Etikettarkiv: Rättsmedicinalverket

Som läkare på RMV har jag ett viktigt uppdrag

Martin Riegnell, chefsöverläkare och specialist i psykiatri och rättspsykiatri och Sara Öster, ST-läkare i rättspsykiatri. Foto: Patrik Bergenstav
Martin Riegnell, chefsöverläkare och specialist i psykiatri och rättspsykiatri och Sara Öster, ST-läkare i rättspsykiatri. Foto: Patrik Bergenstav

Tydliga deadlines och avslutade jobb. Frikostigt med tid för fortbildning och konferenser. Och en extra semestervecka som statligt anställd!

För läkare i psykiatrin finns en rad fördelar med att arbeta för Rättsmedicinalverket (RMV) jämfört med landstingsvärlden. Den kanske största fördelen gäller själva uppdraget:
– Vi har ett väldigt viktigt arbete; att upprätthålla principen att människor som är svårt psykiskt sjuka inte ska hamna i fängelse – utan få vård, säger Sara Öster, specialist i psykiatri vid RMV:s rättspsykiatriska undersökningsenhet i Hisings Backa i Göteborg.
Hon bestämde sig för rättspsykiatrin under randning som ST-läkare i allmänpsykiatri på en rättspsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Stockholm.

Jobba med oss på Rättsmedicinalverket. Klicka här för mer information och ansök

Stark kombination
– Det var en jättebra arbetsplats, oerhört spännande med kombinationen juridik och psykisk sjukdom. Då kände jag starkt: ”Det här vill jag hålla på med”!
Hon kom till RMV i Göteborg 2017 och går nu som ST-läkare för andra gången, för att bli specialist även i rättspsykiatri. År 2020 ska hon vara klar dubbelspecialist. Sara trivs bra, hennes förväntningar har infriats.
– Ja, till och med överträffats på vissa punkter, till exempel RMV:s interna utbildningar som håller otroligt hög kvalitet! Generellt är det ett väldigt utbildningsvänligt klimat här, jämfört med ”vanliga vården”, säger Sara Öster.
– Här får jag också fördjupa mig i den intagne eller patienten på ett annat sätt än inom vården. Förutsättningarna för ett bra jobb är klart bättre här!

Lugnare arbetsmiljö
Saras kollega Martin Riegnell är chefsöverläkare på enheten och specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Han kom hit 2013 efter tio år inom psykiatrin i Kungälv. Han instämmer i att RMV är bättre på fortbildning.
– Jag ser absolut en skillnad. RMV är mycket mer positiv till att man fortbildar sig eller åker på konferenser. Även vi som är klara specialister får efter några år gå de kurser som ST-läkarna går, för att fräscha upp våra kunskaper, säger Martin Riegnell.
Han tycker också att arbetsmiljön är lugnare på RMV än i den öppna psykiatrin.
– Där var en ständig stressfaktor att hur mycket jag än gnodde på, så växte pappershögarna hela tiden, säger Martin Riegnell.
– Här på RMV kan vi ha mycket att göra i perioder, men allting blir klart! Vi har en deadline och sedan är vi färdiga med det vi påbörjat. Vi samlar inte på oss en massa som vi sedan får svårt att hinna med.

Jobba med oss på Rättsmedicinalverket. Klicka här för mer information och ansök

Rättsmedicinalverket, RMV

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet som hjälper polis, åklagare och domstolar med opartiska analyser och bedömningar.

RMV är indelat i tre avdelningar:
• Rättspsykiatri består av två enheter: Göteborg och Stockholm.
• Rättsmedicin består av sex enheter i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
• Rättsgenetik och rättskemi består av tre enheter i Linköping.

Läkarna i rättspsykiatrin har främst tre arbetsuppgifter: paragraf 7-undersökningar, rättspsykiatriska undersökningar samt riskutredningar för livstidsdömda. Arbetet bedrivs både enskilt och i team med psykologer, socialutredare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.

Kontaktperson:
Enhetschef Sirpa Bohlin
Tel: 010-483 46 00
E-post: sirpa.bohlin@rmv.se
www.rmv.se

Vill du bidra till ett rättssäkert samhälle?

Vill du bli en av oss som tillsammans bidrar med svar i rättskedjan och till att skapa ett rättssäkert samhälle?

