Geriatrik

Helhetsperspektiv inom geriatriken

Publicerad 4 maj 2021
Text: Adrianna Pavlica
Verksamhetschefen Arne Sjöberg brinner för helhetstänkandet inom geriatriken.

Geriatriken har haft ett tufft år i och med pandemin, men är en specialitet där ny kunskap hela tiden implementeras.
– Om man är en vetgirig människa som vill lära sig mycket så är den här patientgruppen fantastisk att jobba med som läkare, säger Arne Sjöberg, verksamhetschef i Kalmar.

Geriatriken är en relativt ung specialitet som bara funnits i omkring 30 år. Arne Sjöberg har varit verksamhetschef vid geriatriska kliniken på länssjukhuset i Kalmar i 29 år och varit med och utvecklat specialiteten.
– Människan ses fortfarande i stor utsträckning som ett objekt, ett organ eller en diagnos, med ett slags ”maskintänkande” inom flera discipliner. Det blev innehållslöst för mig. Visionen är istället att se människan som ett subjekt, där vi har ett personcentrerat synsätt. Det är så lätt hänt att man blir ”han med urinvägsinfektion” eller ”den demente” istället för en människa med demenssjukdom, säger han.

”Vi är väldigt frikostiga med att skicka iväg folk för fortbildning eftersom kunskap är en färskvara.”

Inte bara kroppen
Arne Sjöberg betonar att det inom geriatriken finns en viktig psykisk dimension, liksom en social och existentiell. Dessa behöver analyseras utifrån eventuella behov hos patienten.
– Allting samspelar. Det är ganska lätt att bota en urinvägsinfektion men det kanske är den existentiella problematiken man ska jobba med för att skapa livskvalitet.
Och det finns ständigt nytt att lära.
– Vi är väldigt frikostiga med att skicka iväg folk för fortbildning eftersom kunskap är en färskvara. Det är en framgångsfaktor för att överleva som specialitet, att mina läkare är insatta i det senaste. Då måste jag skapa förutsättningar för dem att tillgodogöra sig det, säger Arne Sjöberg.

Pandemin försvårade
Under pandemin har en av Arne Sjöbergs avdelningar blivit en covid-avdelning. Under andra och tredje vågen har allt fler yngre patienter tagits in, vilket fått konsekvenser.
– Det har lett till en undanträngningseffekt för de sköraste äldre som behöver sjukhusvård. De har istället hamnat på en medicinklinik eller ortopeden till exempel, och där får de inte den geriatriska vården. Det har bidragit till en onödig överdödlighet eftersom de inte blivit omhändertagna på det sätt de hade kunnat bli.
Arne Sjöberg ser tre saker som vården behöver ta till sig från pandemin: man behöver säkra tillgång till skyddsutrustning, åtgärda den bristande kunskapen om hygienföreskrifter, samt ha ledare som vet hur en pandemi eller liknande kris ska hanteras.
– Det hände mycket på kort tid och det var ingen som tänkte på att utbilda personal i äldreomsorgen i tid kring allt detta, på det sätt vi gjorde här på sjukhuset. I framtiden kommer vi att vara bättre beredda och tidigare i våra planer. Vi har alla lärt oss mycket.