Etikettarkiv: Nätläkare

Närhälsan Online erbjuder läkare flexibla arbetstider

Närhälsan
Från vänster: Parminder Singh, Charlotte Lundholm, Gudrun Greim och Marie-Louice Hänel Sandström. Foto: Ulf Ekström

På Närhälsans vårdcentraler i Västra Götalandsregionen finns många utvecklingsmöjligheter. Många läkare kombinerar arbetet på de fysiska mottagningarna med videomöten med patienter via appen Närhälsan Online. Läkarna har inflytande över såväl arbetstid som arbetsmiljö och via Närhälsan Online ges även möjlighet till distansarbete.

– Närhälsan karakteriseras av nytänkande, vi är bra på att ta till oss och göra vårt bästa för att förverkliga medarbetarnas idéer och patienternas önskemål. Nytänkande, pålitlig och omtänksam är våra kärnvärden, och de gör verkligen avtryck i den dagliga verksamheten, säger Gudrun Greim, enhetschef för Närhälsan Online, specialistläkare och medicinsk rådgivare för Närhälsans vårdcentraler i Boråsområdet.
Med Närhälsan Online erbjuds invånarna ytterligare en kontaktväg och ökad tillgänglighet samtidigt som läkarna får utökade möjligheter att påverka sin arbetsdag genom att arbeta distansoberoende och mer självständigt. Charlotte Lundholm är e-hälsostrateg och projektledare för införandet av Närhälsan Online. Hon menar att kombinationen av fysiska och digitala patientmöten är en självklarhet i framtidens primärvård.
– Vi har satsat mycket på att skapa ett strukturerat arbetssätt för Närhälsan Online, vilket gör att våra läkare känner sig trygga, berättar Charlotte och Gudrun inflikar:
– Eftersom vi har en ödmjukhet i läkargruppen vågar alla bjuda på sig och lära av varandra. Det är ett suveränt sätt att ta vara på varandras kompetens.

Fysiska och digitala patientmöten
Inom Närhälsan har man möjlighet att forska på del av sin arbetstid. Forsknings- och utvecklingsenheten är även inkopplad från start till Närhälsan Online för att systematiskt utvärdera demografiska data, patientflöden, tillgänglighet, patientnöjdhet, medicinsk kvalitet, följsamhet till riktlinjer, läkarens arbetsmiljö och hälsoekonomi.
Marie-Louice Hänel Sandström är specialist i allmänmedicin på Närhälsan Gråbo vårdcentral och har precis gått en utbildning för att kunna kombinera fysiska och digitala patientmöten.
– Jag betraktar Närhälsan Online som ett komplement till vår fysiska verksamhet, en möjlighet att kunna möta våra patienter på deras villkor, exempelvis mitt på dagen utan att de behöver lämna sin arbetsplats. För mig som läkare är det förstås också en fördel att kunna ha mer flexibla arbetstider framöver, säger hon.
– Vi kan erbjuda kombinationsanställningar även för flera olika typer av specialister, exempelvis psykiater eller rehabiliteringsläkare, berättar Gudrun.

Kan arbeta hemifrån
Parminder Singh, specialist i allmänmedicin, kom 2008 till Sverige och Närhälsan efter många år som läkare i Indien. Idag kombinerar han arbetet på Närhälsan Fristad vårdcentral med att möta patienter via videolänk på Närhälsan Online.
– De digitala mötena brukar bli korta och effektiva. Nästan snabbare än om det hade varit ett telefonsamtal, eftersom jag ser framför mig vem jag pratar med och det gör mig säkrare i min medicinska bedömning. Att aldrig tumma på den medicinska kvaliteten ska vara vårt signum, säger Parminder.
– Det är en stor fördel att jag kan arbeta hemifrån när jag möter patienterna via videolänk. Det gör att jag på ett smidigt sätt kan kombinera familjeliv och jobb på kvällarna.

Variation i arbetet
Parminder är även engagerad som handledare för underläkare. Det, i kombination med arbetet med Närhälsan Online, tillför variation i arbetet och han trivs.
– Närhälsan är verkligen en bra arbetsplats som jag definitivt kan rekommendera till andra läkare. Jag uppskattar särskilt mina trevliga kollegor och att jag har förmånen att verkligen lära känna och kunna följa mina patienter, säger Parminder.
– Jag har en jättebra chef som låter mig arbeta med mycket frihet under ansvar och jag får bra möjligheter till kompetensutveckling. Det talas mycket om stress i primärvården, men här upplever jag ingen stress. Det känns bra att kunna avsätta tillräckligt med tid för varje patient, säger Parminder Singh.

Närhälsan Online
Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen, är med cirka 6 500 medarbetare och hundratals mottagningar störst i Sverige på primärvård. Appen Närhälsan Online lanserades i januari 2018, och hittills har 50 läkare utbildats och drygt 2 500 digitala patientmöten genomförts, vilket har gett vårdcentralerna avlastning från de snabba och enkla besöken som lika gärna kan ske online. Under 2018 planerar man att fylla på med fler professioner.

www.narhalsan.se


Arbeta som läkare hos Min Doktor

Min Doktor

Vad gör en läkare hos Min Doktor?
Min Doktor erbjuder patienter med behov av primärvård en snabb läkarkontakt när de behöver det, oavsett var de befinner sig. Som läkare kommunicerar du med patienten främst via text, men väljer själv om du vill använda telefonsamtal, foto och/eller video för bästa bedömning.