På Rättsmedicinalverket jobbar flera yrkeskategorier för att tillsammans lösa brottsgåtor och bidra med svar i rättskedjan på uppdrag av polis, åklagare och domstol.

För mer information är du välkommen att kontakta

Enhetschef
Sirpa Bohlin
Tel: 010-483 41 00

Du kan även läsa mer om våra lediga tjänster på rmv.se/jobb

Fortbildning och fördjupning i fokus på RMV

Martin Riegnell, chefsöverläkare och specialist i psykiatri och rättspsykiatri och Sara Öster, ST-läkare i rättspsykiatri. Foto: Patrik Bergenstav
Martin Riegnell, chefsöverläkare och specialist i psykiatri och rättspsykiatri och Sara Öster, ST-läkare i rättspsykiatri. Foto: Patrik Bergenstav

Tydliga deadlines och avslutade jobb. Frikostigt med tid för fortbildning och konferenser. Och en extra semestervecka som statligt anställd!

För läkare i psykiatrin finns en rad fördelar med att arbeta för Rättsmedicinalverket (RMV) jämfört med landstingsvärlden. Den kanske största fördelen gäller själva uppdraget:
– Vi har ett väldigt viktigt arbete; att upprätthålla principen att människor som är svårt psykiskt sjuka inte ska hamna i fängelse – utan få vård, säger Sara Öster, specialist i psykiatri vid RMV:s rättspsykiatriska undersökningsenhet i Hisings Backa i Göteborg.
Hon bestämde sig för rättspsykiatrin under randning som ST-läkare i allmänpsykiatri på en rättspsykiatrisk öppenvårdsmottagning i Stockholm.

Stark kombination
–Det var en jättebra arbetsplats, oerhört spännande med kombinationen juridik och psykisk sjukdom. Då kände jag starkt: ”Det här vill jag hålla på med”!
Hon kom till RMV i Göteborg 2017 och går nu som ST-läkare för andra gången, för att bli specialist även i rättspsykiatri. År 2020 ska hon vara klar dubbelspecialist. Sara trivs bra, hennes förväntningar har infriats.
– Ja, till och med överträffats på vissa punkter, till exempel RMV:s interna utbildningar som håller otroligt hög kvalitet! Generellt är det ett väldigt utbildningsvänligt klimat här, jämfört med ”vanliga vården”, säger Sara Öster.
– Här får jag också fördjupa mig i den intagne eller patienten på ett annat sätt än inom vården. Förutsättningarna för ett bra jobb är klart bättre här!

Lugnare arbetsmiljö
Saras kollega Martin Riegnell är chefsöverläkare på enheten och specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Han kom hit 2013 efter tio år inom psykiatrin i Kungälv. Han instämmer i att RMV är bättre på fortbildning.
– Jag ser absolut en skillnad. RMV är mycket mer positiv till att man fortbildar sig eller åker på konferenser. Även vi som är klara specialister får efter några år gå de kurser som ST-läkarna går, för att fräscha upp våra kunskaper, säger Martin Riegnell.
Han tycker också att arbetsmiljön är lugnare på RMV än i den öppna psykiatrin.
– Där var en ständig stressfaktor att hur mycket jag än gnodde på, så växte pappershögarna hela tiden, säger Martin Riegnell.
– Här på RMV kan vi ha mycket att göra i perioder, men allting blir klart! Vi har en deadline och sedan är vi färdiga med det vi påbörjat. Vi samlar inte på oss en massa som vi sedan får svårt att hinna med.

<!— BORTTAGEN 20/1-20
Vi söker en gruppchef till läkargruppen vid rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg. Klicka här för mer information och ansök
—>

Vill du jobba på Rättsmedicinalverket? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet som hjälper polis, åklagare och domstolar med opartiska analyser och bedömningar.

RMV är indelat i tre avdelningar:
• Rättspsykiatri består av två enheter: Göteborg och Stockholm.
• Rättsmedicin består av sex enheter i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
• Rättsgenetik och rättskemi består av tre enheter i Linköping.

Läkarna i rättspsykiatrin har främst tre arbetsuppgifter: paragraf 7-undersökningar, rättspsykiatriska undersökningar samt riskutredningar för livstidsdömda. Arbetet bedrivs både enskilt och i team med psykologer, socialutredare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.

