Presentation

Allmänspecialist till Sätra HC Gävle – Där arbetsmiljön är god

Publicerad 1 mars 2019
Foto: Håkan Edvardsson
Foto: Håkan Edvardsson

Vi specialistläkare i allmänmedicin till Sätra Din Hälsocentral i Gävle. Är du intresserad av en tjänst hos oss och vill vara med och utveckla primärvården tillsammans med oss?

Vi ser dig och dina idéer som en tillgång och du kan påverka och vara delaktig i det du har särskilt intresse för.

Hälsocentralen utmärks av en god arbetsmiljö, ett gott samarbete mellan alla yrkesgrupper och välkomnande stämning. Vi har tre fast anställda specialister i allmänmedicin, en specialist i allmänmedicin med hyrläkarkontrakt, en erfaren legitimerad läkare samt tre ST-läkare.

Om tjänsten som specialistläkare
Du kommer att möta patienter i alla åldrar med en stor variation av diagnoser.
Arbetet är strukturerat så att du som specialist kan dela med dig av din kunskap till utbildningsläkare på olika nivåer, allt från läkarassistenter, AT-läkare till ST-läkare. Vi har ett akutflöde där du arbetar teambaserat med DSK och fysioterapeut. Vi har under senaste året utvecklat en bra arbetsmodell vid förskrivning av beroendeframkallande läkemedel vilken också är teambaserad. Hälsocentralen ansvarar för läkarinsatser på ett vård- och omsorgsboende med 120 platser, hemsjukvård, gruppboenden samt BVC.

Vi lägger stor vikt vid utveckling och utbildning på arbetsplatsen, bland annat i form av schemalagd fortbildning varje månad. Varje vecka finns dessutom tid avsatt för kollegial diskussion av patientfall och andra yrkesspecifika frågor samt ett internt utbildningstillfälle.

För mer information om tjänsten som specialistläkare och ansökan, klicka här

Sätra Din Hälsocentral
Sätra Din hälsocentral i Gävle är en medelstor hälsocentral med knappt 40 medarbetare. Vi bedriver primärvård med läkarmottagning, distriktssköterske­mottagning, BVC, psykosocialt team, arbetsterapi och fysioterapi. På hälsocentralen finns också undersköterskor, medicinska sekreterare, dietist, apotekare och läkarassistenter. Vi arbetar strukturerat med sjukskrivningar i ett nära samarbete med vår rehabkoordinator. Huvuddelen av vårt arbete sker på mottagningen men vi ansvarar också för läkarsinsatser i hemsjukvård och särskilt boende.

Sätra Din hälsocentral tillhör Primärvården Gävle i Region Gävleborg.

www.regiongavleborg.se