Presentation

Jobba med helhetsperspektiv i Västernorrland

Publicerad 24 april 2017

Karin Björkman, distriktsläkare på Granlo hälsocentral i Sundsvall. Foto: Pär Olert
Karin Björkman, distriktsläkare på Granlo hälsocentral i Sundsvall. Foto: Pär Olert
När Karin Björkman kom till primär­vården i Västernorrland under sin AT föll alla bitar på plats.
– Jag kände direkt att det var rätt för mig. Här får jag arbeta med hälsa ur ett helhetsperspektiv, i en stöttande miljö med starka team.

Det var lite av en slump att Karin, som gick sin läkarutbildning i Linköping, hamnade i Sundsvall då hon skulle göra AT. Där trivdes hon med alla sina placeringar, men när det var dags att tjänstgöra inom primärvården var det ändå något helt annat.
– Ingen annan specialitet har en sådan bredd och ett så uttalat helhetsperspektiv. Vi följer våra patienter genom livets alla skeden och det är fantastiskt givande. Här behandlar vi människor snarare än sjukdomar och får en personlig relation till alla våra patienter, säger hon.
Karin valde att fortsätta sin ST-utbildning i allmänmedicin i Sundsvall. Idag är hon distriktsläkare på Granlo hälsocentral i Sundsvall. En aspekt av jobbet som hon särskilt lyfter fram är att hon som allmänläkare får träffa patienter i alla åldrar.
– Med små barn, som kanske inte kan ta instruktioner, får man vara kreativ för att hitta bra sätt att kommunicera. Och riktigt gamla patienter har så mycket att ge, de har ofta distans till sig själva och en annan inställning till hälsa. Många är dessutom multisjuka och det är en utmaning att som läkare försöka skapa den bästa helhetslösningen för dem. Det gäller inte bara somatiska sjukdomar, man kommer ofta in på existentiella frågor, som är en viktig aspekt av vården.

Välfungerande team
Det positiva med att arbeta inom primärvården i Västernorrland är inte begränsat till det rent medicinska. Karin framhåller att det finns en stark kollegial sammanhållning och väldigt välfungerande tvärprofessionella team på hälsocentralerna.
– Det finns en stark vilja hos alla att göra ett bra jobb och att stötta varandra. Man har dessutom goda förutsättningar att skapa breda nätverk och lära känna varandra. Det är nära till chefer och ledning och korta beslutsvägar.
Sundsvall, och Västernorrland i allmänhet, är dessutom ett trevligt ställe att bo på och det är lätt att ha en aktiv fritid. Det finns ett rikt kulturutbud och är nära till natur och friluftsliv, menar Karin, som har två barn på fem och åtta år.
– Det är en fantastisk fin miljö och ett tryggt och bra ställe att växa upp. Här är lätt att trivas.

Primärvården, Landstinget i Västernorrland
Landstinget i Västernorrland har 21 hälsocentraler runtom i länet och totalt närmare 500 medarbetare. Här finns bland annat familjeläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, barnavårdscentral, kuratorer, psykologer, mödrahälsovård och rehabilitering. Primärvården erbjuder en rad karriärmöjligheter för läkare och vinnlägger sig om att skapa en god arbetsmiljö för sina anställda. Västernorrland erbjuder ett rikt kulturliv och närmast obegränsade möjligheter till sport och friluftsliv.
www.lvn.se

www.lvn.se