Presentation

Unik vårdcentral med fokus på kunskap

Publicerad 1 november 2017
Florim Delijaj, verksamhetschef och specialist i allmänmedicin och Marek Slomski, distriktsläkare och primärvårdsstudierektor för ST och AT i norra Sörmland. Foto: Emelie Otterbeck
Florim Delijaj, verksamhetschef och specialist i allmänmedicin och Marek Slomski, distriktsläkare och primärvårdsstudierektor för ST och AT i norra Sörmland. Foto: Emelie Otterbeck

Vill du göra ST eller arbeta som färdig specialist på en vårdcentral som genomsyras av kunskapsutveckling, där fokus ligger på ledarskap, handledning, utbildning och forskning? Tunafors i Eskils­tuna är en unik satsning på utbildningsvårdcentral som erbjuder nya och spännande sätt att jobba.

Utbildningsvårdcentralen Tunafors startade för 1,5 år sedan med syftet att skapa intresse för att specialisera sig inom allmänmedicin och locka färdiga specialister. Här är inriktningen mot kunskap tydlig i alla led, från fortbildningsplaner och karriärplanering till handledning och ledarskapsfrågor. Det finns också stora möjligheter till forskning.
Idag kan verksamhetschefen och specialisten i allmänmedicin Florim Delijaj konstatera att satsningen varit en framgång som rönt stort intresse. Flera allmänläkare och ST-läkare har anställts och ännu fler är på väg in. Samtidigt har man kunnat reducera antalet hyrläkare från 8 till 2,5 med målet att nästa år vara nere på maximalt en.
– Vi har sett stora positiva förändringar. Vårt sätt att arbeta, med stark betoning på handledning, medarbetarskap och samarbete skapar en miljö där alla medarbetare känner trygghet och det gör i sin tur att fler söker sig hit och vill stanna kvar. Handledning och utbildning löper som en röd tråd genom hela verksamheten, säger han.

Dagliga möten
På Tunafors genomförs utbildningsinsatser varje månad, dels för hela personalen, dels för enbart läkarna. Man har ofta interaktiva möten med andra personalkategorier och alla läkare träffas varje dag.
– Som allmänläkare måste man idag göra allt mer komplicerade medicinska bedömningar och det är väldigt viktigt att få möjlighet att diskutera och ventilera svåra fall med sina kolleger och att ständigt utbilda sig, säger Marek Slomski, distriktsläkare och primärvårdsstudierektor för ST och AT i norra Sörmland.
Marek kom till Tunafors för ett år sedan och han drogs till det pedagogiska arbetet och till att få vara lite av en pionjär för att utveckla primärvården.
– Det är enormt spännande att vara en del av något helt nytt, där vi organiserar oss på ett nytt sätt och verkligen påverkar inriktning och utformning av framtidens primärvård. Här brinner alla för frågor kring handledning, utbildning och kompetensutveckling och det är väldigt roligt att arbeta i en sådan miljö, oavsett om man går ST eller är färdig specialist.
Han får medhåll av Viktor Nilsson som blev färdig med sin grundutbildning 2015 och sedan en månad tillbaka arbetar som ST-läkare på Tunafors. Viktor hade först siktet inställt på radiologi och började sin ST där men saknade patientkontakten. På Tunafors känner han att har hamnat helt rätt.
– När jag skulle söka ST hörde jag mig för och undersökte olika alternativ. Jag fick en enormt positiv bild av Tunafors. Framför allt är det den starka betoningen på handledning, det är det absolut viktigaste för mig. Handledarna här är alltid tillgängliga och man är aldrig ensam. Är det något man vill fråga eller om man behöver få hjälp med en tolkning eller bedömning så får man alltid träffa sin handledare samma dag. Det ger verkligen trygghet i yrkesrollen. Det gäller för övrigt hela kollegiet, alla ställer upp och stöttar varandra och sammanhållningen är väldigt bra, säger Viktor.

Möjlighet att forska
För den som är intresserad av att forska finns också goda möjligheter på Tunafors. Landstinget Sörmland ser mycket positivt på forskning och det finns många möjligheter för såväl specialister som ST-läkare att ägna sig åt forskning vid sidan om det kliniska arbetet och utbildningsverksamheten.
På sikt hoppas man att satsningen kan leda till att det skapas ett kluster för ST inom allmänmedicin på Tunafors och att vårdcentralen blir ett kunskapscentrum för utbildning och utveckling inom allmänmedicin.
Florim framhåller att en viktig framgångsfaktor i Tunafors modell är att man vinnlagt sig om att på djupet förstå allmänläkarens situation och att utifrån detta skapa rätt förutsättningar för en bra arbetsmiljö och effektiv verksamhet.
– Allmänmedicin är en rolig, men svår specialitet. Här har vi resurser för att möta läkarnas behov. Den tryggheten och vår starka sammanhållning är helt avgörande.

Primärvården i Sörmland
Primärvården i Sörmland satsar mycket på att skapa goda förutsättningar för ST-läkare och en fortsatt karriär inom Landstinget Sörmland efter avslutad ST. Ett led i denna satsning är vårdcentralen Tunafors i Eskilstuna, där fokus är på handledning, kompetensutveckling och forskning. Här kan du som är ST-läkare eller färdig specialist i allmänmedicin utvecklas i din karriär under starkt kollegialt stöd och med rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.
Den landstingsdrivna primärvården inom Landstinget Sörmland har ett brett uppdrag, med 18 vårdcentraler som samlar en rad olika kompetenser. I teamen ingår förutom läkare och sjuksköterskor även bland annat rehab, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer och dietister.

Kontakt:
Florim.Delijaj@dll.se
Aina.Nilsson@dll.se

www.landstingetsormland.se