Kontaktperson:
Enhetschef Sirpa Bohlin
Tel: 010-483 46 00
E-post: sirpa.bohlin@rmv.se
www.rmv.se


Möjlighet till en helhetsbild av sin patient

Anja Fernqvist, psykiatriker och specialist i rättspykiatri på Rättsmedicinalverket.
Anja Fernqvist, psykiatriker och specialist i rättspykiatri på Rättsmedicinalverket.
Tre av tio läkare kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, 21 procent av dem kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatri. Just rättspsykiatrin lämpar sig väl för läkare som vill arbeta tvärprofessionellt, göra en viktig rättslig insats och har ett samhällsintresse.

– Det är glädjande att förhållandevis många läkare kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Intresset speglar förmodligen att psykisk ohälsa är relativt vanligt förekommande i samhället i stort samt att psykiatri är ett tvärprofessionellt område som passar läkare med ett brett humanistiskt intresse, säger Anja Fernqvist, psykiatriker och specialist i rättspykiatri på Rättsmedicinalverket.
Hon anser att psykiatri är ett intressant specialistområde eftersom det ger läkaren en möjlighet att få en helhetsbild av sin patient. Som psykiatriker arbetar man ofta i team med andra professioner, som psykolog, sjukgymnast och kurator, vilket kan ge helt nya perspektiv. Dessutom görs mycket spännande forskning inom psykiatrin.

Intellektuellt utmanande mix
Som rättspsykiatriker utreder man bland annat om en åtalad lider av en allvarlig psykisk störning, och ger domstolen utlåtande om personens hälsotillstånd.
21 procent av läkarna som kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatrin.
– Det är förstås positivt, men jag önskar att andelen var högre. Rättspsykiatrin ger ytterligare en aspekt på den samhällsnytta man kan bidra med som psykiatriker. Man får jobba med de svårast sjuka patienterna och lära sig mer om juridik, kriminologi och kriminalvård, vilket är en intellektuellt utmanande mix, avslutar Anja Fernqvist.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom psykiatrin? (Bortse från vad du är specialiserad inom och arbetar med idag.)?

Vilka områden inom psykiatrin skulle du kunna tänka dig att arbeta inom? Ange gärna flera.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare svarade på undersökningen.

Läkare i rättvisans tjänst

Anja Fernqvist, överläkare och gruppchef inom rättspsykiatrin och Anton Mittendorf, rättsläkare på RMV i Göteborg.
Anja Fernqvist, överläkare och gruppchef inom rättspsykiatrin och Anton Mittendorf, rättsläkare på RMV i Göteborg.

På Rättsmedicinalverket (RMV) arbetar läkarna ”mitt i samhället”, där medicin, psykiatri, juridik och sociologi möts. Här söker man sanningen, är skeptisk till källorna och arbetar strikt vetenskapligt.

– Jag tycker om att gå till botten med saker och ting, säger Anton Mittendorf, rättsläkare på RMV i Göteborg.
– I klinisk verksamhet måste ofta läkaren lösa ett problem utan att kunna gräva djupare. Här på RMV är det vårt jobb att lista ut vad som hänt. Och att vara skeptisk till all information.
Han har tidigare arbetat på Universitetssjukhuset i Örebro och är nu en av tolv rättsläkare i RMV:s nya hus på Medicinarberget.
– Jag trivs med att det är en liten arbetsplats, med en väldigt tydlig struktur. Och samtidigt har jag själv frihet att lägga upp arbetet och prioritera vad som ska göras, säger Anton Mittendorf.
Han gör obduktioner, utfärdar rättsintyg och har ibland jour i hemmet. Då kan det bli nattliga besök på brottsplatser, polisstationer eller sjukhus i Västra Götalandsregionen och Halland.
Anton Mittendorf ser fram emot ny teknologi som väntas förändra rättsläkarnas jobb framöver. Allt mer kommer att kunna göras elektroniskt.
– Den elektroniska patologin har bara börjat. Och röntgenundersökningar blir allt viktigare komplement till att ”skära upp och titta”. Vår specialitet kommer att breddas mer och mer.