Varför arbeta som läkare hos Min Doktor?

  • Du arbetar med patienter i hela primärvårdsspektrat.
  • Du har flexibilitet och frihet i ditt arbete eftersom du väljer när och varifrån du vill arbeta – när du är ledig från din ordinarie tjänst.
  • Du arbetar med den teknik – mobil, surfplatta eller dator – som passar dig bäst.
  • Du blir en del av Min Doktors interna läkarnätverk för erfarenhetsutbyte och egen utveckling.
  • Du erbjuds en konkurrenskraftig ersättning för ditt arbete.

Du behöver…

  • vara kliniskt aktiv specialistläkare eller i slutet av din ST-utbildning
  • vara flytande i svenska i både tal och skrift
  • tycka om teknik och nya arbetssätt
  • vilja arbeta kontinuerligt i vår tjänst i snitt minst 20 timmar/månad
  • ha godkänd bisyssla från din arbetsgivare

Ansök här

Om Min Doktor
Min Doktor erbjuder läkarbesök över nätet, dygnet runt. Våra läkare använder sig främst av skriftlig icke simultan kommunikation med patienten, och har strukturerad datainsamling och diagnostik till hjälp för att ställa diagnos. Min Doktor är registrerad vårdgivare och omfattas av hälso- och sjukvårdslagen, personuppgiftslagen, patientdatalagen och patientsäkerhetslagen. sedan vi startade har våra erfarna läkare hanterat över 200 000 patientärenden.

Vi ser ständigt över möjligheten att möta fler behov och patientkategorier, till exempel med hjälp av nya tekniska hjälpmedel, uppkopplade mätinstrument och sensorer. Vår ambition är att öka tillgängligheten till vård för dem som behöver det, genom att nyttja teknik för att jobba smartare och säkrare med beslutsstöd, varningsflagg och påminnelser, avlasta läkaren från administrativt arbete, förbättra möjligheterna till kvalitetsarbete, öka patientens delaktighet och minska belastningen på de fysiska mottagningarna.

Min Doktor har 150 läkare, barnmorskor och sjukgymnaster i tjänsten som uttrycker tacksamhet över att kunna ta sig tid för bedömning och överväga differentialdiagnoser, lyssna på patienten och över att ha tillgång till beslutsstöd och dagligt kollegialt lärande.

Nätläkaraktörer ger upphov till debatt bland många läkare

Ragnberth Helleday, enheten för e-hälsa, Västerbottens läns landsting och Hanna Åsberg, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM.
Ragnberth Helleday, enheten för e-hälsa, Västerbottens läns landsting och Hanna Åsberg, ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM.
På senare år har flera nätläkarbolag vuxit fram, aktörer som erbjuder patienter läkarbesök på distans. Nätläkarbolagen har blivit ett hett debattämne bland många läkare. Många anser att fenomenet behöver utvecklas.

– Det är viktigt att de digitala vårdkontakterna utvecklas med eftertanke och genomgår systematiska utvärderingar av patientsäkerhet, vårdkvalitet och kostnadseffektivitet. Digitala vårdkontakter ska utvecklas via patientens ordinarie vårdcentral så att de blir ett komplement till fysiska besök och telefonkontakter, säger Hanna Åsberg, allmänläkare och ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, SFAM.
Hon menar att digitala vårdkontakter bör användas när det tillför någonting för patienten och för verksamheten, utöver fysiska besök och telefonkontakter. Det viktigaste är att satsa på att lösa de grundläggande problemen i primärvården, med fler allmänläkare och ökade ekonomiska resurser.

Saknar koppling
– Problemet med renodlade nätläkarbolag är att de saknar koppling till den vanliga vårdcentralen. Systemet blir styrt av efterfrågan från den ganska friska patientgruppen istället för behovsstyrt utifrån den enskilda patientens medicinska behov. Nätläkarsystemet behöver utvecklas så det utgör ett komplement snarare än en dyr kompensation för en haltande primärvård, säger Hanna Åsberg.
– Nätläkartjänsterna har främst utvecklats för att öka tillgängligheten inom primärvård för relativt friska patienter som har ont om tid. När nätläkartjänsterna tar en större del av den offentliga vårdbudgeten så riskerar sjukare patientgrupper att gå miste om resurser, säger Ragnberth Helleday på enheten för e-hälsa i Västerbottens läns landsting samt överläkare på medicincentrum på Norrlands universitetssjukhus.

Integrera i ordinarie sjukvård
Han anser att nätläkartjänster i första hand bör fungera som ett komplement och en filterfunktion för att lotsa patienter rätt i den fysiska sjukvården.
– Det är viktigt att den offentliga sjukvården svarar upp till de privata aktörernas utveckling genom att lägga mer resurser på att integrera digitala läkartjänster i den ordinarie sjukvården, säger Ragnberth Helleday.
Han anser att nätläkartjänsterna behöver regleras mer, dels ur patientsäkerhetsperspektiv och dels ur ett ersättningsperspektiv. En tydligare definition kring hur nätläkartjänsterna bör användas och hur de kan bedrivas på ett evidensbaserat sätt behövs, annars riskerar mindre nogräknade aktörer att söka sig till branschen.