ST i fokus

Framtidens Specialistläkare september 2021

Publicerad 13 maj 2020
Text: Redaktionen Foto: Nicole Gustavsson

Framtidens Specialistläkare, Sveriges största läkarkongress med ST i fokus, äger rum den 8-10 september 2021. Redan i höst erbjuder vi digitala ST-kurser till alla, som en extra support till landets många ST-läkare.

Det finns ett stort behov av att mötas på riktigt, utbyta kunskap på plats och samtidigt stärka de kollegiala banden över hela landet. Nu är det dags att planera ditt deltagande i Framtidens Specialistläkare september 2021. Kongressen riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, studierektorer, specialister, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän. Framtidens Specialistläkare ger en mersmak som är ytterst värdefull att ta vara på och fortsätta utveckla framåt.
– Välkommen att delta i kommande års FSL-aktiviteter, säger Ola Björgell.

Läs mer om Framtidens Specialistläkare!
Klicka här för programtidningen som PDF.

Ola Björgell, region­överläkare i Region Skåne och kongresspresident för FSL. Foto: Nicole Gustavsson
Ola Björgell, region­överläkare i Region Skåne och kongresspresident för FSL. Foto: Nicole Gustavsson
Framtidens Specialistläkare

Ett av kongressens viktigaste syften är att kunna erbjuda utbildning till Sveriges alla läkare, oavsett specialitet. Programmet utformas därför i linje med de specialitetsövergripande ST-målen, såväl för utbildning enligt 2008 som 2015 års ST, som finns i Socialstyrelsens målbeskrivningar. Detta uppnås genom ett urval av föreläsningar, interaktiva moment och kurser. Utöver programpunkterna riktade till ST-läkare arrangeras även föredrag, temadagar och kurser ämnade för specialister, handledare, studierektorer och chefer. Alla kan välkomnas till en arena med en riktigt bra lärmiljö i fokus!
www.framtidenslakare.se