Upprop

Upprop om prioriteringar

Publicerad 25 november 2020
Text: Adrianna Pavlica
Foto: Shutterstock
Laura Björnström är en av initiativtagarna till sjukvårdsuppropet på Södersjukhuset. Foto: Sara Björkegren

Södersjukhuset sjukvårdsupprop har inte blivit mindre aktuellt med coronakrisen, snarare tvärtom.
– Den fortfarande är extremt viktigt, för i kölvattnet av pandemin så är det ändå så att man har återupptagit förhandlingar om varsel igen på Karolinska, och det är av den personal som ställt om och ställt upp i pandemin. Det visar på att vår kamp är viktig, säger Laura Björnström, en av initiativtagarna.

Förra hösten startade Laura Björnström, ST-läkare på akutkliniken Södersjukhuset, Sjukvårdsuppropet tillsammans med specialistläkaren Akil Awad.
– Vi har fått stöd från personalen som arbetar på golvet på ett helt fantastiskt sätt. Folk kommer fram på stan och säger att de vill engagera sig, säger Laura Björnström.
Men att verkligen få gehör för frågorna har varit svårare, trots upprepad medverkan i medierna.
– Vi upplever att vi blir mer behandlade som politiska motståndare än som sjukvårdspersonal som berättar hur det blir på golvet. Det här är ju vår sanning, det vi ser varje dag. Det blir lite märkligt när regionledning i viss mån försöker att tala om för oss att det är på ett annat sätt, och att man försöker att ha en politisk debatt med oss istället för att lyssna, säger Laura Björnström.

”Med andra prioriteringar hade man kunnat ha en bättre grund inför coronapandemin och bättre förutsättningar att klara den bra.”

Satsat på friska
Prioriteringsfrågan är central för sjukvårdsuppropet.
– Man kan aldrig komma ifrån prioriteringar i vården. Men man har rent budgetmässigt prioriterat fel när man prioriterat bort akutsjukhus och vårdcentraler som ger kontinuitet och där de svårast sjuka kan få hjälp, och istället satsat på den friska populationen med nätläkare och närakuter, som snarare driver på vårdkonsumtionen för de som är friskast.
Laura Björnström fortsätter:
– Det har gjort att vi tvingats att prioritera bort en stor grupp svårt sjuka patienter, så att de ofta inte fått den vård och kontinuitet som de behöver. Med andra prioriteringar hade man kunnat ha en bättre grund inför coronapandemin och bättre förutsättningar att klara den bra.

Tystnadskultur
Sjukvårdsuppropet utgår från Stockholm, men Laura Björnström menar att det inte är ett isolerat problem.
– Det är många som går ut och pratar om sjukvårdens problem nu, det är en våg man kan rida på. Men både jag och Akil upplever att det råder en tystnadskultur på sjukhus, att folk inte vågar gå ut och prata. Man är rädd för repressalier. Det är skrämmande och vi vill ändra på det.