Etikettarkiv: Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus söker specialister

Nu söker Södertälje Sjukhus specialister till VO Internmedicin!

Vi söker dig som är dubbelspecialist i kardiologi, gastroenterologi eller neurolog med intresse för utveckling av strokevården. Även senior ST kan vara aktuell.

Som kardiolog har du möjlighet att jobba på vår klin-fys enhet och som gastroenterolog finns möjligheter till både endoskopi och mottagningsarbete, allt utifrån dina önskemål.

Klicka här för att läsa mer och ansök

För mer information om tjänsterna kontakta gärna:

Manizhe Afra
Överläkare / verksamhetschef VO Internmedicin
Tel: 08-123 240 00
E-post: manizhe.afra@regionstockholm.se

Södertälje sjukhus

Södertälje sjukhus är ett av landets modernaste akutsjukhus, bara 25-30 minuter söder om Stockholm. Vi arbetar efter värdegrunden patienten först, varje medarbetare gör skillnad, engagemang för helheten och kvalitet. Om du känner att det stämmer överens med din syn på hur vård ska drivas kommer vi passa bra ihop.

www.sodertaljesjukhus.se

Ta tillvara pandemins förändringskraft

Elin Karlsson, 2:e vice ordförande i Sjukhusläkarna, och specialistläkare i kirurgi på Södertälje sjukhus. Foto: Stefan Tell

– Under pandemin har vi som arbetar inom sjukvården visat prov på en otrolig flexibilitet och förändringsvilja som tydligt visar den enorma kraft som kan frigöras när sjukvårdens professioner får vara med och påverka, säger Elin Karlsson, 2:e vice ordförande i Sjukhusläkarna, och specialistläkare i kirurgi på Södertälje sjukhus.

– Många läkare och övriga professioner i sjukvården är trötta och slitna efter en lång period med hög arbetsbelastning. Somliga läkare har förflyttats frivilligt, medan andra förflyttats mot sin vilja. Det är viktigt att man har tydliga medicinska skäl till att flyttas utanför sitt primära kompetensområde. I en sådan situation är ett gott ledarskap helt avgörande. Riskerna med en sådan flytt är förstås att man har otillräcklig kompetens för de arbetsuppgifter man ska utföra. Samtidigt har många goda digitala fortbildningsinitiativ gjort att läkare med olika specialistinriktningar kunnat ta till sig ny kompetens snabbt, säger Elin Karlsson, som själv flyttades från kirurgen till en IVA-avdelning för covidpatienter våren 2020.

”Många läkare oroar sig nog över hur sjukvården ska kunna hinna i kapp.”

Oro för arbetssituationen
Var tredje läkare har funderat på att säga upp sig och 3 av 4 läkare är oroliga över arbetssituationen inom sjukvården just nu.
– Det innebär att arbetsgivare verkligen måste ta hand om sin personal nu. Många har en bild av att läkare själva kan hantera sin hälsa, men vi behöver adekvat stöd som alla andra, till exempel vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Det händer tyvärr att läkarna lämnats utanför när olika typer av debriefing sker. Många läkare oroar sig nog över hur sjukvården ska kunna hinna i kapp med all diagnostik och behandling som skjutits upp, och hur de ska orka ta sig igenom pandemin. För sjukvårdens ledning gäller det nu att fortsätta låta de medicinska behoven styra och att låta professionerna ha ett starkt inflytande över arbetssätt och organisation. Politiker och beslutsfattare har ett gyllene tillfälle att fortsätta bygga vidare på den här förändringskraften även efter pandemin, säger Elin Karlsson.

Medicinsk kompetens
– Medicinsk kompetens på samtliga ledningsnivåer i sjukvården, att alla nya system och omorganisationer ska fylla ett tydligt medicinskt syfte och att visa uppskattning för vårdpersonalens insatser under pandemin är tre viktiga faktorer som arbetsgivare och beslutsfattare i regionerna kan ta med sig från pandemin. Det är också otroligt viktigt att arbetsgivarna har tillräckliga resurser för att kunna fånga upp signaler på stressrelaterad psykisk ohälsa hos medarbetarna, såväl under som efter pandemin, säger Elin Karlsson.

