Presentation

Målet är att bli självförsörjande på ST-läkare

Publicerad 24 april 2017

Karin Torberger och Mikael Sars. Foto: Pia Nordlander bildN
Karin Torberger och Mikael Sars. Foto: Pia Nordlander bildN
– Alla krafter måste till för att komma tillrätta med bristen på specialister i allmänmedicin. Det säger Karin Torberger, resultatområdeschef för primärvården i Region Västmanland, där man bland annat erbjuder introduktionstjänster till läkare som studerat i andra EU-länder.

Region Västmanland har liksom många andra landsting problem med vakanta läkartjänster inom primärvården. En utmaning som verksamheten bland annat mött genom att utöka antalet utbildningstjänster och etablera kontakter med svenska ungdomar som studerar medicin ute i Europa.
– När de utlandsstuderande tar sin examen behöver en del göra AT-tjänst för att få sin legitimation medan andra legitimeras direkt. Till dessa erbjuder vi introduktionsläkartjänster på Oxbackens vårdcentrals utbildningsmottagning, berättar Karin Torberger.
På utbildningsmottagningen genomgår läkarna ett sex månader långt program som gör dem redo att därefter börja en ST-utbildning på någon av regionens vårdcentraler.
– Vi har ett samarbete med AT-centrum i Västerås, som innebär att våra doktorer och AT-läkarna har gemensam introduktion under de första veckorna. Sedan får de en placering på utbildningsmottagningen där de trimmas i patientomhändertagande och får lära sig det svenska sjukvårdssystemet, berättar Mikael Sars, handledningsansvarig vid Oxbackens vårdcentral.
Regionen erbjuder även utbildningsplatser inom det nationella KULT-programmet, en sorts mini-AT-tjänst för personer som studerat i annat EU-land.
– Totalt erbjuds enbart fyra sådana tjänster per år och alla som går den utbildningen fortsätter inte med allmänmedicin som ju är tanken med vårt program, förklarar Mikael Sars.

Olika insatser
Fram till dags dato har tio läkare deltagit i introduktionsprogrammet, samtliga har gått vidare till specialistutbildning inom länet. Målet är att regionen på sikt ska bli självförsörjande på ST-läkare.
– Viktigt är också att befintliga doktorer stannar kvar. För att främja det har vi bland annat tagit fram ett treårigt kompetenspaket som våra nyfärdiga allmänspecialister kan ta del utav. Mentorer, tid för regelbundna träffar och kollegialt lärande är andra exempel på insatser, säger Karin Torberger.
Det övergripande målet är att i januari 2019 enbart ha fasta läkare på länets vårdcentraler.
– För att kunna jobba framåt och utveckla verksamheten är det viktigt att det finns läkare på plats. Introduktionsutbildningen är en viktig pusselbit i arbetet med att lösa bemanningsproblemen inom regionens primärvård, fastslår Karin Torberger.

Primärvården Region Västmanland
Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med cirka 6 500 anställda. Regionens huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningarna. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället. Och gör skillnad varje dag. På riktigt.

Primärvården Region Västmanland
721 89 Västerås
Tel: 021-17 30 00
www.regionvastmanland.se

www.regionvastmanland.se