Presentation

Teambaserat arbete skapar mer patientnära vård inom Region Skåne

Publicerad 24 april 2017

Lena Ekelius och Ulf Lind trivs med arbetet på en akut äldrevårdsavdelning vid Lunds universitetssjukhus.
Lena Ekelius och Ulf Lind trivs med arbetet på en akut äldrevårdsavdelning vid Lunds universitetssjukhus.
– Arbetet på avdelningen har överträffat mina vildaste förväntningar, jag stortrivs. Det säger Ulf Lind, specialist i allmänmedicin, som efter 30 år på olika vårdcentraler sökte sig till slutenvården och en akut äldrevårdsavdelning vid Lunds universitetssjukhus.

Äldrevårdsavdelningen i Lund, ÄVA, är en ny verksamhet som startade för ett år sedan i syfte att förbättra vården för sköra äldre patienter.
– På avdelningen arbetar specialister i äldremedicin och erfarna distriktsläkare som är vana vid att behandla äldre patienter. Den medicinska kompetensen är mycket hög och vi arbetar integrerat med primärvård och kommun, just för att patientgruppen ska få en mer sömlös vård, berättar Lena Ekelius, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef.
Ulf Lind som varit specialist i allmänmedicin sedan 1988 och arbetat som distriktsläkare sedan dess, återfinns numera på ÄVA.
– Jag hörde talas om planerna och tyckte att projektet kring en integration av öppen- och slutenvård lät intressant. Det som också lockade var att jobba med sjukare människor än vad man normalt ser som distriktsläkare. Nu har jag varit på avdelningen i ett år och fått en riktig nytändning i mitt yrkesliv, det är ett fantastiskt stimulerande jobb.
Tanken att rätt person ska göra rätt sak i vården har varit en viktig utgångspunkt för verksamheten.
– Vi har ett övergripande uppdrag i att göra det bättre för patientgruppen. Genom att arbeta teambaserat försöker vi få till en mer patientcentrerad vård, säger Lena Ekelius.
Ett viktigt led i det arbetet är direkt­inläggningar.
– Idag kan de äldre få vänta länge på akuten. För att undvika det kan läkare i primärvården lägga in patienter direkt på vår avdelning, berättar Ulf Lind.
I dagsläget har avdelningen möjlighet att ta emot en direktinläggning om dagen, målet är att i framtiden kunna ta emot fler.
– Trots att verksamheten varit igång i ett år är vi bara i början av det vi vill åstadkomma på sikt. Mobila team för äldre som åker runt till patientgruppen är ett sådant exempel, säger Lena Ekelius.

Andreas Hellkvist på vårdcentralen i Höör och Anna Lindén på vårdcentralen Kärråkra i Eslöv. Foto: Andreas Svegland
Andreas Hellkvist på vårdcentralen i Höör och Anna Lindén på vårdcentralen Kärråkra i Eslöv. Foto: Andreas Svegland
Primärvården
Även vårdcentralerna inom Region Skåne arbetar aktivt med att skapa en bättre och mer tillgänglig vård för äldre patienter. I Höör har man nyligen öppnat en äldremottagning inriktad på patienter över 75 år.
– Mottagningen, som bemannas av en så kallad äldresjuksköterska, utgör en snabbare ingång till vården för denna ålderskategori, berättar Andreas Hellkvist, specialist i allmänmedicin som ansvarar för äldrevården i kommunen och även är medicinskt ansvarig läkare på vårdcentralen.
Sin läkarbana började han förhållandevis sent i livet, erfarenheterna från arbetslivet kommer väl till pass i arbetet som distriktsläkare.
– Jag började studera först vid 30 års ålder, men det är aldrig för sent, all erfarenhet är bra i detta yrke och inte minst i arbetet med de äldre patienterna, vilket är vad jag brinner för.

Kärråkra
Anna Lindén blev färdig specialist i allmänmedicin för två år sedan. Idag delar hon sin tid mellan tjänsten som enhetschef för vårdcentralen Kärråkra i Eslöv och det kliniska arbetet.
– Jag gjorde min ST-utbildning med inriktning på ledarskap och gick sedan ganska direkt in i uppdraget som enhetschef med 40 procent klinisk tjänstgöring, en kombination som fungerar väldigt bra.
Vårdcentralen Kärråkra har, precis som många andra verksamheter, känt av den rådande bristen på distriktsläkare. För att skapa bästa möjligheter för rekrytering, god arbetsmiljö och kvalitet har man under senare tid gjort en rad riktade insatser på området. Exempel på det är extra fortbildningstid för läkarna samt dagliga avstämningar och veckovisa möten.
– Syftet är dels att vi ska kunna dela med oss av erfarenheter och kunskap till varandra, dels att stärka arbetsmiljön och det kollegiala.
Vårdcentralen har även skapat ett nytt och mer teambaserat arbetssätt runt sina patienter.
– Två läkare och en sköterska arbetar i team runt de akuta patienterna. Det nya arbetssättet har frigjort tid för de andra medarbetarna att ta fler icke-akuta patienter och återbesök. Min vision är att vi under detta år når en stabil fast bemanning och kan fortsätta sträva efter ständig förbättring och vara en bra vårdcentral för både medarbetare och patienter, fastslår Anna Lindén.

Div 5 primärvården / VO Primärvården Lund och Malmö
Verksamhetsområden: VO primärvård Lund, VO primärvård Malmö Innerstad, VO primärvård Malmö Nordost, VO primärvård Malmö Sydväst, VO primärvård Omkretsen

Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel: 040-33 10 00
www.skane.se

www.skane.se