Rättsväsende och psykiatri
Anja Fernqvist har arbetat på RMV i Göteborg sedan 2014. Idag är hon överläkare och gruppchef inom rättspsykiatrin i Hisings Backa, där de tolv läkarna arbetar i team med psykologer, socialutredare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.
– RMV är som en skärningspunkt mellan rättsväsende och psykiatri, där juridik och kriminalvård kommer in på ett spännande sätt, säger Anja Fernqvist.
– Den som begår brott på grund av allvarlig psykisk ohälsa ska inte hamna i fängelse. Jag känner mig stolt över att få bidra till det; att en del av rättssystemet fungerar som det ska.
Hon har ofta digra material att läsa in, men hinner ändå få en fullständig bild av klienten.
– Vi beskriver personen i ett sammanhang och försöker förstå hur händelseförlopp hänger ihop. Det är väldigt spännande, säger Anja Fernqvist.
– Och jag har lärt mig att det går att prata om i stort sett allt, om man närmar sig personen på ett respektfullt sätt. Det mest inspirerande och roligaste under en arbetsdag är ett riktigt bra utredningssamtal, kanske ihop med team-kollegorna.

Jobba på Rättsmedicinalverket. Läs mer och ansök här

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet som hjälper polis, åklagare och domstolar med opartiska analyser och bedömningar.
RMV är indelat i tre avdelningar:
• Rättsgenetik och rättskemi består av tre enheter i Linköping.
• Rättsmedicin består av sex enheter i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
• Rättspsykiatri består av två enheter: Göteborg och Stockholm.

Kontakt:

Rättsmedicin:
Susan Willis Mitchell
susan.willismitchell@rmv.se

Rättspsykiatri:
Göteborg: Anja Fernqvist
anja.fernqvist@rmv.se

Stockholm: Johan Larsson
johan.larsson@rmv.se

www.rmv.se


Arbeta statligt

8 av 10 läkare skulle kunna tänka sig att arbeta för en statlig myndighet. Inom staten finns många arbetsgivare för läkare, till exempel Försäkringskassan, Läkemedelsverket, IVO, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen.

Skulle du som läkare kunna tänka dig att arbeta för en statlig myndighet?

Om undersökningen
Framtidens Karriär – Läkare genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 19–22 oktober 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.

Psykopati som forskningsfält

Specialistläkare Katarina Howner är verksam vid Rättsmedicinalverket och Karolinska institutet och har psykopati som expertområde. Foto: Hanna Maxstad
Specialistläkare Katarina Howner är verksam vid Rättsmedicinalverket och Karolinska institutet och har psykopati som expertområde. Foto: Hanna Maxstad
När Katarina Howner går på middag är kvällens samtalsämne säkrat.
Som rättspsykiater och forskare med psykopati som specialitet väcker ämnet ofta åsikter och diskussioner.
– Det är på gott och ont, men det är jätteroligt att ha ett forskningsområde som folk är intresserade av, säger hon.

Rättspsykiatern Katarina Howner arbetar på Rättsmedicinalverket och ägnar hälften av sin arbetstid åt forskning vid Karolinska institutet.
– Jag har alltid varit intresserad av personlighet, hjärnan och avvikande beteenden, samt brist på empati, och då hamnar man ju i ämnet psykopati.
Just nu arbetar hon med ett projekt inom frivården, där personer med psykopatiska drag ska undersökas med hjälp av en magnetkamera, samt ett projekt inom kriminalvården där interner analyseras med intervjuer, skattningar och blodprov.
Och eftersom Katarina Howners forskning om psykopati är biolog­iskt inriktad hamnar den ibland i ett gränsland.
– Jag ägnar mig åt biologisk forskning inom ett fält där det också finns många icke-biologer, som psykologer, beteendevetare och kriminologer. Jag kan uppleva att jag ibland har svårt att nå fram, till exempel när jag söker forskningsanslag, säger hon.

