Etikettarkiv: Uppsala

Distriktsläkare och ST-läkare till vårdcentraler i Uppsala län

Distriktsläkare till Uppsala Primärvård

Vill du vara med och utveckla den framtida vården tillsammans med oss?

Våra 1400 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.

Vi söker distriktsläkare till följande vårdcentraler:

Gimo/Österbybruks vårdcentral

Almunge vårdcentral

Knivsta vårdcentral

Enköpings husläkarcentrum/Fjärdhundra vårdcentral

Gottsunda vårdcentral

Årsta vårdcentral

Örsundsbro vårdcentral

Flogsta vårdcentral

Tierps vårdcentral

Gränbystadens vårdcentral

Kungsgärdets vårcentral

Svartbäckens vårdcentral

Övriga tjänster

ST-läkare allmänmedicin till Skutskärs vårdcentral

ST-läkare till Gimo vårdcentral

Geriatriker till Nära vård och hälsa och Lasarettet i Enköping

Primärvården Region Uppsala
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal. Vi har vid sidan av din individuella utvecklingsplan även regelbundna utbildningsdagar för kompetensutveckling. Det gör att du ingår i ett stort nätverk med kunniga kollegor. Goda möjligheter till kompetensutveckling och egen forskning, bland annat kopplat till våra Akademiska vårdcentraler.


Region Uppsala jobb annons logotype

Prioriteringar en nyckel för ledare

Infektionsläkaren Fredrik Sund är verksamhetschef för infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Staffan Claesson
Infektionsläkaren Fredrik Sund är verksamhetschef för infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Staffan Claesson
Att lära sig själv och andra att göra rätt prioriteringar är A och O enligt infektionsläkaren Fredrik Sund, verksamhetschef för infektionskliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
– Alla som tycker att det är en stressig arbetsmiljö inom vården idag behöver mer eller mindre hjälp att prioritera bättre, säger han.

Fredrik Sund är sedan fyra år tillbaka verksamhetschef för infektionskliniken på Akademiska sjukhuset. Utöver rekrytering av personal – och att få folk att stanna på arbetsplatsen – ser han prioriteringar som en av sina viktigaste uppgifter.
– Det finns en oändlig mängd arbetsuppgifter att utföra och de som är nya inom vården blir lätt överväldigade. Det kan resultera i att alla arbetar i ett högt tempo, men kanske inte utför arbetsuppgifterna i rätt ordning. Det är omöjligt att gå hem och känna att man genomfört alla arbetsuppgifter, men det är viktigt att kunna se hur man ska prioritera för att det viktigaste ska bli gjort.

Ge rätt struktur
Enligt Fredrik Sund gäller det att som chef guida sina medarbetare till rätt prioriteringar, men också att man sedan ska släppa taget. På skrivbordet har han ett citat av amerikanske företagsledaren Jack Welch: “When you were made a leader you weren’t given a crown, you were given the responsibility to bring out the best in others.”
– Det tycker jag är en bra filosofi. Medarbetare gör mycket av jobbet bäst själva när man gett dem rätt struktur, och en del av den strukturen är just prioriteringar.
Vardagen för en chef liknar han vid det klassiska datorspelet tetris.
– Det är verkligen högt och lågt, det kan vara fel på en automat eller så tvingas man stänga vårdplatser av personalbrist, det är utmaningar kors och tvärs. Det är som tetris, det faller ner olika typer av klossar som man ska placera på bästa sätt och det är då viktigt att man även som chef kan prioritera hårt bland arbetsuppgifterna. Skulle jag göra allt som folk ber mig att göra, då skulle ingenting fungera.

Omvärldsanalyser
Fredrik Sund har bland annat gått chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården på Handelshögskolan i Stockholm, CUPS, och har ett bra nätverk av andra chefer vid universitetssjukhusen runtom i landet.
– Jag tror mycket på omvärldsanalyser och att träffa andra, det är väldigt viktigt för en chef idag.
Fredrik Sund är också kliniskt verksam och arbetar som bakjour några helger i halvåret.
– När mina medarbetare kommer till mig med frågor och synpunkter så vet de att de har en chef som är väl insatt i vad de pratar om och vad det innebär, eftersom jag själv får uppleva det. Det ger trovärdighet.

Uppsala i frontlinjen för en effektiv och nära vård

Fredrik Settergren, distrikts­läkare och verksamhetschef på Samariterhemmet i Uppsala. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Fredrik Settergren, distrikts­läkare och verksamhetschef på Samariterhemmet i Uppsala. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
En stark och effektiv nära vård, organiserad efter patientens behov och med digitala lösningar i framkant. I Region Uppsala sker just nu en kraftfull satsning på primärvården.
– Här finns en fantastisk framåtanda och det händer enormt mycket.

Det säger Fredrik Settergren, distriktsläkare och verksamhetschef på Samariterhemmet i Uppsala. Fredrik blev färdig specialist i allmänmedicin 2008 och kom till primärvården i Uppsala 2014. Under det senaste dryga året har frågan om att utveckla primärvården drivits målmedvetet, såväl av förvaltningsledning som från politiskt håll, med Göran Stiernstedts utredning ”Effektiv vård” som utgångspunkt. Resultatet är ett tydlig fokus på primärvården och en inställning som genomsyras av insikten om den nära vårdens centrala roll i vårdkedjan.
– Vår förvaltningsdirektör är själv distriktsläkare vilket är en otroligt stor fördel i förändringsarbetet. Det finns en stor kunskap och djup förståelse för primärvården på högsta ledningsnivå och det ger resultat, säger Fredrik.

