Etikettarkiv: Medster

E-learning för specialistläkare och bakjourer

Bakjouren förväntas kunna hantera en mängd situationer. Foto: Solen Feyissa
Bakjouren förväntas kunna hantera en mängd situationer. Foto: Solen Feyissa

Att vara bakjour är utmanande. Hur ska man kunna upprätthålla den bredd som krävs när man samtidigt har kravet på sig att hålla sig fullt uppdaterat inom sitt subspecialistområde?

För att lösa det dilemmat har Medster bland annat lanserat en mycket uppskattad bakjoursskola online där barnläkare och bakjourer från hela Sverige deltar. Varje vecka får deltagarna läsa ett kort avsnitt i en lärobok, titta på en kort summerande föreläsning och därefter träna sig på en rad verklighetsbaserade bakjoursfall.

Realistiska fall
Fallen är mycket realistiskt uppbyggda, där deltagaren precis som i verkligheten inte har all information från början. Fallen löser specialistläkaren asynkront. Alla deltagare kan se och kommentera varandras förslag till handläggning. Varje deltagare får själv bidra med ett par fall som sedan bearbetas pedagogiskt och medicinskt av Medster innan de publiceras.

Klicka här för att läsa mer om oss och våra kurser

I den takt du vill
Gör man ett avsnitt per vecka blir man klar på ett år, men de flesta specialister väljer att göra kursen på halv- eller kvartsfart. När man har gått igenom hela kursen har man under ”säkra förhållanden” fått träna sig på att hantera bakjoursfall inom alla större områden inom barnmedicin.

Arbeta handledare – adept
Motsvarande fortbildning finns även för ST-läkare, som då följer samma veckotema, men får lösa primärjoursfall. Flera deltagare har därför valt att delta som handledare och adept i par. Kursen innehåller också uppskattade juridik-, etik- och kommunikationsavsnitt.

E-learning som fungerar
Hittills har drygt 100 bakjourer deltagit i kursen om barnmedicin och cirka 400 ST-läkare i pediatrik. Vi får hela tiden fantastiskt fina utvärderingar och uppenbarligen har vi verkligen lyckats med att skapa en e-learning som verkligen fungerar även på specialistnivå.

Sagt om kursen:

”Tack för en mycket lärorik och proffsig kurs!”

”Mycket bra koncept, har rekommenderat till kollegorna på kliniken.”

”Bra att få gå igenom hela barn­medicinska bredden och uppdatera sig. Bra diskussion med kollegor.”

En lärandemetod som fungerar.
En lärandemetod som fungerar.

Klicka här för att läsa mer om oss och våra kurser

Medster – E-learning

Medster.se skapar e-learning som riktar sig till läkare och sjuksköterskor inom flera specialiteter, och totalt har över 4000 läkare och sjuksköterskor deltagit i någon av Medsters utbildningsaktiviteter.

www.medster.se

E-learning som fungerar för vården

Läkare och grundare John Terlinder i studion.
Läkare och grundare John Terlinder i studion.

– För att kunna ge din patient bästa möjliga vård är det helt nödvändigt att du som läkare eller sjuksköterska regelbundet fortbildar dig, säger John Terlinder, läkare och grundare av utbildningssajten www.medster.se.

Kunskapsmassan förnyas i rasande takt. Antalet publicerade vetenskapliga artiklar dubbleras numera var tredje månad. Best practice för utredning och behandling av olika sjukdomar förnyas inte riktigt så fort, men över en femårsperiod är en stor del av rekommenderade läkemedel och behandlingar utbytta.

Klicka här för att se vårt kursutbud

Specialistexamen räcker inte
En grundutbildning eller specialistexamen blir inom loppet av några år föråldrad om man inte kontinuerligt fortbildar sig
Förr kunde en stor del av fortbildningen lösas genom att personalen helt enkelt var på jobbet – det var en så pass strid ström av patienter att den genomsnittlige läkaren ”fick se” hela spektrat av sjukdomar varje år. Men jämfört med för 50 år sedan arbetar idag tre gånger så många läkare per invånare i Sverige. Antalet patientkontakter per år för den genomsnittlige läkaren har minskat i motsvarande grad.

Enormt behov av fortbildning
Behovet av fortbildning inom vården har därmed ökat enormt och växer hela tiden. För att lösa det behovet har e-learning en given plats, men det måste vara e-learning som faktiskt fungerar. Utbildningen måste vilja genomföras och ge ett mervärde för den högutbildade grupp som arbetar inom hälso- och sjukvården

Pedagogisk modell som fungerar
Teamet på Medster tog fasta på det och har utvecklat en pedagogisk modell som utgår från den klassiska fallpresentationen, som man har gjort om till virtuella patienter. Genom att nyttja digitaliseringen fullt ut, med en blandning av fall, korta föreläsningar, zoom-möten och asynkron diskussion har Medster lyckats med att få fungerande e-learning även kring komplexa områden som etik, bakjoursroll och felbehandlingar.
– Vi har uppenbarligen lyckats med att skapa en pedagogisk e-learning-modell som verkligen fungerar för högutbildade läkare och sjuksköterskor, avslutar John.

Medster

Medster producerar och distribuerar e-learning för vidareutbildning av hälso- och sjukvårdspersonal. Antingen direkt via det skräddarsydda LMS-systemet Medster.se eller genom att regioner köper in Medsters utbildningar och lägger dem i sina utbildningskataloger.
Medster tillhandahåller certifierade kurser inom ett flertal specialitetsområden. Hittills har över 3700 deltagare registrerat sig på Medster.

www.medster.se

Onlinekurser för hälso- och sjukvårdspersonal

Fler än 3100 deltagare från Hälso- och sjukvården och socialtjänsten har registrerat sig på någon av Medsters kurser.

Medsters vision är att all sjukvårdspersonal ska ha möjlighet att lära sig mer om sitt fält. Att lära sig ska vara roligt och lättillgängligt. Vi vill eliminera det hinder för lärande som resavstånd kan innebära. Vi vill sänka barriärerna och göra kurser tillgängliga även för den som har en pressad vardag.

Vi har kvalitetsgranskade och certifierade kurser inom olika specialitetsområden för läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, logopeder, anhöriga, äldrevårdspersonal och socionomer.

Klicka här för att läsa mer

Medster

Medster AB är ett medicinskt utbildningsföretag. Den medicinska kunskapen förnyas oerhört fort. Det vi lärde oss på en utbildning för fem år sedan kanske inte gäller längre. Därför behöver vi alla gå in i våra yrken med inställningen att det krävs ett livslångt lärande för att upprätthålla kvalitén.