Presentation

Gävle gör vackra ord till verklighet

Publicerad 18 april 2018

Oskar Bondesson, enhetschef, Nicklas Persson, ST-läkare, Charlotte Nises, ST-läkare och Peo Hermansson, medicinskt ansvarig läkare, utanför Valbo hälsocentral. Med Alfred.
Oskar Bondesson, enhetschef, Nicklas Persson, ST-läkare, Charlotte Nises, ST-läkare och Peo Hermansson, medicinskt ansvarig läkare, utanför Valbo hälsocentral. Med Alfred.
Personcentrerad, värdebaserad, tillgänglig vård. Primärvården Gävle gör konkret syntes och vardag av begreppen kring ”Nära vård”.
Två exempel: I Gävle byggs en ny öppenvårdsenhet med reumatologi och dermatologi som flyttar ut från sjukhuset, vägg i vägg med primärvården. I Valbo finns en hälsocentral med bland annat handarbetsterapi och resevaccinationsmottagning.

”Nära vård” är vägledande. Resurserna ska vara så tillgängliga för varje patient som möjligt. Geografiskt. Tidsmässigt och med e-hälsolösningar. Med kontinuitet och kvalitet. I praktiken.
– Vi har en organisation som tar hänsyn till vilka förutsättningar, med stödfunktioner, våra läkare måste ha för att utföra jobbet optimalt. I det ligger rika möjligheter till fortbildning, även inom ledarskap, och tjänster som anpassas till vad läkaren behöver för att utvecklas.
Det säger Peo Hermansson, medicinskt ansvarig läkare på Primärvården i Gävle, som jobbat inom regionen sedan 1980-talet. Han fortsätter:
– Den organisation vi har idag gör det också möjligt för våra läkare att snart jobba i nyare former som mobila team och med e-hälsolösningar.

Starka team
Charlotte Nises är ST-läkare i allmänmedicin vid Valbo hälsocentral, byggd för knappa tio år sedan. För tillfället föräldraledig har hon sonen Alfred i knäet i ett ljust konferensrum på andra våningen.
– Vår nära samverkan är något som verkligen får mig att trivas och utvecklas i yrket. Läkare, sjuksköterskor, psykoterapeuter, handarbetsterapeuterna, rehabsamordnare, undersköterskor, sekreterare och fysioterapeuter – alla är lätta att nå. Vår team-känsla är svårslagen.
Kollegan Nicklas Persson, ST-läkare i allmänmedicin i Valbo även han, instämmer:
– Det som lockade mig var arbetsformerna, det stora ST-gänget och välkomnandet från verksamheten. Här finns unga, drivna doktorer och väldigt bra utbildningsmöjligheter i form av bland annat ST-dagar och deltagande vid internationella konferenser. Det är till och med bättre än jag hoppades.

Goda resultat
Oskar Bondesson är enhetschef för Valbo hälsocentral. Han har många exempel på hur ”Nära vård” ger goda arbetsvillkor och bra vårdresultat.
– Vi jobbar långsiktigt för en stabil arbetsmiljö, där alla trivs och utvecklas. Vi lägger upp en plan för att varje person ska hålla länge och stärka sin kompetens löpande. Pensionsavgångar öppnar många intressanta positioner. Att vi har en livsmiljö med en timme till Stockholm, en kvart till havet och två timmar till fjällen samt en levande sport- och kulturregion gör inte vår sak sämre.

Primärvården Gävle
Prioriterar ”Nära vård”.
Söker nu: Allmänläkare, specialister och ST-läkare.
www.regiongavleborg.se