Att arbeta inom läkemedels­industrin blir sällan rutin

Publicerad 24 april 2017
Text: Peter Johansson, Foto: Gonzalo Irigoyen

Ingela Hallberg, medicinsk chef på Merck.
Ingela Hallberg, medicinsk chef på Merck.
I läkemedelsindustrin är flexibilitet en förutsättning. Här finns alla möjligheter till att utvecklas inom olika områden. ”I stort handlar det om att bidra till sjukvården och patienterna”, säger Ingela Hallberg, medicinsk chef på Merck.

Det har gått knappt 20 år sedan Ingela Hallberg tog steget från legitimerad läkare och kliniskt verksam till läkemedelsindustrin. Hennes karriärväg har gått via rollen som medicinsk expert och rådgivare till medicinsk chef, där ansvaret nästan systematiskt vuxit från Sverige till Norden, till Europa och globalt. Idag är hon åter på svensk mark som medicinsk chef inom Merck i Sverige.
– Min karriärväg har varit ganska typisk för läkemedelsindustrin, säger Ingela Hallberg.
Åtminstone inom dotterbolagen, där Ingela Hallberg till större delen har arbetat.
– På moderbolagen finns roller där du även kan arbeta med ren grundforskning och är mer direkt inkopplad i de olika faserna av klinisk forskning och utveckling. På dotterbolag blir det mer av en supportfunktion i senare del av klinisk läkemedelsutveckling, säger hon.

Tätt tillsammans med sjukvården
En stor del av hennes arbete handlar om att professionellt och vetenskapligt kommunicera företagets läkemedel till hälso- och sjukvården. Något som ofta sker genom olika samarbetsprojekt med läkare, sjuksköterskor, olika patientstödsprogram samt till viss del med patientorganisationer.
– Det handlar om att bidra med ett värde till sjukvården och patienterna. Att vara delaktig i att forska fram och utveckla läkemedel till terapiområden där det finns ett stort behov av nya läkemedel, det är där vi som läkare i läkemedelsindustrin gör verklig och direkt nytta för patienterna, säger hon och fortsätter:
– Och det handlar inte bara om medicinerna. Vårt samarbete med sjukvården innebär också att vi är med och utvecklar en värdebaserad vård och att vi ger patienterna bästa möjliga förutsättningar för att ta läkemedlet under hela behandlingstiden och genom olika lösningar få en kvalité i sin vardag.

En dynamisk industri
Industrins dynamiska natur gör att efterfrågan på specialistkompetenser inte är det primära. Det viktiga är att ha någon form av klinisk eller forskarbakgrund för att förstå arbetet inom klinisk läkemedelsutveckling.
– I och med att läkemedelsindustrin utvecklar mediciner inom nya områden utifrån behov, behöver du vara beredd på att byta mellan olika terapiområden.
Men som i så många andra branscher är en framgångsrik karriär inom läkemedelsindustrin ofta avhängig mer personliga kompetenser.
– Du måste kunna vara flexibel, ha lätt att knyta kontakter, interagera med olika yrkesroller, ha en god kommunikativ förmåga och kunna bygga relationer, avslutar Ingela Hallberg.