utgångspunkt för verksamheten.
– Vi har ett övergripande uppdrag i att göra det bättre för patientgruppen. Genom att arbeta teambaserat försöker vi få till en mer patientcentrerad vård, säger Lena Ekelius.
Ett viktigt led i det arbetet är direkt­inläggningar.
– Idag kan de äldre få vänta länge på akuten. För att undvika det kan läkare i primärvården lägga in patienter direkt på vår avdelning, berättar Ulf Lind.
I dagsläget har avdelningen möjlighet att ta emot en direktinläggning om dagen, målet är att i framtiden kunna ta emot fler.
– Trots att verksamheten varit igång i ett år är vi bara i början av det vi vill åstadkomma på sikt. Mobila team för äldre som åker runt till patientgruppen är ett sådant exempel, säger Lena Ekelius.

Andreas Hellkvist på vårdcentralen i Höör och Anna Lindén på vårdcentralen Kärråkra i Eslöv. Foto: Andreas Svegland
Andreas Hellkvist på vårdcentralen i Höör och Anna Lindén på vårdcentralen Kärråkra i Eslöv. Foto: Andreas Svegland
Primärvården
Även vårdcentralerna inom Region Skåne arbetar aktivt med att skapa en bättre och mer tillgänglig vård för äldre patienter. I Höör har man nyligen öppnat en äldremottagning inriktad på patienter över 75 år.
– Mottagningen, som bemannas av en så kallad äldresjuksköterska, utgör en snabbare ingång till vården för denna ålderskategori, berättar Andreas Hellkvist, specialist i allmänmedicin som ansvarar för äldrevården i kommunen och även är medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen.
Sin läkarbana började han förhållandevis sent i livet, erfarenheterna från arbetslivet kommer väl till pass i arbetet som distriktsläkare.
– Jag började studera först vid 30 års ålder, men det är aldrig för sent, all erfarenhet är bra i detta yrke och inte minst i arbetet med de äldre patienterna, vilket är vad jag brinner för.

Kärråkra
Anna Lindén blev färdig specialist i allmänmedicin för två år sedan. Idag delar hon sin tid mellan tjänsten som enhetschef för vårdcentralen Kärråkra i Eslöv och det kliniska arbetet.
– Jag gjorde min ST-utbildning med inriktning på ledarskap och gick sedan ganska direkt in i uppdraget som enhetschef med 40 procent klinisk tjänstgöring, en kombination som fungerar väldigt bra.
Vårdcentralen Kärråkra har, precis som många andra verksamheter, känt av den rådande bristen på distriktsläkare. För att skapa bästa möjligheter för rekrytering, god arbetsmiljö och kvalitet har man under senare tid gjort en rad riktade insatser på området. Exempel på det är extra fortbildningstid för läkarna samt dagliga avstämningar och veckovisa möten.
– Syftet är dels att vi ska kunna dela med oss av erfarenheter och kunskap till varandra, dels att stärka arbetsmiljön och det kollegiala.
Vårdcentralen har även skapat ett nytt och mer teambaserat arbetssätt runt sina patienter.
– Två läkare och en sköterska arbetar i team runt de akuta patienterna. Det nya arbetssättet har frigjort tid för de andra medarbetarna att ta fler icke-akuta patienter och återbesök. Min vision är att vi under detta år når en stabil fast bemanning och kan fortsätta sträva efter ständig förbättring och vara en bra vårdcentral för både medarbetare och patienter, fastslår Anna Lindén.

Div 5 primärvården / VO Primärvården Lund och Malmö
Verksamhetsområden: VO primärvård Lund, VO primärvård Malmö Innerstad, VO primärvård Malmö Nordost, VO primärvård Malmö Sydväst, VO primärvård Omkretsen

Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel: 040-33 10 00
www.skane.se

www.skane.se