Presentation
Nära vård

Samverkan ger variationsrik vardag för läkarna i Finspång

Publicerad 24 november 2020
Foto: TonAPhoto – Tony Oldenburg
Stefan Bengtsson, specialistläkare, Zahra Shakeri, specialistläkare och Marc Schickel, distriktsläkare på vårdcentralen i Finspång. Foto: TonAPhoto – Tony Oldenburg
Stefan Bengtsson, specialistläkare, Zahra Shakeri, specialistläkare och Marc Schickel, distriktsläkare på vårdcentralen i Finspång. Foto: TonAPhoto – Tony Oldenburg

Vårdcentralen i Finspång har en lång historia av nära samarbete mellan primär- och slutenvård. En samverkan som lagt grunden för en variationsrik vardag för verksamhetens läkare. Snart invigs ett nytt vårdcentrum på orten som banar väg för en fortsatt god och nära vård.

Zahra Shakeri gjorde sin ST i allmänmedicin på vårdcentralen i Finspång 2011. Sedan dess har det hänt en hel del. De gångna åren har kantats av ständigt nya utmaningar som resulterat att hon idag kan skriva dubbelspecialist på visitkortet.
– Jag är en person som hela tiden vill utvecklas och här har jag fått de möjligheterna, med råge. Redan som ST i allmänmedicin blev jag erbjuden att ta hand om verksamhetens minnesmottagning, som jag vid den tiden inte hade kompetens för. Med klinikens hjälp fick jag läsa en två-årig distanskurs i demensvård vilket gjorde att jag kände mig trygg i min roll när det var dags att axla det nya ansvaret.
Ett par år senare läste Zahra till palliativ specialist.
– Även här fick jag stöd av kliniken. Alla hjälptes åt så att jag kunde gå mina randningar och få min examen. Jag är idag anställd som specialist på närvårdskliniken och har även ansvar för stroke- och minnesmottagningen.

Stor variation
Stefan Bengtsson började arbeta på Finspångs vårdcentral som allmänläkare redan 2003. Under de gångna åren har han tidvis arbetat inom andra verksamheter men alltid återvänt till Finspång. Sedan 2018 är han tillsammans med Zahra medicinskt ansvarig på närvårdskliniken.
– Vår avdelning tar allt från lätta internmedicinska och infektionsfall till rehab-patienter och nyopererade som behöver hjälp med mobilisering; en väldigt brokig skara patienter vilket man kan uppleva som en utmaning. Men för min del, som har ett brett spektrum i min bakgrund som läkare, blir det ett väldigt roligt och stimulerande arbete.
Han får medhåll av Marc Schickel, distriktsläkare, som började arbeta på vårdcentralen för sex år sedan och blev kvar.
– Jag tycker att det är en välfungerande och välbemannad vårdcentral med god kontinuitet och en fast patientlista, vilket jag gillar. Ett stort plus är också att vi är uppemot 19 läkare i verksamheten vilket gör det lätt att få ledigt eftersom vi kan backa varandra när det behövs.
Marc har under de gånga åren haft olika uppdrag i verksamheten. Idag delar han sin tid mellan distriktsläkarmottagningen och utbildningsmottagningarna i Finspång och Norrköping.
– Jag trivs med variationen i arbetet och öppenheten från ledningen; har man en idé och vill göra något så finns det alla möjligheter.

Nytt vårdcentrum
En nyhet är att verksamheten inom kort flyttar in i ett helt nytt vårdcentrum som ska bana väg för en fortsatt god och nära hälso- och sjukvård i Finspång. Att resurser samlas i en byggnad gör det tryggt, enkelt och smidigt för patienterna och stärker möjligheterna till samverkan.
Finspångs nya vårdcentrum omfattar vårdcentral med laboratorium, barnoch ungdomsmottagning, kvinnohälsa och barnavårdscentral, rehabiliteringsverksamhet med en ny avdelning för slutenvårds-rehab, Finspångs kommuns korttidsavdelning samt närvårdsklinik med närvårdsavdelning och LAH-verksamhet.

Kommit långt
Zahra påpekar att verksamheten redan har kommit en bra bit på väg mot framtidens nära vård.
– Finspång är unikt eftersom vi har ett mycket nära samarbete och tät kontakt med kollegorna på vårdcentralen. I slutänden resulterar det i en väldigt bra vård för patienterna.
Stefan flikar in att Finspång är en liten ort vilket ger goda förutsättningar till att arbeta nära patienterna.
– Vi har till exempel bra kontakt med boendena för de äldre och känner både personal och patienter väl. Sammantaget ger det goda förutsättningar för att göra ett bra läkarjobb.
Alla tre kollegorna kan varmt rekommendera andra läkare att börja arbeta på Finspångs nya vårdcentrum.
– Hos oss får man använda mycket av sina kunskaper och erfarenheter och arbeta brett som läkare. Eftersom det är en liten organisation har vi även goda möjligheter att påverka utvecklingen. Det är en trivsam arbetsmiljö med karriärvägar inom en rad olika områden som vi verkligen kan rekommendera, avslutar Marc.

Nära Vård – Region Östergötland

Omställningen till Nära Vård är ett av Region Östergötlands högst prioriterade utvecklingsområden. Siktet är inställt på att samverkan med kommunerna kring den nära vården och den specialiserade hemsjukvården ska utvecklas, samtidigt som forskningen ska stärkas i den nära vården och primärvården. I arbetet ingår också att fortsätta utveckla mobila lösningar som möjliggör mer vård på distans.

www.regionostergotland.se