Har du som läkare blivit förflyttad utanför ditt primära kompetensområde under pandemin?


För läkare inom intensiv- eller covid-19-vården har 23% blivit förflyttade utanför sitt primära kompetensområde.

Har du funderat på att säga upp dig från din arbetsgivare?

Vad anser du om arbetssituationen för sjukvårdspersonalen inom sjukvården just nu? Jag är…


Bland läkare inom intensiv- eller covid-19-vården är 52% mycket oroliga över arbetssituationen.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Läkare mot ett slumpmässigt urval av läkare i Sverige 16–21 april 2021. Den statistiska felmarginalen i undersökningen är 2,5–4,0 procentenheter.

Geriatriken i Södertälje – utvecklande verksamhet med visioner

Roza Partovi, ST-läkare och Peter Johnson, tf. verksamhetschef på Geriatriska kliniken vid Södertälje sjukhus. Foto: Ulrich Schulte
Roza Partovi, ST-läkare och Peter Johnson, tf. verksamhetschef på Geriatriska kliniken vid Södertälje sjukhus. Foto: Ulrich Schulte

Roza Partovi skulle bli specialist i allmänmedicin. Men när hon efter två år randade på Geriatriska kliniken vid Södertälje sjukhus bestämde hon sig för att byta specialitet.
–Jag stortrivs med arbete, miljö och kollegor och är väldigt nöjd med mitt beslut.

Helhetsperspektivet på de äldres vård var en av anledningarna till att Roza Partovi bestämde sig för att stanna inom geriatriken.
– Här finns utmanande medicinska frågeställningar och en miljö som präglas av god sammanhållning, trevlig atmosfär och variation i arbetet vilket ger en ständig fortbildning och stadig utveckling.
Hon får medhåll av Peter Johnson, tf. verksamhetschef, som kan räkna in hela 20 år inom verksamheten.
– Efter några år som geriatriker på ett större sjukhus sökte jag till Södertälje, eftersom jag ville till ett litet sjukhus med korta beslutsvägar där man kan vara med och utveckla saker och ting. Under de gångna åren har jag varit med i en rad olika utvecklingsprojekt som förbättrat vården för patienter i både det stora och det lilla.
Peter är inte ensam om att ha arbetat länge på kliniken.
– Här finns en trogen specialistgrupp som ofta börjat som AT-läkare, stannat kvar och liksom jag arbetat i många år på sjukhuset.

Bred verksamhet
Både Peter och Roza lyfter fram variationen som en stor fördel i arbetet. På Södertälje sjukhus finns två avdelningar för akutgeriatrik, rehabavdelning, demensavdelning, minnes- och osteoporosmottagning samt regionens enda mottagning för multisjuka äldre. Till det kommer ASIH, en palliativ avdelning och fyra äldreboenden.
– Här finns väldigt många olika inriktningar som vi underläkare roterar mellan. Varje dag ser helt annorlunda ut, konstaterar Roza.
Peter har fortsatt på det inslagna spåret med verksamhetsutveckling, och arbetar just nu med att sjösätta ett projekt med fokus på distansmonitorering.
– Målet är att vi genom modern teknik som stegräknare, syrgasmätare, automatiska vågar och tum-EKG ska kunna övervaka patienterna i hemmet och hitta deras försämring innan de själva känner av den. På så vis kan vi ligga steget före, motverka och åtgärda problem kanske genom bara ett telefonsamtal eller hembesök. Det här är en geriatrisk klinik med visioner, en verksamhet som jag varmt kan rekommendera andra läkare att söka sig till.

Vi söker specialistläkare/överläkare till Geriatriken på Södertälje sjukhus. Klicka här för mer information och ansök

Geriatriken Södertälje sjukhus
Geriatriken vid Södertälje sjukhus består av både öppen- och slutenvård. Här finns två akutgeriatriska avdelningar, rehab- och demensavdelning, minnes- och osteoporosmottagning samt regionens enda mottagning för multisjuka äldre. Till det kommer ASIH, en palliativ avdelning och fyra äldreboenden.

Södertälje sjukhus
152 86 Södertälje
Tel: 08-550 240 00
www.sodertaljesjukhus.se

Södertälje sjukhus logotype