Ambulanssjukvård

Samordning som gjorde skillnad i ambulansen

Publicerad 25 november 2020
Text: Anette Bodinger Larsson
Fredrik Karlsson, ambulansöverläkare på Falck Ambulans Stockholm och vice ordförande i Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan.

Som ambulansöverläkare på Falck Ambulans Stockholm och vice ordförande i Sveriges Ledningsansvariga Ambulansläkare i Samverkan, hamnade Fredrik Karlsson mitt i stormens öga när pandemin slog till.

Coronapandemin var i ett tidigt skede när Fredrik Karlsson utsågs till nationellt samordningsansvarig för smittskydd inom Falck.
– Att ledningen så snabbt insåg att samordningsfunktionen behövdes i vår organisation gjorde att vi snabbt kunde få ut förstärkta riktlinjer till våra verksamheter i hela Sverige, vilket gjort skillnad både för medarbetare och patienter. Direktkontakten med alla chefer har varit värdefull, inte minst med tanke på att det varit många ändringar längs vägen. Tack vare vårt nätverk kunde vi snabbt få igenom nya riktlinjer där alla också förstod varför de var nödvändiga.

”Tack vare vårt nätverk kunde vi snabbt få igenom nya riktlinjer där alla också förstod varför de var nödvändiga.”

Det blev en utrustningsjakt
För många kom pandemin som en chock. För Fredrik Karlsson, som inte bara har arbetat inom ambulanssjukvården i närmare 30 år utan även ägnat många år åt biståndsarbete, var den inte helt oväntad.
– Arbetet i olika katastrofområden runt om i världen har gett mig ett annat perspektiv. För mig hade det mer varit en fråga om när vi skulle få en allvarlig pandemi i Sverige. Men hur det skulle bli i praktiken var svårt att förutse. Jakten på skyddsutrustning och att avsätta personal till att tidigt besöka byggvaruhus för att hinna före alla andra, är ett exempel. Att vi beställde utrustning från hela världen och fick ordna transportvägar med utgångspunkt från att de inte skulle beslagtas på flygplatser, är ett annat. Listan kan bli hur lång som helst.

Göra arbetet tryggt och smidigt
Ledstjärnan i arbetet som ledningsansvarig har hela tiden varit att göra ambulanspersonalens arbetet så tryggt, enkelt och smidigt som möjligt.
– De första veckorna var alla oroliga men väldigt snabbt, när man insåg att man hade bra utrustning och kunde luta sig på den, försvann oron.
Förutom arbetet med ständiga förbättringar av riktlinjer och utrustning under pandemin var Falck också snabbt ute med att erbjuda sina medarbetare samtalsstöd.
– Det är en del av det helhetsstänk som råder i verksamheten. Vi är till för patienterna men vill göra vårt jobb utan att själva bli sjuka eller skadade på kuppen, avslutar Fredrik Karlsson.