Presentation

Psykiatri i framkant på Akademiska sjukhuset

Publicerad 24 april 2017

Efthymios Kouppis och Isak Sundberg, specialistläkare i psykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Efthymios Kouppis och Isak Sundberg, specialistläkare i psykiatri på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Psykiatri är en specialitet under snabb utveckling och kunskapen ökar om vilka biologiska processer som ligger bakom psykiatriska sjukdomar. På Akademiska sjukhuset i Uppsala finns klinisk psykiatri i framkanten och stora möjligheter till forskning och kompetensutveckling.

– Vi har ett nära samarbete mellan psykiatrin och Uppsala universitet och stora möjligheter till forskning och kunskapsspridning. Det är en väldigt dynamisk och stimulerande arbetsmiljö, säger Efthymios Kouppis, som blev färdig specialist 2013 och idag kombinerar sitt arbete på en avdelning för heldygnsvård av patienter med affektiva sjukdomar med en doktorandtjänst på institutionen för neurovetenskap.
Han får medhåll av kollegan Isak Sundberg, färdig psykiater sedan två år. Isak arbetar på en mottagning för unga vuxna och är också doktorand på institutionen för neurovetenskap. Isak framhåller att det finns väletablerade strukturer för forskning, och att han haft förmånen att gå den nationella forskarskolan för klinisk forskning i psykiatri som Uppsala universitet driver i samarbete med Karolinska institutet.
– Från chefer och ledning finns det starkt stöd för att medarbetarna ska ha bra förutsättningar för forskning. Här är uppfattningen att forskning är värdefullt i sig och bidrar till att utveckla verksamheten, berättar Isak.
Det finns också ett stort utbud av interna och externa kurser och kompetensutveckling för såväl ST-läkare som specialister. Efthymios, exempelvis, utbildar sig till psykoterapeut en dag i veckan och blir klar med det tre år långa programmet i sommar.

Stort intresse
Idag ökar intresset kraftigt för psykiatri och på Akademiska sjukhuset i Uppsala finns betydligt fler ansökningar till ST-placering än det finns platser. Detta märks inte minst efter att verksamheten flyttat in i det nybyggda, hypermoderna Psykiatrins hus, som samlar klinisk forskning och vård under ett tak. Efthymios och Isak lyfter fram det snabbt ökande kunskapsläget om psykisk sjukdom och att psykiatri alltmer befäster sin ställning som en forskningsbaserad medicinsk specialitet.
– Vi som arbetar i psykiatrin kan se fram emot en oerhört intressant utveckling, där vi lär oss mer och mer om orsaker till hjärnans sjukdomar och får nya, effektiva behandlingsmetoder. Här på Akademiska sjukhuset finns alla möjligheter att vara en aktiv del av detta.

Psykiatrin, Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset i Uppsala är ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Sjukhuset har ett nära samarbete med Uppsala universitet och andra akademiska institutioner och bedriver klinisk forskning i framkant inom olika specialiteter. Psykiatrisk vård och forskning finns samlad i nybyggda Psykiatrins hus, en av Sveriges modernaste psykiatriska kliniker.
www.akademiska.se

www.akademiska.se