Etikettarkiv: Rättspsykiatri

Tid för samtal på Rättspsykiatri Vård Stockholm

Rosario Leopardi, docent och överläkare på Rättspsykiatri Nord och Beate Nicolaisen Hammarkvist, överläkare på Rättspsykiatri Syd. Foto: Johan Marklund
Rosario Leopardi, docent och överläkare på Rättspsykiatri Nord och Beate Nicolaisen Hammarkvist, överläkare på Rättspsykiatri Syd. Foto: Johan Marklund

Vill du arbeta inom psykiatrin med några av de svårast sjuka patienterna, där du får resurser att verkligen göra skillnad? På Rättspsykiatri Vård Stockholm får du tid för varje enskild patient och möjlighet att följa dem under lång tid.

Beate Nicolaisen Hammarkvist var inriktad på att bli ortopedkirurg när hon blev legitimerad läkare 2013. Nu är hon istället nyligen färdig specialist i psykiatri och arbetar sedan september som överläkare på Rättspsykiatri Syd på Helix i Huddinge.
– Jag vill ha tid för samtal med mina patienter och saknade ofta detta i den somatiska vården. Inom rättspsykiatrin är det helt annorlunda. Här jobbar vi med några av de allra sjukaste patienterna, med komplexa diagnoser, och har goda resurser för varje patient. Vi följer patienterna över lång tid och det finns kontinuitet mellan sluten- och öppenvården, berättar hon.

Nu söker vi en överläkare till Rättspsykiatri Vård Stockholm. Klicka här för mer information och ansök

Unik atmosfär
Hennes kollega Rosario Leopardi, docent och överläkare på Rättspsykiatri Nord på Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby, forskade länge inom bland annat virologi, molekylärbiologi och neurovetenskap. Så småningom ville han arbeta mer kliniskt och valde att specialisera sig i psykiatri.
– Jag randade mig inom rättspsykiatrin och upplevde då för första gången att jag fick tid att tänka på djupet och ägna mig helhjärtat åt varje patient. Det är en unik atmosfär och jag kände mig hemma direkt, säger Rosario, som nu har arbetat här i snart 17 år.

Spännande sidouppdrag
Både Beate och Rosario lyfter fram rättspsykiatrins viktiga samhällsfunktion. Här arbetar man i gränslandet mellan medicin, kriminologi och juridik.
– Det finns många möjligheter till intressanta sidouppdrag. Vi jobbar med så mycket mer än renodlad psykiatri, förklarar Rosario, som bland annat har valts som sakkunnig läkare av Socialstyrelsen, och i den egenskapen medverkat i flera spännande rättegångar.
Beate, som är intresserad av kriminologi, siktar närmast på att subspecialisera sig i rättspsykiatri.
– Det lockar verkligen att få den typen av särskild kompetens, som inte många besitter. Vi arbetar både brett och djupt, säger hon.

Kollegialt samarbete
Rättspsykiatri Vård i Stockholm söker nu nya, engagerade psykiatriker som vill bidra till att utveckla den rättspsykiatriska vården. Här blir du del i ett multidisciplinärt team, jobbar enligt en tydlig och framgångsrik vårdtrappa och har mycket goda möjligheter till kompetensutveckling.
– Vi har ett fantastiskt kollegialt samarbete och väldigt bra teamarbete, framhåller Beate och Rosario. Här är lätt att trivas!

Nu söker vi en överläkare till Rättspsykiatri Vård Stockholm. Klicka här för mer information och ansök

Rättspsykiatri Vård Stockholm

Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård för patienter från hela Stockholms län. Uppdraget är att förbättra patienternas psykiska hälsa och sociala förmåga och minska risken för återfall i brott. Vårdtiden spänner oftast över flera år. Verksamheten har cirka 500 medarbetare fördelade på två sektioner: Nord och Syd, där det ingår totalt 15 vårdavdelningar i olika säkerhetsklassningar, och två öppenvårdsavdelningar.

