Primärvården

Primärvård i förändring med patienten i fokus

Publicerad 25 november 2020
Text: Cristina Leifland Foto: Malin Grönborg
Jennie Liling Ståhl, områdeschef för närsjukvården i Umeå. Foto: Malin Grönborg

Primärvården ska stärkas och utgöra navet i sjukvården, i samspel med övrig sjukvård och kommuner. Det är kärnan i primärvårdsreformen.
– Det är helt avgörande att hela kedjan fungerar om vi ska få en nära och anpassad vård, säger Jennie Liling Ståhl, områdeschef för närsjukvården i Umeå.

Regeringens förslag till primärvårdsreform är ute på remiss och Jennie Liling Ståhl menar att det är hög tid för genomgripande förändringar av primärvårdens roll.
– Om resurserna ska räcka till och vi ska kunna möta patienternas behov och förväntningar måste vi bygga broar mellan olika huvudmän och ansvarsområden och hitta gemensamma lösningar för patientens bästa. Det gäller att kommuner, regioner, primärvård och slutenvård alla samverkar, säger hon.
– Tyvärr har det samarbetet ofta inte fungerat och fokus har istället varit på vem som ska bära kostnaden. Den inställningen har ibland varit förödande och lett till att ingen tar ett bra ansvar för den som behöver oss.

”Det finns en genuin vilja att skapa en nära vård där patientens behov verkligen kommer först.”

Gräva där man står
Jennie Liling Ståhl framhåller att det är en lång resa till dess att alla bitar är på plats, men att det gäller att gräva där man står när man påbörjar förändringsarbetet. Det nya tankesättet måste vara en del av utbildningen till alla vårdrelaterade yrken, och involvera alla medarbetare i vården samt invånare, kommunanställda och politiker.
– Coronapandemin har visat att vi har förmågan att snabbt ställa om, till exempel har vi snabbt fått digitala lösningar på plats och kunnat möta patienterna i hemmet. Kommuner och sjukvård har samverkat, vilket är uppmuntrande när vi ser framåt, säger hon.

Lär av exempel
I Region Västerbotten är närsjukvården organiserad i tre områden. Det ena utgörs av Umeå, med sin urbana miljö, men inkluderar också fem mindre kommuner. De två andra områdena är en växande del av regionen: Skellefteå, och ett mindre sjukhus med glesbygd i Södra Lappland. Jennie Liling Ståhl framhåller att ett viktigt led i den framtida nära vården är att den utgår ifrån de speciella förutsättningar som gäller för varje specifik plats och anpassas därefter.
– Det är ett samspel mellan regionen och de enskilda kommunerna, men även andra aktörer. Till exempel kan bibliotek och studieförbund spela en viktig roll för att upplysa och utbilda i digital vård. Här i Västerbotten tycker jag att det finns många goda exempel där vi har en nära dialog och förmåga lära av varandra. Vi är långtifrån klara, men det finns en genuin vilja att skapa en nära vård där patientens behov verkligen kommer först.