Presentation

”Stor risk att efterträdaren inte vill sluta här!”

Publicerad 18 april 2018

Överläkare Göran Svegler går snart i pension efter tio år på avdelning 4. Här tillsammans med sjuksköterska Marina Teike. Foto: Per Stålfors
Överläkare Göran Svegler går snart i pension efter tio år på avdelning 4. Här tillsammans med sjuksköterska Marina Teike. Foto: Per Stålfors
– Jag bär med mig många vackra minnen härifrån, säger Göran Svegler, överläkare på avd 4 i vuxenpsykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus. Han är en mycket uppskattad och erfaren läkare som snart går i pension. Nu ska han plugga matematik!

– Jag är lite avundsjuk på min några år äldre hustru som ägnat pensioneringen åt att läsa in en fil.kand. i tyska. Och nu läser hon ryska, så jag ger mig fasen på att hon tar en fil.kand. i det också, säger Göran Svegler.
Han tänker börja sina mattestudier på högskolenivå med ”matematisk analys” och ”linjär algebra”, där man studerar begrepp som vektorer och linjära rum.
– Användbart? Nja, det vet jag inte, men kul är det!
Göran Svegler har 20 års erfarenhet som psykiatriker i trakten, först på öppenvårdsmottagningen i Mark och de senaste tio åren på avdelning 4 i Borås, en avdelning för psykossjukdomar.

Nystartad vårdakademi
– Vi samarbetar mycket nära med vår öppenvårdsmottagning Björkängen, så flera medarbetare arbetar integrerat mellan öppen- och slutenvård, säger vårdenhetschefen Elena Exner.
Hon berättar om klinikens nystartade vårdakademi för verksamhetsnära forskning, som än så länge är i en kartläggningsfas.
– Vi håller på och gör en kompetensutvecklingsplan och har anställt två fil.dr i vårdvetenskap.
– På avdelningen arbetar vi väldigt mycket förebyggande, till exempel med lågaffektivt bemötande. Vi har anpassat RESIMA-modellen för våra behov; vi kallar den Trygga mötet och den får personal på hela SÄS utbildning i, säger Elena Exner.

Gott bemötande förebygger
– Genom gott bemötande kan vi förebygga de flesta – inte alla – men de flesta hotfulla situationer. Vi vill absolut jobba förebyggande, det är en del i behandlingen!
Ett led i det arbetet är Lugna rummet på avdelning 4, framtaget i samarbete med dr Anna Björkdahl i Stockholm, som utvecklat konceptet. Lugna rummet öppnade i januari 2018 och Elena Exner tycker sig se en effekt redan efter ett par månader:
– Patienterna är nöjda och rummet bokas hela tiden. Tillsammans med personalutbildning i lågaffektivt bemötande är det kanske en bidragande orsak till att vi inte haft så många tvångsåtgärder i år.

Textil mot ångest
Ett annat spännande projekt är ett samarbete med Textilhögskolan i Borås om att få fram en textil produkt som kan hjälpa psykospatienter att sänka ångestnivåerna.
– Så det finns jättemycket man kan forska på hos oss. Här finns väldigt stora utvecklings- och karriärmöjligheter, säger Elena Exner.
Göran Svegler säger att han själv inte ”fiskat” så mycket efter karriär, utan koncentrerat sig på det kliniska arbetet.
– Men jodå, den här tjänsten duger utmärkt som språngbräda. Fast ett litet varningens ord till min efterträdare: Det är stor risk att du inte kommer att vilja sluta här!

Överläkare till psykosvårdkedjan vid SÄS
Arbetsplats
Psykosvården vid Södra Älvsborgs sjukhus Vuxenpsykiatriska klinik består av heldygnsvårdavdelning 4 och öppenvårdsmottagningen Björkängen.
Vårdarbetet bedrivs tvärprofessionellt. Tillgång till psykologer, socionomer och fysioterapeuter finns både på Björkängen och på kliniken i stort.

Arbetsuppgifter
Som överläkare på heldygnsvårdavdelning för psykossjukdomar arbetar du med utredning i olika fördjupningsgrader, fattar diagnostiska beslut och handlägger ärenden till rätt instans. Du står för medicinsk kompetens internt vid exempelvis vårdkonferenser, bidrar till utveckling av verksamhetens arbetssätt och rutiner samt följer upp behandlingsinsatser. Du förväntas positivt delta i pågående studier på enheterna och som specialist på kliniken ingår du efter introduktion i bakjourslinjen. Vidare handleder du AT- och ST-läkare i allmänmedicin och psykiatri.

Kvalifikationer
Du är specialist eller överläkare i vuxenpsykiatri. Du har ett gott bemötande, lätt för att samarbeta och kan skapa förtroende hos både patienter och kollegor. Önskvärt är ett genuint intresse för patientgruppen och att du vill vidareutveckla psykosvården med oss. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Välkommen med din intresseanmälan via e-post eller telefon till vår läkarchef Guillermo de Freytas, tel: 0700-20 76 10, e-post: guillermo.de.freytas.rodriguez@vgregion.se
Vårdenhetschef Elena Exner, e-post: elena.exner@vgregion.se

Avdelning 4 Vuxenpsykiatriska kliniken Södra Älvsborgs sjukhus
Avdelning 4 är en heldygnsvårdavdelning för psykossjukdomar med 14 vårdplatser. I dag är vårdpersonalen uppdelad i två team.
Vi betonar tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram, och satsar ambitiöst på fortsatt utvecklingsarbete i områdena patientsäkerhet, kvalitet, produktion, medarbetare och ekonomi.
Vi som arbetar på avdelningen är engagerade och stolta medarbetare som vill kunna erbjuda våra patienter en god, säker och jämlik vård. Vi brinner för psykiatri och jobbar ständigt med utveckling och förbättringar.
Ett prioriterat område är att ge patienter som vårdas mot sin vilja en värdig tvångsvård. I år har vi öppnat ”Lugna rummet” som kan ge våra patienter möjlighet att komma till ro och reglera sina känsloyttringar.
Just nu byggs vid Södra Älvsborgs sjukhus Psykiatrins kvarter, som ska samla den psykiatriska sluten- och öppen­vården i Borås under samma tak, med ny entré, ny rehabiliteringsenhet och nya lokaler för utbildning. Satsningen innebär bland annat att alla patienter får enkelrum.
Avdelning 4 och de andra slutenvårdsavdelningarna flyttar till den nya byggnaden år 2020.

Södra Älvsborgs sjukhus
Brämhultsvägen 53
501 82 Borås
Ingång 5, plan 6

Kontaktperson:
Elena Exner
Tel: 033-616 27 41
E-post: elena.exner@vgregion.se
sas.vgregion.se