Etikettarkiv: Novo Nordisk

Läkare gör stor nytta i forskande läkemedelsindustrin

Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk. Foto: Jesper Edvardsen / Novo Nordisk
Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk. Foto: Jesper Edvardsen / Novo Nordisk
95 procent av läkarna anser att klinisk forskning inom läkemedelsindustrin är viktig eller mycket viktig för sjukvården enligt en undersökning genomförd av Framtidens Karriär – Läkare.
Som läkare i läkemedelsindustrin kan du ägna dig åt alltifrån tidig grundforskning till att arbeta med läkemedelsutveckling ur ett mer kommersiellt perspektiv.

Det är självklart glädjande att så många läkare betraktar läkemedelsindustrins kliniska forskning som viktig. Samtidigt upplever jag att delar av sjukvården tyvärr har en viss beröringsskräck gentemot läkemedelsindustrin. Alla vinner på ett samarbete eftersom våra kompetenser och verksamheter komplett­erar varandra. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket för bättre förutsättningar för framtida behandlingsmöjligheter med patientens bästa i fokus, säger Christina Östberg Lloyd, medicinsk och klinisk forskningsdirektör på Novo Nordisk och ordförande i SWElife, det strategiska innovationsprogrammet som stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan.
Hon är specialistläkare i gynekologi och obstetrik och arbetade i sjukvården i många år innan hon tog steget över till läkemedelsbranschen.
– Läkemedelsindustrins arbetssätt har länge fascinerat mig. Det är självklart att läkemedelsindustrin och sjukvården behöver samverka för att åstadkomma bästa möjliga resultat för en bättre hälsa, säger Christina Östberg Lloyd.
Under sina hittills sjutton år i läkemedelsindustrin har hon arbetat som medicinsk rådgivare och nordisk medicinsk chef på Ferring. Sedan nio år tillbaka arbetar hon på Novo Nordisk.

Erbjuder många karriärvägar
– Läkare som är intresserade av led­arskapsfrågor och vill vara med och utveckla nya behandlingsmöjligheter i nära samverkan med sjukvården kan göra en viktig insats i den forskande läkemedelsindustrin. Läkare har en nyckelkompetens som är avgörande, och läkemedelsindustrin erbjuder många spännande karriärmöjligheter för den som har rätt inställning, säger Christina Östberg Lloyd.
Den forskande läkemedelsindustrins efterfrågan på läkarkompetens ökar i takt med att man fokuserar allt mer på avancerade terapiformer, till exempel stamcellsforskning.
– Som läkare gör man skillnad för en bättre hälsa genom att skapa förutsättningar för innovativa behandlingsmöjligheter i såväl läkemedelsindustrin som i sjukvården. Att bidra som just läkare och förstå hur forskning och utveckling leder till att vardagen underlättas för miljontals patienter runtom i världen är ett uppdrag som verkligen känns meningsfullt, säger Christina Östberg Lloyd.

Hur viktig anser du att klinisk forskning inom läkemedelsindustrin är för sjukvården?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Inspirerande karriärmöjligheter hos Novo Nordisk

Karin Wåhlander (t.h.), VP för Medicine & Science. Här tillsammans med kollegorna Malene Krahl och Agon Hyseni. Foto: Michael Altschul
Karin Wåhlander (t.h.), VP för Medicine & Science. Här tillsammans med kollegorna Malene Krahl och Agon Hyseni. Foto: Michael Altschul

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag som verkar för att driva förändring för att kunna bota diabetes och andra svåra, kroniska sjukdomar. Det är ett engagerat och ansvarstagande företag som erbjuder en mängd spännande karriärmöjligheter för intresserade läkare.

Att arbeta för Novo Nordisk innebär en fantastisk möjlighet att utveckla läkemedel åt människor som behöver dem och att göra stor nytta som läkare. Karin Wåhlander, VP för Medicine & Science inom Biopharm hos Novo Nordisk berättar att det som fick henne att söka sig till företaget var just möjligheten att förändra livet för personer över hela världen.
– Novo Nordisk är ett stort läkemedelsföretag med massor av kompetenta medarbetare och det är en fantastiskt stimulerande miljö. Vi har en varm stämning och företaget engagerar sig aktivt i samhället och försöker ta ansvar, något jag tycker är positivt. För mig personligen innebär min position här att jag får arbeta med det jag älskar, berättar Karin, som utbildade sig till specialistläkare i Göteborg och har tidigare bakgrund inom läkemedelsbranschen.

