Presentation
Primärvård Västerbotten

Utvecklas med oss i Västerbottens primärvård!

Publicerad 24 november 2020
Erika Nilsson, distriktsläkare på Robertsfors hälsocentral.
Erika Nilsson, distriktsläkare på Robertsfors hälsocentral.

I Region Västerbotten skapas framtidens nära vård, där patientens behov verkligen står i fokus. Här kan du utvecklas professionellt, oavsett om du vill arbeta i stadsmiljö eller med utpräglad glesbygdsmedicin.

I primärvården i Region Västerbotten kan du välja mellan att arbeta i dynamiska universitetsstaden Umeå, med sin urbana miljö och sitt rika kulturutbud, eller i glesbygden, där närsjukvården har ett tydligt helhetsansvar och starka inslag av avancerade akutinsatser.

Bredd och djup
För allmänläkaren Erika Nilsson är det glesbygdsmedicin som gäller. Hon arbetade inom akutsjukvård på sjukhus i tio år, men har inriktat sig på glesbygdsmedicin och har lång erfarenhet av att arbeta i glesbygd i andra delar av landet. Sedan 1,5 år arbetar Erika som distriktsläkare på Robertsfors hälsocentral, som ligger sex mil norr om Umeå.
– Glesbygdsmedicin har både bredd och djup som är svåra att överträffa. Här får man verkligen arbeta med alla sorters patienter och insatser, även mycket svåra sjukdomstillstånd. Våra hälsocentraler kan liknas vid minisjukhus, med ambulansstationer och avancerad utrustning. Vi är första instans, dit patienterna kommer vid allvarliga tillstånd som exempelvis hjärtinfarkt och stroke, berättar hon.
– Vi sköter både primärvårdens traditionella uppgifter och den akuta sjukvården i våra distrikt och det är enormt omväxlande och intressant. Den som verkligen vill arbeta med allmänmedicinens alla delar ska satsa på glesbygdsmedicin, menar Erika.

Kompetensutveckling
Att arbeta som allmänläkare i glesbygden ställer särskilda krav på kompetens, och för ST-läkare finns möjlighet att bygga på utbildningen och fördjupa sina kunskaper inom glesbygdsmedicin. Fokus ligger på akutsjukvård och helhetsansvar för utredning, behandling och uppföljning av komplicerade sjukdomstillstånd. Det finns också möjlighet att subspecialisera sig inom exempelvis ultraljud, något som Erika har gjort.
Regionen underlättar och uppmuntrar kompetensutveckling och närheten till Umeå universitetssjukhus bidrar till att det finns ett stort utbud av kurser och utbildningar.
– En annan sak som utmärker primärvården här i Västerbotten är det goda samarbetet med kommunerna. Man strävar verkligen efter en god nära vård. Vi har också väldigt tighta team och god sammanhållning mellan professionerna och det är lätt att trivas!

Primärvården i Västerbotten

Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället. Här finns spännande karriärmöjligheter för ST-läkare och färdiga specialister.

Nyfiken? Läs mer på: www.regionvasterbotten.se