Presentation
Region Uppsala

Region Uppsala har rekordmånga ST-läkare i allmänmedicin

Publicerad 24 november 2020
Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Anna-Carin Bring, studierektor för ST-läkare. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild
Anna-Carin Bring, studierektor för ST-läkare. Foto: Dan Pettersson / DP-Bild

– Om man är intresserad av allmänmedicin och vill bli specialist är Region Uppsala ett ställe med svårslaget utbildningsklimat. ST-enheten har din rygg och hjälper till med all planering som gör att man själv kan fokusera på rätt saker, säger Rebecca Boman, ST-läkare vid BålstaDoktorn.

För fyra år sedan hade Region Uppsala 60 ST-läkare i allmänmedicin, sedan dess har antalet fördubblats. Inför höstterminen kunde studierektor Anna-Carin Bring räkna in hela 120 ST-läkare med siktet inställt på en framtida karriär inom allmänmedicin.
– Vi har en stark ST-enhet vid Nära vård och hälsa, som fått både mandat och befogenheter till att lägga upp en bra utbildning. I botten finns även en politisk satsning som inneburit extra medel, vilket varit en bidragande orsak till framgången och det rekordstora antalet ST-läkare i allmänmedicin.
En annan framgångsfaktor är de stärkta relationerna med regionens vårdcentraler och sidotjänstgöringskliniker
– Vi har nära kontakt och träffar dem flera gånger per termin för att utvärdera och planera framåt. Vi har även fått mer mantimmar för att hjälpa ST-läkarna med deras planering och bokning av sidotjänstgöring och kurser. Att de själva slipper jaga platser skapar lugn och trygghet i deras vardag.

Jobba med oss i Region Uppsala


Klicka här för att se våra lediga ST-tjänster

Rebecca Boman, ST-läkare vid BålstaDoktorn.
Rebecca Boman, ST-läkare vid BålstaDoktorn.

Välorganiserat
Rebecca Boman, som gör sin ST-utbildning på vårdcentralen BålstaDoktorn, instämmer till fullo.
– ST-utbildningen är enormt välorganiserad med mycket fortbildning och kurser vilket gör att man utvecklas i snabb takt. En stor fördel är att vi är så många i gruppen som kan utbyta erfarenheter på månatliga ST-träffar och andra forum. Det är ju lätt hänt att man som ST i allmänmedicin sitter mycket ensam med sina patienter, men så är det verkligen inte här, tvärtom.
Anna-Carin Bring har själv gjort både sin AT- och ST-utbildning i Region Uppsala.
– Vi har ju lyxen av att ha ett eget universitet med läkarutbildning, ett stort universitetssjukhus samt ett lite mindre lasarett i kombination med väldigt fina vårdcentraler i regionen. Jag har aldrig känt något behov av att söka mig någon annanstans för att hitta utmaningar och utveckling. I Uppsala kan alla läkare gå hur långt som helst, oavsett inriktning.

Nära vård och hälsa – Region Uppsala

Nära vård och hälsa tar hand om första linjens vård, specialiserad habilitering och hälsofrämjande arbete i hela Region Uppsala. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.

www.regionuppsala.se