Nyfiken? Läs mer på www.rattspsykiatristockholm.se

Möjlighet till en helhetsbild av sin patient

Anja Fernqvist, psykiatriker och specialist i rättspykiatri på Rättsmedicinalverket.
Anja Fernqvist, psykiatriker och specialist i rättspykiatri på Rättsmedicinalverket.
Tre av tio läkare kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, 21 procent av dem kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatri. Just rättspsykiatrin lämpar sig väl för läkare som vill arbeta tvärprofessionellt, göra en viktig rättslig insats och har ett samhällsintresse.

– Det är glädjande att förhållandevis många läkare kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Intresset speglar förmodligen att psykisk ohälsa är relativt vanligt förekommande i samhället i stort samt att psykiatri är ett tvärprofessionellt område som passar läkare med ett brett humanistiskt intresse, säger Anja Fernqvist, psykiatriker och specialist i rättspykiatri på Rättsmedicinalverket.
Hon anser att psykiatri är ett intressant specialistområde eftersom det ger läkaren en möjlighet att få en helhetsbild av sin patient. Som psykiatriker arbetar man ofta i team med andra professioner, som psykolog, sjukgymnast och kurator, vilket kan ge helt nya perspektiv. Dessutom görs mycket spännande forskning inom psykiatrin.

Intellektuellt utmanande mix
Som rättspsykiatriker utreder man bland annat om en åtalad lider av en allvarlig psykisk störning, och ger domstolen utlåtande om personens hälsotillstånd.
21 procent av läkarna som kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatrin.
– Det är förstås positivt, men jag önskar att andelen var högre. Rättspsykiatrin ger ytterligare en aspekt på den samhällsnytta man kan bidra med som psykiatriker. Man får jobba med de svårast sjuka patienterna och lära sig mer om juridik, kriminologi och kriminalvård, vilket är en intellektuellt utmanande mix, avslutar Anja Fernqvist.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom psykiatrin? (Bortse från vad du är specialiserad inom och arbetar med idag.)?

Vilka områden inom psykiatrin skulle du kunna tänka dig att arbeta inom? Ange gärna flera.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes mot ett slumpmässigt urval av läkare 22 mars–2 april 2019. Över 1 000 läkare svarade på undersökningen.

Läkare i rättvisans tjänst

Anja Fernqvist, överläkare och gruppchef inom rättspsykiatrin och Anton Mittendorf, rättsläkare på RMV i Göteborg.
Anja Fernqvist, överläkare och gruppchef inom rättspsykiatrin och Anton Mittendorf, rättsläkare på RMV i Göteborg.

På Rättsmedicinalverket (RMV) arbetar läkarna ”mitt i samhället”, där medicin, psykiatri, juridik och sociologi möts. Här söker man sanningen, är skeptisk till källorna och arbetar strikt vetenskapligt.

– Jag tycker om att gå till botten med saker och ting, säger Anton Mittendorf, rättsläkare på RMV i Göteborg.
– I klinisk verksamhet måste ofta läkaren lösa ett problem utan att kunna gräva djupare. Här på RMV är det vårt jobb att lista ut vad som hänt. Och att vara skeptisk till all information.
Han har tidigare arbetat på Universitetssjukhuset i Örebro och är nu en av tolv rättsläkare i RMV:s nya hus på Medicinarberget.
– Jag trivs med att det är en liten arbetsplats, med en väldigt tydlig struktur. Och samtidigt har jag själv frihet att lägga upp arbetet och prioritera vad som ska göras, säger Anton Mittendorf.
Han gör obduktioner, utfärdar rättsintyg och har ibland jour i hemmet. Då kan det bli nattliga besök på brottsplatser, polisstationer eller sjukhus i Västra Götalandsregionen och Halland.
Anton Mittendorf ser fram emot ny teknologi som väntas förändra rättsläkarnas jobb framöver. Allt mer kommer att kunna göras elektroniskt.
– Den elektroniska patologin har bara börjat. Och röntgenundersökningar blir allt viktigare komplement till att ”skära upp och titta”. Vår specialitet kommer att breddas mer och mer.

