Presentation

Sörmland satsar på specialiserad sjukvård i hemmet

Publicerad 24 april 2017

Christer Magnusson, verksamhetschef på medicinkliniken i Eskilstuna och Florean Pietsch, divisionschef för medicin. Foto: Pierre Pocs
Christer Magnusson, verksamhetschef på medicinkliniken i Eskilstuna och Florean Pietsch, divisionschef för medicin. Foto: Pierre Pocs
Landstinget Sörmland genomför just nu en unik satsning med inriktning på Specialiserad sjukvård i hemmet, SSIH, ett alternativ till vård på sjukhus när patienten vill och det kan göras på ett säkert sätt.

Traditionellt har den palliativa vården i hemmet fokuserat på patienter med cancer, men nu ska verksamheten breddas till fler patientgrupper.
– Den satsning Sörmland nu gör är unik. Det spelar ingen roll vilken diagnos man har, hur gammal man är eller var man bor – behöver man specialiserad vård i hemmet ska man få det, understryker Maj Rom, närvårdsöverläkare i Sörmland.
SSIH ska fungera som ett komplement till slutenvårdsplatserna och utgöra en brygga mellan öppenvården, primärvården och kommunen.
– Vi har ett system som hänger ihop, där rätt människor och rätt tjänster är på rätt plats vid rätt tid. På så vis får vi en helhetslösning där alla stöttar varandra och ingenting hamnar mellan stolarna. Detta lägger grunden för att bygga fler mobila och digitala vårdtjänster och därmed också för en mer personcentrerad vård som är väl förankrad i den nya patientlagen.

Maj Rom, närvårdsöverläkare i Sörmland.
Maj Rom, närvårdsöverläkare i Sörmland.
Tvärdisciplinärt arbetssätt
Hon får medhåll av Christer Magnusson, verksamhetschef på medicinkliniken i Eskilstuna sedan 2012. Kliniken har vuxit kraftigt i omfattning allteftersom den tilldelats ett större ansvar för vårdavdelningarna och SSIH är en viktig del av de 400 medarbetarnas arbete.
– Vi vill ge människor vård där det passar bäst. SSIH kommer att bli en ny sektion med ett dedikerat vårdteam och kommer att fungera som en centrumbildning. Kliniken kommer att ha behov av kontakter med all övrig sjukvård och då kan det inte finnas vattentäta skott mellan olika inriktningar, säger Christer Magnusson.

Ökat fokus på egenvård
Målet med arbetet är att bygga en plattform för framtidens sjukvård, med engagerade paramedicinare, sjuksköterskor och läkare och en ständig dialog mellan kliniker, primärvård och kommun. Nätverket skapar enorma möjligheter för relationellt inriktad vårdpersonal som är intresserad av de som behöver hjälp mest.
– Just nu rekryterar vi läkare som är intresserade av att anta den spännande utmaning som det innebär att utveckla våra mobila enheter och länets SSIH. De kommer att vara en del av en stor helhet och arbeta utifrån fem olika palliativa enheter i länet: Strängnäs, Kullbergska i Katrineholm, en nystartad primärvårdsenhet i Trosa/Gnesta, Nyköpings Lasarett samt sjukhuset här i Eskilstuna som gör en storsatsning utifrån sitt perspektiv och kommunens behov kring patienterna, berättar Florean Pietsch, divisionschef för medicin.
Han är i grunden internmedicinare och allmänläkare och har tidigare varit med om att utveckla motsvarigheten till SSIH i Stockholm.
– Vården blir överlag mer rörlig och digital, vilket medför ett ökat fokus på egenvård. Som patient kan man många gånger slippa resan in till sjukhuset och istället genomföra rätt åtgärder själv eller tillsammans med anhöriga, naturligtvis under säker och trygg handledning.

Unik chans att utveckla vården
– I nuläget har vi inte helt bestämt hur tjänsternas upplägg kommer att se ut, utan det vill vi diskutera med personalen. Klart är i alla fall att det kommer att bli mycket omväxlande roller där du som läkare får stötta och hjälpa människor, ibland under en väldigt lång tid. Vår förhoppning är att även utveckla en typ av underläkartjänst för läkare under utbildning, både för att ge dem chansen att lära sig arbetssättet och för att ge stöd åt våra ordinarie läkare, säger Christer.
– Vi befinner oss i ett utvecklingsskede, så för de som är intresserade av att befinna sig i det här områdets absoluta framkant och vara delaktiga i att utforma den palliativa vården för morgondagen är detta en unik chans. Det är bara att höra av sig, avslutar Florean.

SSIH, Landstinget Sörmland
Sörmland ska bli Sveriges friskaste län 2025 – nu är målet satt och resan dit kan börja! Individens behov är utgångspunkten för vården och målet är att den enskilde inte ska märka när ansvaret för vården går över från en vårdgivare till en annan, till exempel från sjukvård till hemsjukvård.

Är du intresserad av läkartjänster inom palliativ vård och SSIH?
Kontakta divisionschef Florean Pietsch på telefon 0721-47 12 53.

Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Tel. vxl: 0155-24 50 00
www.landstingetsormland.se

www.landstingetsormland.se