Corona

Behandlingen av covid-19-patienter utvecklas snabbt

Publicerad 25 november 2020
Text: Annika Wihlborg Foto: Marie Ullnert
Lars-Magnus Andersson, överläkare och specialist i infektionssjukdomar och klinisk virologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen. Foto: Marie Ullnert
Lars-Magnus Andersson, överläkare och specialist i infektionssjukdomar och klinisk virologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen. Foto: Marie Ullnert

Kunskapen om covid-19 har utvecklats i snabb takt sedan pandemin bröt ut. Nu finns ett nationellt vårdprogram för covid-19. Det pågår även studier kring behandlingen av covid-19-patienter runtom i världen. Dessutom pågår febril aktivitet på många läkemedelsbolag med fokus på att utveckla ett välfungerande vaccin.

– En av utmaningarna med covid-19 är att sjukdomsförloppet skiljer sig åt mellan olika individer. Somliga individer med mycket lindriga symptom som de knappt märker av kan ha extremt höga virushalter. Det är inte ovanligt att smittade har lindriga symptom under de första sju till tio dagarna, för att därefter bli betydligt sämre med andningssvårigheter och syrebrist. Reaktionen är ett resultat av att immunförsvaret börjar reagera på viruset, säger Lars-Magnus Andersson, överläkare och specialist i infektionssjukdomar och klinisk virologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen.

Förebygga blodproppar
Till en början förlitade sig många på erfarenheterna från exempelvis Sars, men det visade sig snabbt att coronavirusets smittförlopp skiljer sig markant från andra virus.
– Covid-19 sprids lättare mellan människor och smittspridningen är ofta som störst precis innan man fått de första symptomen. Kunskapen om att många covid-19-patienter utvecklar blodproppar spred sig snabbt över världen, vilket ledde till att man började ge dessa patienter behandling som förebygger just blodproppar. Studier visar också att man kan dämpa den inflammation som kan inträffa hos covid-19-patienter i samband med att immunförsvaret börjar reagera på viruset med antikroppar och T-celler. Det kan förkorta eller helt förebygga IVA-vård, säger Lars-Magnus Andersson.

”En av utmaningarna med covid-19 är att sjukdomsförloppet skiljer sig åt mellan olika individer.”

Vårdprogram med kunskap
Av en banbrytande studie från Storbritannien där man lottat covid-19-patienter till olika typer av behandling framgick att patienter som tillförts kortison efter sjunde dagen från insjuknandet ofta hade ett mer skonsamt sjukdomsförlopp.
Lars-Magnus Andersson var även involverad i arbetet med att ta fram ett vårdprogram för likvärdig covid-19-vård.
– Redan i början av pandemin fanns ett stort behov av att utbyta erfarenheter kring vård av dessa patienter. Det genererade ett behov av att sammanfatta befintlig kunskap och behandlingsråd. Vi fick ut vårdprogrammet på remiss till samtliga sektioner inom SLS och fick även remissvar från Socialstyrelsen samt regionerna. Det resulterade i ett välbalanserat vårdprogram som kommit till stor nytta, säger Lars-Magnus Andersson.

Alarmsymptom efter en vecka
Det viktigaste alarmsymptomet för covid-19 är, enligt Lars-Magnus Andersson, plötslig andfåddhet och problem med syresättningen efter en dryg veckas sjukdom. Just när immunsystemet aktiveras blir somliga människor mycket sjuka.
Han efterlyser effektiva antivirusläkemedel, gärna i tablettform, som kan förbättra sjukdomsförloppet hos covid-19-patienter. Dessa läkemedel kan ha särskilt stor betydelse för äldre vars immunförsvar inte svarar på infektionen på ett normalt sätt. Många runtom i världen väntar förstås också otåligt på ett vaccin mot covid-19.

Vaccin mot covid-19
– Så snart vaccinstudierna är slutförda och läkemedelsmyndigheterna har godkänt en vaccinkandidat så kan vi börja vaccinera riskgrupper. Många läkemedelsbolag lägger nu mycket fokus på att utveckla ett vaccin mot covid-19. Även om det självklart är angeläget att börja vaccinera snarast möjligt så är det viktigt att vaccinet är tillräckligt prövat innan det börjar användas storskaligt, avslutar Lars-Magnus Andersson.
Text: Annika Wihlborg