Rättsväsende och psykiatri
Anja Fernqvist har arbetat på RMV i Göteborg sedan 2014. Idag är hon överläkare och gruppchef inom rättspsykiatrin i Hisings Backa, där de tolv läkarna arbetar i team med psykologer, socialutredare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.
– RMV är som en skärningspunkt mellan rättsväsende och psykiatri, där juridik och kriminalvård kommer in på ett spännande sätt, säger Anja Fernqvist.
– Den som begår brott på grund av allvarlig psykisk ohälsa ska inte hamna i fängelse. Jag känner mig stolt över att få bidra till det; att en del av rättssystemet fungerar som det ska.
Hon har ofta digra material att läsa in, men hinner ändå få en fullständig bild av klienten.
– Vi beskriver personen i ett sammanhang och försöker förstå hur händelseförlopp hänger ihop. Det är väldigt spännande, säger Anja Fernqvist.
– Och jag har lärt mig att det går att prata om i stort sett allt, om man närmar sig personen på ett respektfullt sätt. Det mest inspirerande och roligaste under en arbetsdag är ett riktigt bra utredningssamtal, kanske ihop med team-kollegorna.

Jobba på Rättsmedicinalverket. Läs mer och ansök här

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet som hjälper polis, åklagare och domstolar med opartiska analyser och bedömningar.
RMV är indelat i tre avdelningar:
• Rättsgenetik och rättskemi består av tre enheter i Linköping.
• Rättsmedicin består av sex enheter i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
• Rättspsykiatri består av två enheter: Göteborg och Stockholm.

Kontakt:

Rättsmedicin:
Susan Willis Mitchell
susan.willismitchell@rmv.se

Rättspsykiatri:
Göteborg: Anja Fernqvist
anja.fernqvist@rmv.se

Stockholm: Johan Larsson
johan.larsson@rmv.se

www.rmv.se


Psykopati som forskningsfält

Specialistläkare Katarina Howner är verksam vid Rättsmedicinalverket och Karolinska institutet och har psykopati som expertområde. Foto: Hanna Maxstad
Specialistläkare Katarina Howner är verksam vid Rättsmedicinalverket och Karolinska institutet och har psykopati som expertområde. Foto: Hanna Maxstad
När Katarina Howner går på middag är kvällens samtalsämne säkrat.
Som rättspsykiater och forskare med psykopati som specialitet väcker ämnet ofta åsikter och diskussioner.
– Det är på gott och ont, men det är jätteroligt att ha ett forskningsområde som folk är intresserade av, säger hon.

Rättspsykiatern Katarina Howner arbetar på Rättsmedicinalverket och ägnar hälften av sin arbetstid åt forskning vid Karolinska institutet.
– Jag har alltid varit intresserad av personlighet, hjärnan och avvikande beteenden, samt brist på empati, och då hamnar man ju i ämnet psykopati.
Just nu arbetar hon med ett projekt inom frivården, där personer med psykopatiska drag ska undersökas med hjälp av en magnetkamera, samt ett projekt inom kriminalvården där interner analyseras med intervjuer, skattningar och blodprov.
Och eftersom Katarina Howners forskning om psykopati är biolog­iskt inriktad hamnar den ibland i ett gränsland.
– Jag ägnar mig åt biologisk forskning inom ett fält där det också finns många icke-biologer, som psykologer, beteendevetare och kriminologer. Jag kan uppleva att jag ibland har svårt att nå fram, till exempel när jag söker forskningsanslag, säger hon.

Reducera brottslighet
Psykopati är ett vanligt inslag i populärkultur och media, något som innebär både för- och nackdelar.
– Det är kul med intresset, men det finns många som ”tycker till” utan att ha någon grund. Jag kan bli trött på tidningsrubriker som ”Är din granne psykopat?”, och då är det ännu viktigare att som expert inom området förmedla min kunskap och göra bilden mer komplex.
Katarina Howner betonar att ämnet psykopati är viktigt för samhället i stort och inte enbart för de enskilda individerna.
– Vi har en mindre grupp i samhället som begår väldigt många brott, och deras offer och omgivningen drabbas hårt. På lång sikt hoppas jag att min forskning kan bidra till att reducera brottslighet i samhället.