Reducera brottslighet
Psykopati är ett vanligt inslag i populärkultur och media, något som innebär både för- och nackdelar.
– Det är kul med intresset, men det finns många som ”tycker till” utan att ha någon grund. Jag kan bli trött på tidningsrubriker som ”Är din granne psykopat?”, och då är det ännu viktigare att som expert inom området förmedla min kunskap och göra bilden mer komplex.
Katarina Howner betonar att ämnet psykopati är viktigt för samhället i stort och inte enbart för de enskilda individerna.
– Vi har en mindre grupp i samhället som begår väldigt många brott, och deras offer och omgivningen drabbas hårt. På lång sikt hoppas jag att min forskning kan bidra till att reducera brottslighet i samhället.

Krävs en viss läggning
Psykopati går inte att bota men det är möjligt att behandla vissa symptom, till exempel att stärka förmågan till impulskontroll genom mediciner eller psykologiska interventioner. För att komma åt själva personlighetsstörningen eller att få någon att avbryta en kriminell bana krävs långsiktiga åtgärder i form av behandlingsprogram eller psykoterapi.
– Man kan tänka att det är tröstlöst med återfallsförbrytare men det är lite av utmaningen. Fast vem som helst ska nog inte jobba med det här, det krävs en viss läggning, att man är nyfiken, enormt tålmodig och optimistisk i grunden.

Varierande karriär i rättvisans tjänst

Louise Steinhoff och Ayman Fakih, ST-läkare hos RMV. Foto: Thomas Henrikson
Louise Steinhoff och Ayman Fakih, ST-läkare hos RMV. Foto: Thomas Henrikson

Låter det spännande att vara en del av Sveriges enda expertmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättsgenetik och rättskemi? Rättsmedicinalverket är en viktig aktör i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle. Välkommen till en spännande karriär där du jobbar i gränssnittet mellan medicin eller psykiatri och juridik.

För Ayman Fakih, var det lite av en slump att han hamnade som ST-läkare i rättspsykiatri. När han gick sin ST i allmänpsykiatri rekommenderades han av sin studierektor att randa sig på Rättsmedicinalverket. Ayman kontaktade RMV och fick möjlighet att tjänstgöra tre månader på rättspsykiatriska enheten Helix i Huddinge.
– Det var så annorlunda och otroligt intressant. Jag fastnade verkligen för att jobba i så kompetenta, tvärvetenskapliga team med så spännande frågeställningar. Jag insåg snart att det var helt rätt för mig, säger Ayman som började sin 2,5 år långa subspecialisering inom rättspsykiatri i våras.
Som ST-läkare får Ayman utföra olika rättspsykiatriska undersökningar, som ofta är avgörande för om en gärningsperson döms till rättspsykiatrisk vård eller fängelse samt riskutredningar av livstidsdömda.
– Vi lägger pussel och gör svåra bedömningar. Det är väldigt kul att jobba med utredningar där psykiatri möter kriminologi och juridik. Som psykiater bidrar jag till att en gärningsman får en riktig påföljd, säger han.

Kollegialt stöd
Aymans kollega Louise Steinhoff är inne på sitt tredje år som ST-läkare i rättsmedicin. Hon visste tidigt att det var detta hon ville ägna sig åt.
– Jag har alltid varit intresserad av blandningen mellan etik, juridik och medicin. Här arbetar vi på uppdrag av polis, åklagare och domstolar och är en viktig del av rättssamhället, säger hon.
Det finns en föreställning om att rättsläkare bara jobbar med obduktioner, men de gör mycket mer än bara det, berättar Louise.
– Arbetet är enormt varierande. Obduktioner är förstås en viktig del, men vi utför även undersökningar av levande brottsoffer och misstänkta gärningsmän för att bland annat säkra spår och undersöka skadebilder. Den tyngsta delen av jobbet kan vara just levande brottsoffer, men man lär sig att hålla en professionell distans, även vid svåra våldsbrott.
Båda lyfter fram att det finns stora fördelar med en karriär på en statlig myndighet, exempelvis vad gäller trygghet, arbetstider och möjligheter att forska.
– Det är en otroligt bra arbetsplats på så många sätt, med stark sammanhållning och kollegialt stöd, där man verkligen utvecklas som läkare.

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom det svenska rättsväsendet. Hos oss finns specialister som rättsläkare, rättspsykiater, kemister och biomedicinska analytiker. Vi arbetar med brottsutredningar på uppdrag av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård.
Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet, från Umeå i norr till Lund i söder, och har cirka 500 kunniga och engagerade medarbetare.
www.rmv.se