Utbilda färre läkare

Publicerad 13 november 2019
Text: Adrianna Pavlica

För många läkare är kostsamt för både individen och samhället, enligt Lars Breimer som debatterat i frågan.
För många läkare är kostsamt för både individen och samhället, enligt Lars Breimer som debatterat i frågan.
Studieplatserna för läkare bör kraftigt beskäras, annars riskerar många att inte få ett arbete, anser överläkaren Lars Breimer.
– Vi behöver ha balans i vården och som det är nu går ekvationen inte ihop, läkarna blir för många. Läkarutbildningen är lång och dyrbar med stora studieskulder, säger han.

Lars Breimer, docent och överläkare vid Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro, har skrivit en rad debattartiklar på temat.
– Få verkar ha satt sig ner och tittat på siffrorna. Vi hade 13 300 läkare år 1964 och 44 000 för några år sedan. Sverige är ett av länderna med högst läkartäthet, med 420 läkare per 100 000 invånare. För femtio år sedan hade vi en läkare på 650 invånare, nu har vi en per 240. Ändå talas det om en brist, för läkarna är på fel plats, det vill säga inte i primärvården där de behövs, säger han.

Ingen kunde förutse
2017 utexaminerades 1 345 läkare i Sverige, och sedan tillkommer de som utbildat sig i annat land eller kommer från ett annat land för att arbeta i Sverige.
– Det blir ett enormt antal läkare, sammanfattar Lars Breimer.
Varför talas det då om läkarbrist?
– Det som hänt är dels att man inte hållit ögonen på hur utvecklingen ser ut. Därtill var det ingen som kunde förutse att det skulle komma in många välutbildade läkare i och med flyktingvågen.

Temporär brist
Bristen det talas om menar Lars Breimer är temporär.
– För drygt 50 år sedan blev det möjligt att söka in på utbildningen med arbetslivserfarenhet vilket gjorde att under en period så var folk ganska gamla. Det har gett en slags underlig puckel, de som kommer att gå i pension nu är både de som började läsa när de var 19 och 29 år, det har blivit en dubbel avgångsperiod. Vi har fått en temporär svacka i specialistantalet som är av övergående natur.

Skulder och slöseri
Just specialisterna bekymrar också Lars Breimer.
– Om du ska bli duktig måste du se ett visst antal patienter och till exempel utföra ett visst antal operationer, och då krävs ett visst patientunderlag. Du kan inte ha hur många läkare på specialistutbildning som helst. Det är bara ren matematik återigen.
Ett alltför stort antal läkare riskerar att utarma professionen, menar Lars Breimer.
– Det går inte att fortsätta som vi håller på. Det föds ju bara 100 000 människor, och om du utbildar 1 400 av dem till läkare, ja det går ju inte. Det är inte rätt mot våra unga att låta dem utbilda sig, dra på sig studieskulder och sedan inte få jobb. Dessutom är det slöseri också ur samhällets synpunkt. Det behövs en bättre balans i vården.