Presentation
Nära vård och hälsa

Den nära vården – basen i postcovid-vården

Publicerad 4 maj 2021
David Gyll, ST-läkare i allmänmedicin på Svartbäckens vårdcentral i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt
David Gyll, ST-läkare i allmänmedicin på Svartbäckens vårdcentral i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt

David Gyll, ST-läkare i allmänmedicin, ser primär­vården som framtidens arbetsplats. Ett av flera stimulerande uppdrag är planeringen av en ny postcovid-mottagning för patienter med långvariga besvär.

En välfungerande, god och nära vård är det mest effektiva sättet att bidra till en god hälsa i befolkningen.
– Det är själva navet i utvecklingen av en god folkhälsa och kan även avlasta den sjukhustunga specialiserade vården, säger David Gyll.
Efter läkarlegitimation valde han att specialisera sig inom allmänmedicin och arbetar idag vid Svartbäckens vårdcentral i Uppsala.
– Jag trivs väldigt bra i mötet med patienter. Konsultationen är ett av våra bästa verktyg, det är alltid lika tillfredsställande när patienter upplever att de får stöd och hjälp att komma vidare och må bättre.

Vi söker specialister i allmänmedicin, geriatrik och psykiatri till våra vårdcentraler och enheter. Klicka här för mer information och ansök

Förklaringar till besvären
David Gyll uppskattar variationen av arbetsuppgifter. Ett av uppdragen handlar om att utforma en postcovid-mottagning för patienter med kvarstående problem efter genomgången infektion. Mottagningen ska fungera som ett stöd i utredning och rehabilitering när primärvårdens resurser inte räcker till.
– I vår arbetsgrupp finns en bred representation av olika specialister som diskuterar och planerar hur den här patientgruppen bäst ska tas om hand.
Patienter med kvarstående symtom har stora behov av att få en förklaring till besvären, men upplever inte alltid att de blir tagna på allvar av vården.
– Här fyller mottagningen en viktig funktion. Vi vill hjälpa patienter att få en så bra förklaring som möjligt. Det kan handla om fördjupade utredningar och att samla olika kompetenser som kan göra en bred bedömning och bidra med olika förklaringsmodeller.

Utreder enskilde patienten
Det finns idag ingen tydlig definition av begreppet postcovid. Patientgrupperna ser olika ut och blandas lätt samman. Det är viktigt att noggrant utreda den enskilde patienten för att kunna erbjuda ett så ändamålsenligt omhändertagande som möjligt; en stor grupp har legat på sjukhus med svår luftvägsinfektion och har en ökad risk för svåra komplikationer i efterförloppet. En annan grupp, som initialt haft en lindrig infektion, kan senare drabbas av långvariga växlande besvär.
– Det kan vara symtom som kanske inte nödvändigtvis beror på covid-19. Vi vill att vår postcovid-mottagning ska kunna bidra med svar på viktiga frågor och stötta patienter i sin fortsatta rehabilitering, säger David Gyll.

Vi söker specialister i allmänmedicin, geriatrik och psykiatri till våra vårdcentraler och enheter. Klicka här för mer information och ansök

Region Uppsala – Nära vård och hälsa

I framtiden behöver vi anpassa hälso- och sjukvården efter nya behov och utmaningar. Hälso- och sjukvården ska komma närmare patienter och invån­are i Uppsala län, både relationellt, fysiskt och digitalt. Satsningen Effektiv och Nära vård 2030 skapar många spännande karriärmöjligheter för såväl ST-läkare som färdiga specialister i allmänmedicin.

www.regionuppsala.se