Krävs en viss läggning
Psykopati går inte att bota men det är möjligt att behandla vissa symptom, till exempel att stärka förmågan till impulskontroll genom mediciner eller psykologiska interventioner. För att komma åt själva personlighetsstörningen eller att få någon att avbryta en kriminell bana krävs långsiktiga åtgärder i form av behandlingsprogram eller psykoterapi.
– Man kan tänka att det är tröstlöst med återfallsförbrytare men det är lite av utmaningen. Fast vem som helst ska nog inte jobba med det här, det krävs en viss läggning, att man är nyfiken, enormt tålmodig och optimistisk i grunden.

Varierande karriär i rättvisans tjänst

Louise Steinhoff och Ayman Fakih, ST-läkare hos RMV. Foto: Thomas Henrikson
Louise Steinhoff och Ayman Fakih, ST-läkare hos RMV. Foto: Thomas Henrikson

Låter det spännande att vara en del av Sveriges enda expertmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättsgenetik och rättskemi? Rättsmedicinalverket är en viktig aktör i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle. Välkommen till en spännande karriär där du jobbar i gränssnittet mellan medicin eller psykiatri och juridik.

För Ayman Fakih, var det lite av en slump att han hamnade som ST-läkare i rättspsykiatri. När han gick sin ST i allmänpsykiatri rekommenderades han av sin studierektor att randa sig på Rättsmedicinalverket. Ayman kontaktade RMV och fick möjlighet att tjänstgöra tre månader på rättspsykiatriska enheten Helix i Huddinge.
– Det var så annorlunda och otroligt intressant. Jag fastnade verkligen för att jobba i så kompetenta, tvärvetenskapliga team med så spännande frågeställningar. Jag insåg snart att det var helt rätt för mig, säger Ayman som började sin 2,5 år långa subspecialisering inom rättspsykiatri i våras.
Som ST-läkare får Ayman utföra olika rättspsykiatriska undersökningar, som ofta är avgörande för om en gärningsperson döms till rättspsykiatrisk vård eller fängelse samt riskutredningar av livstidsdömda.
– Vi lägger pussel och gör svåra bedömningar. Det är väldigt kul att jobba med utredningar där psykiatri möter kriminologi och juridik. Som psykiater bidrar jag till att en gärningsman får en riktig påföljd, säger han.

Kollegialt stöd
Aymans kollega Louise Steinhoff är inne på sitt tredje år som ST-läkare i rättsmedicin. Hon visste tidigt att det var detta hon ville ägna sig åt.
– Jag har alltid varit intresserad av blandningen mellan etik, juridik och medicin. Här arbetar vi på uppdrag av polis, åklagare och domstolar och är en viktig del av rättssamhället, säger hon.
Det finns en föreställning om att rättsläkare bara jobbar med obduktioner, men de gör mycket mer än bara det, berättar Louise.
– Arbetet är enormt varierande. Obduktioner är förstås en viktig del, men vi utför även undersökningar av levande brottsoffer och misstänkta gärningsmän för att bland annat säkra spår och undersöka skadebilder. Den tyngsta delen av jobbet kan vara just levande brottsoffer, men man lär sig att hålla en professionell distans, även vid svåra våldsbrott.
Båda lyfter fram att det finns stora fördelar med en karriär på en statlig myndighet, exempelvis vad gäller trygghet, arbetstider och möjligheter att forska.
– Det är en otroligt bra arbetsplats på så många sätt, med stark sammanhållning och kollegialt stöd, där man verkligen utvecklas som läkare.

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom det svenska rättsväsendet. Hos oss finns specialister som rättsläkare, rättspsykiater, kemister och biomedicinska analytiker. Vi arbetar med brottsutredningar på uppdrag av polis, åklagare, domstolar och kriminalvård.
Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet, från Umeå i norr till Lund i söder, och har cirka 500 kunniga och engagerade medarbetare.
www.rmv.se