Nära vård

Snabb omställning av primärvårdens verksamhet

Publicerad 12 maj 2020
Text: Annika Wihlborg Foto: Staffan Claesson
Torun Hall, chef för Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Foto: Staffan Claesson
Torun Hall, chef för Nära vård och hälsa i Region Uppsala. Foto: Staffan Claesson

På kort tid har Nära vård och hälsa implementerat nya arbetssätt och rutiner för en trygg och säker vård, både för patienter med misstänkt covid-19 och för alla våra övriga patienter. Det säger Torun Hall, förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa i Region Uppsala.

Primärvården fyller en avgörande funktion med att minimera smittspridning och ta emot och diagnostisera patienter med luftvägssymptom på ett säkert sätt.
– Primärvården har snabbt ställt om sitt arbetssätt och har på kort tid implementerat nya rutiner. Alla vårdcentralerna i Nära vård och hälsa har pausat sina drop in-mottagningar till förmån för en ökad telefontillgänglighet och ett ökat antal digitala möten med patienter. Vi har även introducerat utvändiga undersökningsrum, säger Torun Hall.

Ökat per telefon och digitalt
Eftersom många patienter drar sig för att gå till vårdcentralen på grund av smittorisken har många vårdcentraler dramatiskt ökat sin tillgänglighet per telefon och via digitala vårdmöten. I Region Uppsala erbjuder Nära vård och hälsa även en digital ”corona-chatt” via 1177.
– Sjukfrånvaron bland våra medarbetare är högre än normalt. Vi har bland annat lånat medarbetare från Folktandvården för att bemanna den nystartade provtagningsenheten för covid-19-relaterad provtagning. Vi får också hjälp att bemanna yttre receptioner där vi fångar upp besökare med luftvägssymptom. Vi har även ökat läkarinsatserna gentemot äldre på särskilda boenden, säger Torun Hall.
Liksom i övriga vården har primärvården förstås patientgrupper som inte kan vänta på vård tills pandemin är över, exempelvis kroniskt sjuka och multisjuka patienter. En utmaning är därför att säkerställa att det finns resurser för att hantera både patienter med misstänkt covid-19 och dessa patientgrupper.

”Våra medarbetare har gjort fantastiska insatser hittills under pandemin”

Omställning till nya arbetssätt
– Våra medarbetare har gjort fantastiska insatser hittills under pandemin. De har varit beredda att med kort varsel ta sig an nya arbetsuppgifter och implementera nya rutiner och arbetssätt. För att orka med arbetssituationen långsiktigt är det viktigt att personalen ges möjlighet till en ordentlig sommarsemester, säger Torun Hall.
– Under Coronapandemin har vi tvingats fatta snabba beslut och verkligen satt vår förmåga till snabb omställning på prov. Vi har på ett effektivt sätt lyckats införa nya arbetssätt och rutiner som vi kan dra nytta av även i ett normaltillstånd. Samverkan över vårdgivargränserna är alltid viktigt, men under en pandemi ställs samverkansförmågan verkligen på sin spets. Under Coronapandemin har vi lyckats få till en god samverkan mellan de olika förvaltningarna inom Region Uppsala, hela primärvårdsnivån och länets åtta kommuner, säger Torun Hall.