Stora möjligheter till fortbildning
Hon poängterar att alla de kompetenser som finns samlade hos Novo Nordisk innebär ett dynamiskt kunskapsutbyte och att det finns alla möjligheter att fortbilda sig inom olika områden.
– Förutom interna utbildningar kan man också delta i kongresser och konferenser eller gå externa kurser. Det finns också ett kontinuerligt och aktivt utbyte med omvärlden i form av myndighetsinteraktioner samt samarbete med universitetssjukhus i många länder under genomförandet av de kliniska studierna. Vi är ett danskt företag och huvudkontoret finns här i Bagsværd i Danmark, men vår personalstyrka präglas av mångfald och vi välkomnar kompetenser och perspektiv från hela världen.

En mängd karriärvägar
Karriärmöjligheter råder det heller ingen brist på och Karin Wåhlander betonar att så länge man uppvisar ett driv och en vilja att utvecklas finns det stora möjligheter att klättra och få nya tjänster.
– Det finns många karriärvägar att gå, men jag vill också understryka att detta är en arbetsplats där man även får chansen att utvecklas som människa. Vi har alla olika bakgrund men vi arbetar mot samma mål och det resulterar i en inspirerande och intressant miljö, avslutar hon.

Novo Nordisk
Med huvudkontor i Bagsværd, Danmark, är Novo Nordisk ett globalt läkemedelsföretag med mer än 90 år av innovation och ledarskap inom diabetesvård. Företaget har cirka 42 600 anställda i 75 länder och marknadsför sina produkter i fler än 180 länder. Novo Nordisk har ledande positioner också inom hemofilivård, tillväxthormonterapi, hormon- och fetmabehandling.

Novo Nordisk A/S
Tel: +45 4444 8888
www.novonordisk.com

Inspirerende karrieremuligheder hos Novo Nordisk

Malene Krahl, Agon Hyseni og Karin Wåhlander. Foto: Michael Altschul
Malene Krahl, Agon Hyseni og Karin Wåhlander. Foto: Michael Altschul

Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som har en vision om at bekæmpe diabetes og andre alvorlige, kroniske sygdomme. Det er en engageret og ansvarsfuld virksomhed, som tilbyder mange spændende karrieremuligheder for læger.

At arbejde for Novo Nordisk indebærer en fantastisk mulighed for at udvikle lægemidler til mennesker som har brug for dem, og for at gøre en stor forskel som læge. Karin Wåhlander, VP for Medical & Science inden for Biopharm hos Novo Nordisk, fortæller at hun søgte ind i virksomheden, fordi den netop giver muligheden for at ændre livet for mennesker over hele verden.
– Novo Nordisk er en stor lægemiddelvirksomhed med en masse kompetente medarbejdere, og det er et fantastisk stimulerende miljø. Vi har en varm stemning, og virksomheden er engageret i samfundet og forsøger at tage ansvar, hvilket jeg synes er positivt. For mig personligt indebærer min stilling her, at jeg har mulighed for at arbejde med det jeg elsker, fortæller Karin, som er uddannet speciallæge i Göteborg og tidligere har arbejdet inden for lægemiddelbranchen.

Store muligheder for efteruddannelse
Hun pointerer, at alle de kompetencer der er samlet hos Novo Nordisk, giver en dynamisk udveksling af kundskaber, og at der findes et væld af muligheder for at videreuddanne sig inden for forskellige områder.
– Udover interne kurser kan man også deltage i kongresser og konferencer eller deltage i eksterne kurser. Der findes også en konstant kontakt med omverdenen i form af myndighedsinteraktioner, samt samarbejde med universitetssygehuse i mange lande i forbindelse med udførelsen af kliniske studier. Vi er en dansk virksomhed og hovedkontoret findes i Bagsværd i Nordjælland, men vores kollegaer er præget af mangfoldighed, og man byder kompetencer og perspektiver fra hele verden velkommen.

Mange forskellige karriereveje
Karrieremuligheder er der heller ikke mangel på, og Karin Wåhlander understreger, at så længe man viser, at man har drive og er omstillingsparat, er der store muligheder for at avancere og få nye beføjelser.
– Man kan vælge mellem mange karriereveje, men jeg vil også understrege, at dette er en arbejdsplads, hvor man ligeledes får chancen for at udvikle sig som menneske. Vi har alle forskellig baggrund, men vi arbejder mod samme mål, og resultatet er et inspirerende og interessant miljø, afslutter hun.

Novo Nordisk
I Novo Nordisk ønsker vi at skabe forandring for at bekæmpe diabetes og andre alvorlige kroniske sygdomme. Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed, som igennem mere end 90 år har stået for innovation og lederskab indenfor diabetesbehandling. Dette langvarige engagement har givet os de erfaringer og kompetencer, som i dag gør det muligt også at hjælpe med at bekæmpe andre alvorlige kroniske tilstande: hæmofili, vækstforstyrrelser og fedme.

Novo Nordisk A/S
Tlf.: +45 4444 8888
www.novonordisk.com