Presentation

Utvecklas som läkare och hitta livskvalitet i Region Kalmar län

Publicerad 1 maj 2019
Mattias Alvunger, chefläkare på primärvårdsförvaltningen och Åsa Tengö, studie-rektor på psykiatriförvaltningen. Foto: Mattias Johansson/maddoc photography
Mattias Alvunger, chefläkare på primärvårdsförvaltningen och Åsa Tengö, studie-rektor på psykiatriförvaltningen. Foto: Mattias Johansson/maddoc photography

Vill du snabbt ta eget ansvar, utvecklas i din profession och ha nära till chefer och kolleger? Välkommen till Region Kalmar län som ST-läkare eller färdig specialist i psykiatri eller allmänmedicin!

För Åsa Tengö var det ett lätt beslut att välja Region Kalmar län när det var dags för ST i psykiatri. Hon hade gjort sin AT i regionen och såg de många fördelarna och trivdes. Nu är hon färdig psykiater sedan bara några veckor tillbaka och arbetar dessutom som studierektor för AT- och ST-läkare på psykiatriförvaltningen.
– Jag hade psykiatriinriktning under AT-tiden, så jag hade fått god inblick i verksamheten och redan lärt känna många av dem som arbetar inom psykiatrin. Det finns så många fördelar här i Kalmar, inte minst att man har ett väldigt starkt kollegialt stöd, det är prestigelöst och man kan knacka på dörren till sina arbetskamrater eller chefer när som helst, säger Åsa, som valde psykiatri därför att hon ville arbeta med patienter mer långsiktigt och göra helhetsbedömningar snarare än att bara jobba med specifika diagnoser.
– En annan stor fördel är att vi har relativt gott om vårdplatser, till skillnad mot många andra regioner. Det gör att man under sina jourer verkligen kan fokusera på patientmötet och inte på att jaga platser.

Stabilt och långsiktigt
Mattias Alvunger, chefläkare på primärvårdsförvaltningen, började inom primärvården 2012 efter många år som internmedicinare, för att han ville arbeta med ett bredare spektrum av sjukdomar och patienter. I somras blev han färdig specialist i allmänmedicin och jobbar kliniskt parallellt med chefläkarrollen.
– Jag har erfarenhet av ett stort universitetssjukhus och det finns så mycket positivt med att arbeta i en region som inte är så storskalig. Här får man snabbt ta ansvar, samtidigt som man har väldigt bra handledning. På så sätt utvecklas man verkligen som läkare. Dessutom finns en långsiktighet och stabilitet i organisationen, som ger arbetsro, säger han.

Bra ST-modell
Både Åsa och Mattias lyfter fram den goda strukturen för ST i Region Kalmar län. Här finns en väl utarbetad modell för specialisttjänstgöringens olika moment, med tydliga utbildningsplaner och såväl bredd som möjlighet att nischa sig inom ett specialområde. Det finns även en särskild chefs- och ledarskapsutbildning för den som är intresserad av en ledande roll.
– Dessutom har länet enormt fina orter, framhåller Åsa.
– Det är nära till allt, så att det är lätt att kombinera arbete med familj. Här kan man hitta livskvalitet.

Vi söker ST-läkare till flera olika enheter. Klicka här för mer information och ansök

Region Kalmar Län

Region Kalmar län erbjuder spännande karriärmöjligheter för läkare inom psykiatri och primärvård. Här finns en välfungerande modell för ST och ett brett utbud av kompetensutveckling och vidareutbildning i en organisation som satsar på långsiktighet och stabilitet. För AT-läkare finns möjlighet att arbeta med inriktning mot psykiatri eller primärvård.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Åsa Tengö
Studie-rektor på psykiatriförvaltningen
asa.tengo@regionkalmar.se

Mattias Alvunger
Chefläkare på primärvårdsförvaltningen
mattias.alvunger@regionkalmar.se

www.regionkalmar.se