Starkare samarbete
Ett led i att utveckla primärvården är att effektivisera vårdflödena mellan den öppna och slutna vården och mellan sjukvården och kommunerna, med ett förstärkt samarbete utifrån de nationella kliniska kunskapsstöden och vårdriktlinjerna. Allt från mobila team till digitala lösningar är av stor betydelse. Region Uppsala ligger i framkant när det gäller att undersöka vilka delar av vården som kan effektiviseras och göras mer tillgängliga med hjälp av it. I vår införs exempelvis videomöten mellan läkare och patient.
– Digital vård ersätter inte den traditionella vården, men kan vara ett komplement som passar vissa patienter. Det handlar hela tiden om att vård ska ske på rätt nivå och utifrån den enskilda patientens behov, förklarar Fredrik.
En annan förändring är att Primärvårdsförvaltningen och Hälsa och habilitering slagits ihop för att skapa en mer sammanhållen organisation. Namnet på den nya förvaltningen är Nära vård och hälsa.
Det har även skapats ett akademiskt primärvårdscentrum för att främja intresset för primärvården och stärka FoU och samarbetet med universitetet.
– I Region Uppsala har vi gjort allvar av att ställa om sjukvården och anpassa den efter dagens och framtidens behov och utmaningar. För allmänläkare och ST-läkare som vill vara med och driva dessa frågor och utveckla primärvården är det en väldigt spännande tid. Här får man gehör för goda idéer och har verkligen chans att göra avtryck.

Primärvården, Region Uppsala
I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Region Uppsala arbetar tillsammans med utredaren Göran Stiernstedt mot målet en effektiv och nära vård 2030, vilket innebär att förutsättningar för individuella lösningar ska skapas. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invånare i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Primärvården stärks i hela länet och satsningen skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister i allmänmedicin.
www.regionuppsala.se

Psykiatri i framkant på Akademiska sjukhuset

Efthymios Kouppis och Isak Sundberg, specialistläkare i psykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Efthymios Kouppis och Isak Sundberg, specialistläkare i psykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Psykiatri är en specialitet under snabb utveckling och kunskapen ökar om vilka biologiska processer som ligger bakom psykiatriska sjukdomar. På Akademiska sjukhuset i Uppsala finns klinisk psykiatri i framkanten och stora möjligheter till forskning och kompetensutveckling.

– Vi har ett nära samarbete mellan psykiatrin och Uppsala universitet och stora möjligheter till forskning och kunskapsspridning. Det är en väldigt dynamisk och stimulerande arbetsmiljö, säger Efthymios Kouppis, som blev färdig specialist 2013 och idag kombinerar sitt arbete på en avdelning för heldygnsvård av patienter med affektiva sjukdomar med en doktorandtjänst på institutionen för neurovetenskap.
Han får medhåll av kollegan Isak Sundberg, färdig psykiater sedan två år. Isak arbetar på en mottagning för unga vuxna och är också doktorand på institutionen för neurovetenskap. Isak framhåller att det finns väletablerade strukturer för forskning, och att han haft förmånen att gå den nationella forskarskolan för klinisk forskning i psykiatri som Uppsala universitet driver i samarbete med Karolinska institutet.
– Från chefer och ledning finns det starkt stöd för att medarbetarna ska ha bra förutsättningar för forskning. Här är uppfattningen att forskning är värdefullt i sig och bidrar till att utveckla verksamheten, berättar Isak.
Det finns också ett stort utbud av interna och externa kurser och kompetensutveckling för såväl ST-läkare som specialister. Efthymios, exempelvis, utbildar sig till psykoterapeut en dag i veckan och blir klar med det tre år långa programmet i sommar.

Stort intresse
Idag ökar intresset kraftigt för psykiatri och på Akademiska sjukhuset i Uppsala finns betydligt fler ansökningar till ST-placering än det finns platser. Detta märks inte minst efter att verksamheten flyttat in i det nybyggda, hypermoderna Psykiatrins hus, som samlar klinisk forskning och vård under ett tak. Efthymios och Isak lyfter fram det snabbt ökande kunskapsläget om psykisk sjukdom och att psykiatri alltmer befäster sin ställning som en forskningsbaserad medicinsk specialitet.
– Vi som arbetar i psykiatrin kan se fram emot en oerhört intressant utveckling, där vi lär oss mer och mer om orsaker till hjärnans sjukdomar och får nya, effektiva behandlingsmetoder. Här på Akademiska sjukhuset finns alla möjligheter att vara en aktiv del av detta.

Psykiatrin, Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Sjukhuset har ett nära samarbete med Uppsala universitet och andra akademiska institutioner och bedriver klinisk forskning i framkant inom olika specialiteter. Psykiatrisk vård och forskning finns samlad i nybyggda Psykiatrins hus, en av Sveriges modernaste psykiatriska kliniker.
www.akademiska.se

www.akademiska.se