Presentation

Patientnära team ger kontinuitet

Publicerad 18 april 2018
Text: Primärvården, Landstinget Sörmland

Gustaf Nälser, verksamhetschef på Ekensbergs vårdcentral i Nyköping och Magnus Gustafsson, verksamhetschef på vårdcentralen City Eskilstuna. Foto: Patrik Cederman
Gustaf Nälser, verksamhetschef på Ekensbergs vårdcentral i Nyköping och Magnus Gustafsson, verksamhetschef på vårdcentralen City Eskilstuna. Foto: Patrik Cederman
Med målet att skapa större kontinuitet och att få såväl medarbetare som patienter att känna sig omhändertagna samlar flera vårdcentraler i Sörmland sin vård inom patientnära team. Resultatet har blivit en bättre vård och ett ovärderligt tvärprofessionellt kunskapsutbyte.

I teamen ingår bland annat läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, sekreterare och representanter från den psykosociala enheten, som tillsammans utformar bästa möjliga vård för varje patient.
– Vi hade en tydlig vision och utifrån den skapade vi dessa patientnära team, något som redan har varit oerhört värdefullt. Framöver avser vi etablera specialinriktade team, såsom rehabteam eller psykiatriteam. Det medför större trygghet för både patienter och läkare och ger dessutom en lärorik, multidisciplinär miljö. I slutänden handlar det om att förena en bättre vård med en stimulerande arbetsplats där alla känner sig omhändertagna, berättar Gustaf Nälser, som tidigare arbetat som vårdenhetschef inom psykiatrin, men numer är verksamhetschef på Ekensbergs vårdcentral i Nyköping.

Kan individanpassa vården
På vårdcentralen City Eskilstuna har läkarna arbetat med liknande basteam sedan 2011. Ett stort antal personer har valt att vara listade på vårdcentralen och teamstrukturen har möjliggjort en helt annan kontinuitet i kontakten med patienterna.
– Det ska vara smidigt att komma i kontakt med oss och genom dessa team vet de patienter som har större vårdbehov alltid vart de ska vända sig. Det är en stor förmån som även innebär bättre möjligheter att individanpassa vårdinsatserna och följa patientens resa inom vården, konstaterar verksamhetschefen Magnus Gustafsson, vars bakgrund är som distriktsläkare.

Stor kompetens i primärvården
Målgrupperna för teamen är framför­allt patienter som är multisjuka eller har komplexa diagnoser, som behöver ha tät kontakt med vården.
– Vi är redan bland de bästa i riket vad gäller läkarkontinuitet för multisjuka, men vi vill bli ännu bättre till förmån för alla våra patienter. Man ska inte behöva söka sig till sjukhusen för att få vård utan den kompetens som behövs finns redan i primärvården – lägger vi krut på de som behöver oss har vi gjort något stort för hela vården, understryker Gustaf.

Primärvården, Landstinget Sörmland
Den landstingsdrivna primärvården inom Landstinget Sörmland har ett brett uppdrag, med 18 vårdcentraler som samlar en rad olika kompetenser. I teamen ingår förutom läkare och sjuksköterskor även bland annat rehab, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer och dietister.

Landstinget Sörmland
Aina Nilsson, divisionschef primärvård, Tel: 0155-24 71 29
Gustaf Nälser, verksamhetschef, Tel: 0155-24 55 70
Magnus Gustafsson, verksamhetschef, Tel: 016-10 40 75
www.landstingetsormland.se

Följ oss gärna på facebook:
www.facebook.com/lstsormlandJobbahososs