Presentation

Uppsalas mobila närvårdsteam ger nära och effektiv vård

Publicerad 13 november 2019
Mattias Taflin, verksamhetschef för mobila närvårdsteamet. Foto: Dan Pettersson, DP-Bild
Mattias Taflin, verksamhetschef för mobila närvårdsteamet. Foto: Dan Pettersson, DP-Bild

I Region Uppsala finns mobila närvårdsteam som vårdar patienter på plats i hemmen. Konceptet spar resurser samtidigt som det ger bättre vård och trygghet både till patienter och närstående.
– Vi arbetar efter devisen ”borta bra men hemma bäst”, säger verksamhetschef Mattias Taflin.

Det har gått två år sedan det första mobila närvårdsteamet rullade ut på vägarna i Uppsala. Uppföljning visar att patienterna är mycket nöjda med modellen och det är även Mattias Taflin, läkare och verksamhetschef för Mobila närvårdsteamet.
– Vi flyttar vården från sjukhusen till primärvården och ända hem till patienten. Teamet består av en specialistläkare och en sjuksköterska som kan vårda och bedöma patienten i hemmet vilket avlastar både akut- och jourmottagning.
Samtliga läkare som arbetar i teamen är specialistutbildade.
– Vi har specialister i både allmänmedicin och invärtes medicin plus ett antal dubbelspecialister som kombinerar geriatrik med allmänmedicin. Teamen är en smältdegel av kompetenser där medarbetarnas kunskap och erfarenheter kompletterar varandra. Även sjuksköterskorna kommer från en bred rekryteringsbas.

<!— Borttagen 4 feb 2020
Distriktsläkare och ST-läkare sökes till vårdcentraler i Uppsala län. Klicka här för mer information och ansök
—>

Gynnar alla
Mobilt närvårdsteam är en viktig del av Region Uppsalas vision ”Effektiv och Nära vård 2030” som har fokus på utvecklingen av den nära vården i länet.
– Sjukhusvård är bra när patienten behöver det, men att kunna ge vård hemma minskar såväl påfrestande transporter som väntetider samtidigt som tillgängligheten ökar, säger Mattias Taflin.
Det övergripande syftet är att genom tidiga insatser i hemmet ge vård på rätt vårdnivå och på så vis undvika onödiga inläggningar, besök och återinskrivningar till sjukhus.
Som ett led i det arbetet har de mobila teamen numera möjlighet att vid behov direktinlägga patienter både på Akademiska sjukhusets högspecialiserade avdelningar och på närvårdsavdelningar i Uppsala och Östhammar.
– Samarbetet leder till att rätt patient kommer till rätt vårdplats i rätt tid vilket gagnar alla. Patienter slipper väntetider och ovissa transporter samtidigt som belastningen på jour- och akutmottagningar minskar. Alla tjänar på den nära och effektiva vård som det mobila närvårdsteamet erbjuder. Jag är väldigt stolt över den här verksamheten och den nytta vi kan göra både för våra patienter och våra vårdgrannar inom regionen och hemsjukvården, avslutar Mattias Taflin.

<!— Borttagen 4 feb 2020
Distriktsläkare och ST-läkare sökes till vårdcentraler i Uppsala län. Klicka här för mer information och ansök
—>

Nära vård och hälsa
I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invånare i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Primärvården stärks i hela länet och satsningen Effektiv och Nära vård 2030 skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister.

www.regionuppsala.se