Etikettarkiv: Postcovid

Lukt- och smakbortfall efter covid

Professor Pär Stjärne vid Karolinska leder den nya mottagningen.

I höstas öppnade en mottagning för lukt- och smakbortfall på öron-näsa-halsmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. De har fullt upp sedan pandemin – många svenskar har tappat luktsinnet av covid. Projektledaren och professorn Pär Stjärne ser ett enormt behov.

Från att ha varit en hanterbar patientgrupp med luktnedsättning efter virusinfektioner som till exempel influensa har det blivit nästan ohanterbart. När ett par miljoner svenskar har haft covid och ett par procent får kvarstående symptom, blir det ganska många patienter, säger Pär Stjärne.
– När covid debuterade blev vi ganska snart varse att 80-90 procent av patienterna fick luktsinnespåverkan och i viss mån även påverkan på smaksinnet, säger Pär Stjärne.
Anledningen är kartlagd: stödjecellerna till luktreceptorerna, som finns högt upp i näsan och är ett förstadi­um till sinnescellerna, drabbades då viruset fäste sig vid dem. Cirka två procent av patienterna har fått lång­variga besvär.
– Men eftersom skadan på luktsinnet ofta inte är total får många en besvärande upplevelse av att saker som luktar gott i stället luktar illa, eller känner dofter som inte finns, säger Pär Stjärne.

”När covid debuterade blev vi ganska snart varse att 80-90 procent av patienterna fick luktsinnespåverkan.”

Skada på luktbulben
Och luktbortfall är problematiskt.
– Man behöver luktsinnet som ett varningssystem när saker luktar illa, som rök i hemmet eller skämd mat, men det är också viktigt för att veta hur man själv luktar. Luktsinnet är också viktigt för annan typ av kommunikation som sexualitet, säger Pär Stjärne.
Den stora majoriteten av patienter får tillbaka sitt luktsinne inom några veckor till några månader, men en liten grupp får en nedsättning som kan kvarstå betydligt längre.
– Hur den här gruppen skiljer sig från de som snabbare får tillbaka luktsinnet är inte klarlagt men det kan röra sig om en skada på luktbulben, som är den delen av luktapparaten som ligger i hjärnan nära luktslemhinnan. Av de som fått långvarig postviral luktnedsättning tidigare så har man sett att det kan vara tal om flera år, men att luktträning påskyndar läkningen, säger Pär Stjärne.

Inte tappa hoppet
Och just luktträning är hans rekommendation och nyckel till förbättring, men i framtiden finns förhoppningsvis ytterligare hjälp.
– Det forskas mycket på det här över hela världen sedan pandemin och jag hoppas att vi ska komma fram till en medicinsk behandling. Men än så länge finns inget bra svar på problemet, säger Pär Stjärne.
Han vill dock inte att läkare ska tappa hoppet om patientgruppen.
– Det mest sannolika är att luktsinnet hos de allra flesta kommer att komma tillbaka i någon form, och där är luktträningen avgörande.

Postcovidmottagningar stödjer rehabiliteringen

Svante Wallmark, verksamhetschef vid Postcovidmottagningen i Region Uppsala.

Somliga patienter som haft covid-19 drabbas av kvarstående och långvariga medicinska besvär. Genom postcovid­mottagningar, som ofta länkas samman med pågående forskningsprojekt, kan sjukvården stödja patientens rehabilitering, och få bättre kunskap om postcovidsymtom.

I Region Uppsala invigdes hösten 2021 en specialiserad postcovidmottagning som tar emot patienter med komplexa och långvariga symtom efter covid-19.
– Många patienter med postcovid kan få hjälp via sin ordinarie vårdcentral, men en del patienter har allvarliga och mer omfattande problematik som kräver utredning och rehabilitering som inte kan erbjudas på den ordinarie vårdcentralen. Vår nyöppnade postcovidmottagning för vuxna patienter är en specialistmottagning där vi behandlar patienterna i team bestående av allmänläkare, rehabläkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och psykolog, säger Svante Wallmark, verksamhetschef vid Postcovidmottagningen i Region Uppsala. Han är specialistläkare i allmänmedicin och disputerad med inriktning på stroke och strokerehabilitering och är även verksamhetschef vid Samariterhemmets vårdcentral.

”Postcovid är ett spännande och nytt medicinskt fält med mycket pågående forskning.”

Stor medicinsk spännvidd
För att behandlas på postcovidmottagningen krävs att patienten först genomgått en medicinsk bedömning i primärvården och fått en remiss från en vårdcentral eller sjukhus. Varje patient genomgår därefter en individuell bedömning, behandling och uppföljning. Det finns en stor spännvidd i postcovidbesvären, från långvariga smak- och luktbortfall till feberkänsla, trötthet, rubbningar av hjärtrytmen och andningsproblem.
– Postcovid är ett spännande och nytt medicinskt fält med mycket pågående forskning. Vi lär oss ständigt mer om postcovid, dess symtom och behandling och det medicinska behovet av den här mottagningen är stort. I ett så här nytt medicinskt fält är det viktigt att regionerna utbyter erfarenheter och lär av varandra. Behovet av specialiserade postcovidmottagningar finns sannolikt i stora delar av landet, avslutar Svante Wallmark.