Presentation
Aleris Närsjukvård

Jobba med helhetsperspektiv på Aleris ASIH

Publicerad 24 november 2020
Foto: Johan Marklund
Anna Öjdahl Bodén, specialist i lungmedicin på Aleris ASIH i Handen utanför Stockholm. Foto: Johan Marklund
Anna Öjdahl Bodén, specialist i lungmedicin på Aleris ASIH i Handen utanför Stockholm. Foto: Johan Marklund

Vill du arbeta med några av de svårast sjuka patienterna, där du tar helhetsansvar och får använda alla delar av din kompetens? Välkommen till Aleris ASIH, där den palliativa vården står i ständig utveckling.

– ASIH är en fantastisk vårdform, där vi möter patienten i dennes hem och där patienten sätter agendan. Vår läkarkompetens blir så tydlig och vi utmanas ständigt till att hitta de bästa lösningarna i varje given situation. Det är vård på riktigt, säger Anna Öjdahl Bodén, som arbetar på Aleris ASIH i Handen utanför Stockholm.
Anna, som är sjuksköterska i botten, tog sin läkarexamen för drygt 20 år sedan och är specialist i lungmedicin. Men efter många år på sjukhus, bland annat ett av de stora universitetssjukhusen, kände hon att hon ville jobba med mindre byråkrati och ett större helhetsperspektiv.
– Arbetet var så splittrat och tiden räckte aldrig till. Jag ville arbeta på ett annat sätt och få helhet och ett tydligare fokus på den enskilde patienten. Att komma hit var ett av mina bästa professionella beslut, säger Anna.

Jobba med oss på Aleris Närsjukvård. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Flera specialistkompetenser
På Aleris ASIH arbetar tvärprofessionella team i nära samverkan runt varje patient. Bland läkarna finns flera specialiteter representerade; förutom lungmedicinare jobbar här även bland annat geriatriker, njurmedicinare, hematolog, kardiolog, onkolog, allmänläkare och psykiater.
– Aleris eftersträvar många specialistkompetenser inom den palliativa vården. Det är en stor fördel för patienterna och även för oss som arbetar här. Vi drar nytta av varandras specialkunskaper och det är kul att arbeta i ett brett gäng. Det viktiga är att alla har ett palliativt förhållningssätt och delar ett starkt intresse för den här typen av vård. För den som vill finns möjligheten att gå påbyggnadsblock i palliativ medicin, berättar Anna, som själv har nappat på det.

Gehör för idéer
ASIH:s uppdrag har under senare år breddats och bland patienterna finns nu även personer som får kurativt syftande behandling. Flertalet patienter är emellertid obotligt sjuka och i eller nära livets slutskede. Ibland är arbetet tufft, men Anna framhåller att dagliga avstämningar i teamen och regelbunden handledning ger möjlighet till reflektion och återhämtning. Hon vill även lyfta fram Aleris som arbetsgivare.
– Det är korta beslutsvägar, högt i tak och lätt för enskilda medarbetare att påverka. Här får man gehör för sina idéer och det finns en genuin vilja att lyssna på medarbetarna.

Jobba med oss på Aleris Närsjukvård. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Aleris Närsjukvård

Aleris Närsjukvård erbjuder ett unikt vårdkoncept med helhetssyn på patienten genom hela vårdkedjan. Verksamheten finns både söder och norr om Stockholm och omfattar bland annat primärvård, geriatrik, ASIH och palliativ vård. Inom ASIH finns även slutenvårdsplatser. Vården präglas av tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens och omtanke. Som läkare på Aleris ASIH är du en del i missionen att ge varje patient möjlighet att vårdas hemma, även i livets slutskede.

Vill du vara med och utveckla verksamheten? Läs mer på: www.alerisnarsjukvard.se