Nära vård. Vård nära patienten. Vad innebär det egentligen?

Publicerad 18 april 2018
Text: Annika Wihlborg

Torun Hall, förvaltningsdirektör för Region Uppsalas nya vårdförvaltning, Nära vård och hälsa. Foto: Staffan Claesson
Torun Hall, förvaltningsdirektör för Region Uppsalas nya vårdförvaltning, Nära vård och hälsa. Foto: Staffan Claesson
Vården i Sverige står inför stora utmaningar. Vi blir allt fler, vi lever längre och vi kan bota allt fler sjukdomar. Faktorer som gör att behovet av vård ökar dramatiskt. Redan idag är det svårt att få vårdpersonalen att räcka till. Hur kan vi organisera vården? Jo, genom att erbjuda befolkningen nära vård.

Nära vård innebär att vården delas upp i fler vårdnivåer vilket kräver en omstrukturering av hela hälso- och sjukvården utifrån patientens behov, förklarar Torun Hall, förvaltningsdirektör för Region Uppsalas nya vårdförvaltning, Nära vård och hälsa. Hon är distriktsläkare sedan 1994 och har sedan 1999 varit chef inom primärvården i Region Uppsala.
– I princip all vård utanför sjukhusvården kan ingå i en nära vård. Utöver primärvården kan även mobila närvårdsteam, habilitering och den kommunala vården och omsorgen ingå.

Kontinuitet och tillgänglighet
Region Uppsala har kommit långt i planeringen att omorganisera vården efter patienternas behov, att skapa en nära och effektiv vård. För att kunna genomföra planerna anser Torun att det behövs utökade ekonomiska resurser och fler medarbetare. Att vara en attraktiv arbetsgivare är därför en förutsättning för att den nära vården på allvar ska kunna utvecklas.
Men vad betyder det att vården är nära?
– Nära vård innebär att vården är nära patienten rent geografiskt, men också har en relationell närhet. Det innebär att patienten upplever att vården erbjuder kontinuitet och en hög tillgänglighet. Kontinuitet till en enskild läkare eller ett vårdteam gör att patienten känner sig trygg och inte behöver upprepa sin sjukdoms­historia, vilket även gör vården effektivare, svarar Torun Hall.
– Vi planerar att organisera den nära vården via vårdcentrum där hälso­centraler med barnavårdscentraler, mödravårdscentraler, habilitering och flera andra vårdformer samverkar, med många olika professioner på ett samlat ställe där patienten befinner sig. Ett vårdcentrum är också plattformen för ett nära samarbete med kommunerna. Det är en organisationsform som jag har stor tilltro till, säger Torun Hall.
– Jag upplever att vi som satsar på att förverkliga visionen om en nära vård stärker vår attraktivitet gentemot presumtiva medarbetare. Ytterligare en viktig komponent i den nära vården är att stärka samverkan med patienten. Digitala patientmöten och att patienterna har tillgång till sina egna journaler är några exempel på hur patienternas delaktighet kan öka, säger hon. Dessutom tror jag på en utökning av våra uppskattade mobila närvårdsteam som åker hem till patienter med funktionshinder och stora vårdbehov. Vården kommer till patienten.