Etikettarkiv: Sverek

84 procent av läkarna betraktar ett hyrläkarstopp som orealistiskt

XiaoHui Shen, specialistläkare i allmänmedicin och resursläkare för Sverek och Mahmoud Almohtasib,  resursläkare för Dedicare.
XiaoHui Shen, specialistläkare i allmänmedicin och resursläkare för Sverek och Mahmoud Almohtasib,
resursläkare för Dedicare.
4 av 5 läkare anser att SKL:s målsättning om ett stopp för hyrläkare till 2019 är orealistiskt.

– SKL har diskuterat ett stopp för hyrläkare i flera års tid, men jag betraktar det som en helt orealistisk målsättning. Det är inte heller förvånande att åttiofyra procent av läkarna i undersökningen tycker detsamma. Hyrläkare utgör ett viktigt och nödvändigt komplement till anställda läkare, säger XiaoHui Shen, som är specialistläkare i allmänmedicin och arbetar som resursläkare för Sverek.
Hon var i många år anställd inom primärvården, men valde att bli hyrläkare för ett drygt år sedan eftersom hon ville minska sin arbetstid och dessutom sökte mer flexibilitet och frihet i sitt arbete. Nu kan hon själv styra när hon ska arbeta.

Bidrar med lång erfarenhet
– Hyrläkare fyller en viktig funktion i alla delar av hälso- och sjukvården eftersom de avlastar de anställda läkarna. Att införa ett stopp för hyrläkare kan i värsta fall leda till kaos i stora delar av sjukvården. Många fast anställda läkare riskerar att säga upp sig om de inte får avlastning av hyrläkare när det behövs, säger XiaoHui Shen.
Hyrläkare bidrar även till att säkerställa tillgången på vård.
– När man jämför kostnaderna för hyrläkare och anställda läkare är merkostnaden långt ifrån det man pratar om. När man tittar på kostnaden döljer man vad en anställd i motsvarande jobb skulle kosta med lön, lönebikostnader, administration, kompetensutveckling, semestervikarier och liknande, säger XiaoHui Shen.

Primärvården behöver hyrläkare
– Det råder brist på läkare i primärvården i synnerhet på vårdcentraler som ligger ute i periferin dit det är svårt att attrahera anställda läkare. Hyrläkare kan ofta tänka sig att arbeta under tuffare arbetsförhållanden än anställda läkare. De fyller därmed en helt avgörande funktion för att sjukvården ska fungera, säger Mahmoud Almohtasib, som arbetar som resursläkare för Dedicare.
Han anser också att SKL:s föreslagna hyrläkarstopp är orealistiskt, bland annat eftersom SKL inte presenterat några alternativa lösningar till det nuvarande hyrläkarsystemet.
– Konsekvenserna blir särskilt omfattande för vårdcentraler i perifera lägen som definitivt kommer att få stora svårigheter att säkerställa bemanningen om de inte kan anlita hyrläkare. Två åtgärder som kan minska belastningen på primärvården är om Försäkringskassans egna läkare tar över ansvaret för sjukskrivna patienter efter 90 dagar samt om man ställer krav på att samtliga hyrläkare anlitas för längre uppdrag. Det bidrar till en ökad vårdkvalitet och kontinuitet för såväl läkaren som verksamheten och patienten, säger Mahmoud Almohtasib.

Är skl:s mål om ett stopp för hyrläkare till 2019 realistiskt?
bemanning3_graf

Högkvalitativ bemanning inom vård och omsorg

Björn Lindtorp (mitten), VD för Sverek. Här tillsammans med konsultcheferna Kerstin Bergin och Marcus Eklundh.
Björn Lindtorp (mitten), VD för Sverek. Här tillsammans med konsultcheferna Kerstin Bergin och Marcus Eklundh.
I över ett decennium har Sverek utvecklat en optimerad rekryteringsprocess för läkare som tillämpas även vid rekrytering av konsulter till bemanningsuppdrag. Företaget kännetecknas av de goda villkor och kvalitet som följer med en profilering mot landets mest kompetenta läkare, sjuksköterskor och socionomer.

När Björn Lindtorp, VD, sökte sig till Sverek (tidigare Svensk Läkarrekrytering) 2013 hade det sin grund i att han identifierat ett utrymme för att arbeta i det mest kvalitativa segmentet av vård- och omsorgsbemanning. Han ville satsa på att knyta läkare av yppersta kompetensnivå till företaget och hans initiativ har gått över förväntan.
– Vi applicerade samma metodik för att rekrytera läkarkonsulter som vi gör vid rekrytering till fasta tjänster. Det har visat sig vara ett väl fungerande förhållningssätt, som medfört att vi kan arbeta i det övre segmentet vad gäller kompetens och lämplighet hos våra läkare.

Individuella konsultavtal
Bristen på kvalificerad vårdpersonal i Sverige innebär att vårdkonsulter är en förutsättning för att vården alls ska fungera på vissa håll. Sverek har etablerade samarbeten med de flesta svenska landsting och många välrenommerade privata kliniker och universitetssjukhus. Förutom en hög ersättning erbjuder Sverek även goda pensionsvillkor, en markant högre jour- och OB-ersättning än i normalfallen, täckande försäkringar och mycket mer.
– Jag är övertygad om att vår framgång i stor mån är kopplad till att vi har en tydlig värdegrund som är förankrad i gott ledarskap och långsiktighet. Det märks i högsta grad även för våra konsulter; vi utarbetar ofta unika avtal utifrån läkarnas individuella behov och önskemål. Ett ansvarstagande för patientens bästa innebär att vi har höga kompetenskrav för de läkare som är konsulter hos oss.

Ska bli marknadsledande
– Vårt mål är att bli marknadsledande inom bemanningsbranschens mest kvalitativa segment. Det genomsyrar allt vi gör, inklusive ersättningsnivåer och villkor för våra konsulter. De som arbetar hos oss kan naturligtvis räkna med att få en högre ersättning än hos våra konkurrenter. Det är dock ofta flexibiliteten och friheten att välja hur och när man vill arbeta som lockar många. Oavsett vad man har för önskemål tillgodoser vi dem efter bästa förmåga.

Specialisering på specialistläkare
Under de första åtta åren arbetade Sverek (på den tiden under namnet Svensk Läkarrekrytering) med rekrytering av specialistläkare inom de flesta områden. Det är något som följt med även i konsultverksamheten.
– Våra rekryteringskonsulter och konsultchefer är specialister på de områden de arbetar med och det gör att tillgången på bästa tänkbara uppdrag och villkor är bättre än när konsultchefer har alltför brett fokus, avslutar han.

Sverek
Sverek har sedan mer än 10 år rekryterat och bemannat med läkare och sjuksköterskor till många av landets främsta privata kliniker och universitetssjukhus. Vi strävar efter att ständigt förbättra utbudet av valmöjligheter för våra konsultläkare och sjuksköterskor samt att bredda och öka kompetensutbudet för våra uppdragsgivare.

Sverek AB – tidigare Svensk Läkarrekrytering AB
Åsögatan 108
118 29 Stockholm
Tel: 08-669 58 00
E-post: info@sverek.se
www.sverek.se

www.sverek.se