Covid-19-vården

Covid-19-vården är en ständigt pågående läroprocess

Publicerad 4 maj 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Marie Ullnert
Lars-Magnus Andersson, överläkare och specialist i infektionssjukdomar och klinisk virologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen. Foto: Marie Ullnert

Utvecklingen av covid-19-vården gör kontinuerliga framsteg i takt med att förståelsen för sjukdomsförloppet, immunitet och de vanligaste sjukdomsmekanismerna ökar. Vaccinationerna har kommit i gång, vilket minskat andelen allvarligt sjuka äldre. Erfarenheterna kring när det är som mest effektivt att sätta in immunhämmande behandling har ökat men fortfarande saknas ett effektivt antiviralt läkemedel.

Ny kunskap om behandlingen av covidpatienter sprids mycket snabbt i sjukvården, och det nationella vårdprogrammet för covid-19 uppdateras kontinuerligt.
– Vi har bland annat lärt oss mer om vikten av att få sjukhusvård vid rätt fas i samband med ett försämrat sjukdomstillstånd, och att man ofta behöver sätta in immunförsvarsdämpande kortisonbehandling någon gång efter dag sju i sjukdomsförloppet. Patienter som inte svarar på kortisonbehandling kan i stället ordineras IL6-hämmare. Det har även förekommit att patienter som insjuknat i mild covid-19 drabbats av en multisystemisk inflammatorisk sjukdom ett par veckor efter att virus­infektionen upphört, säger Lars-Magnus Andersson, överläkare och specialist i infektionssjukdomar och klinisk virologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset, samt ordförande i Svenska Infektionsläkarföreningen.

Flera läkemedel i behandlingen
Numera har sjukvården tillgång till fler läkemedel, däribland monoklonala antikroppar med infektionshämmande effekt, för personer som inte kan svara med sitt eget immunförsvar och därmed inte blir av med infektionen.
– Vi har lärt oss att det ofta krävs en kombination av flera sorters antikroppar och ett antiviralt läkemedel för att uppnå önskad behandlingseffekt. Än så länge finns inget effektivt antiviralt läkemedel som kan trycka tillbaka viruset hos personer med cancersjukdomar och andra diagnoser med kraftigt nedsatt immunförsvar. Ett antiviralt läkemedel skulle även kunna användas i förebyggande syfte om man riskerar att insjukna i covid-19, säger Lars-Magnus Andersson.

”Den absolut mest avgörande faktorn framöver är att så många som möjligt vaccineras.”

Vaccinerna extremt effektiva
Han anser att vaccinerna är extremt effektiva, både för att förhindra smitta och förebygga allvarlig sjukdom. En positiv effekt av att allt fler har vaccinerats är att andelen i åldersgruppen 80+ som vårdas på sjukhus för covid-19 har minskat markant.
– Den absolut mest avgörande faktorn framöver är att så många som möjligt vaccineras. Då minskar belastningen på IVA och övrig covid-19-vård, vilket innebär att man kan återuppta den sjukvård som pausats eller bedrivits på sparlåga under pandemin. Spridningen av nya varianter kommer förhoppningsvis också att dämpas i takt med att en allt större del av befolkningen är vaccinerad och smittspridningen minskar, säger Lars-Magnus Andersson.

Konferens om covid-19
Den 24–25 november 2021 arrangerar Svenska Läkaresällskapet ”State of the Art Covid-19”. Ambitionen med konferensen är att sammanfatta kunskapen och erfarenheterna från den vård som hittills bedrivits, bland annat hur man på bästa sätt tar hand om en infektion, och hur vaccinerna skyddar mot de nya mutationerna av sjukdomen.
– Vi kommer att arrangera föreläsningar kring hur immunförsvaret reagerar vid luftvägsinfektioner och hur viruset sprids mellan människor. På programmet står även diskussioner med forskare, läkare, myndigheter och politiker om den fortsatta covid-19-vården och pandemiberedskap, avslutar Lars-Magnus Andersson.

State of the Art Covid-19, 24–25 november 2021

• Den 24–25 november 2021 arrangerar Svenska Läkaresällskapet i samarbete med SLS föreningar och partners för andra gången ”State of the Art Covid-19”, Sveriges största vetenskapliga möte om covid-19. Den digitala konferensen samlar Sveriges och världens ledande experter för att summera kunskapsläget.