Dödshjälp

Het debatt om dödshjälp

Publicerad 11 maj 2022
Text: Adrianna Pavlica
Staffan Bergström ser en skiftning i läkares attityder gällande dödshjälp.

Under vintern har en debatt om dödshjälp fått stort utrymme i media – något som många läkare följt på avstånd, men inte själva deltagit i. Trots det tror läkaren Staffan Bergström, förespråkare av dödshjälp, att en skiftning är på väg.
– Inom 10-20 år tror jag att vi kommer att ha en lag som gör dödshjälp möjlig, säger han.

Läkaren Staffan Bergström är ordförande i nätverket ”Rätten till en värdig död” och har riskerat sin legitimation i sin kamp för att införa dödshjälp i Sverige. Han har hjälpt en ALS-sjuk man att avsluta sitt liv, och var även rådgivare åt den tidigare buddhistmunken Björn Natthiko Lindeblad. Det var efter hans bortgång i vintras som en stor debatt om dödshjälp blossade upp i Sverige, något som Staffan Bergström välkomnar. Dock saknar han fler läkares röster.
– Vissa har yttrat sig i en rad sammanhang, men det är helt klart fler icke-läkare än läkare som är med och debatterar frågan.

”Det råder ingen tvekan om att de yngre läkarna är mycket mer pålästa och förstående.”

Global utveckling
Staffan Bergström menar att attityderna ändå håller på att skifta, mot en mer liberal hållning gällande ett införande av dödshjälp.
– Den globala utvecklingen talar starkt för det. Länder som Spanien och Tyskland har fått laglig hjälp, Portugal följer efter, Belgien och Nederländerna och Luxemburg godkänner dödshjälp och 25 procent av USA:s enorma befolkning har tillgång till dödshjälp. Det händer mycket runtom i världen kring de här lagarna.
Som exempel nämner Staffan Bergström också att det brittiska läkarförbundet gått från att vara emot till att inta en neutral ställning där man låter medlemmarna bedöma frågan själva.
– De nordiska länderna tittar förstås på det här och jag vet att debatten går hög i Finland. Det rör sig i den riktning som jag tycker är riktig, att människor ska bestämma över sitt liv, även i slutet av det.

Ny lagstifning
Han tror att Sverige kan ha en ny lagstiftning på plats inom 10-20 år.
– Vi är nära en riksdagsmajoritet för en utredning om dödshjälp. Nästa steg är att tillsätta en utredning som riksdagen får ta ställning till. Och under tiden tror jag att attityderna kommer att skifta ytterligare, säger Staffan Bergström.
Som exempel nämner han den yngre läkarkåren.
– Det råder ingen tvekan om att de yngre läkarna är mycket mer pålästa och förstående i den här frågan än den äldre generationen som jag själv tillhör, säger Staffan Bergström.