Presentation
Avonova

Omväxlande jobb och teamarbete för företagsläkare

Publicerad 4 maj 2021
Kristina Fryklund gör sin ST i arbetsmedicin hos Avonova i Malmö. Foto: Enstudio Photography & Film
Kristina Fryklund gör sin ST i arbetsmedicin hos Avonova i Malmö. Foto: Enstudio Photography & Film

Företagshälsovård på Avonova innebär ett omväxlande arbete med tid för patienterna. För Kristina Fryklund och Sonata Ilciukiene som gör sina ST i arbetsmedicin är jobbet en utvecklande resa med digitalisering och med psykisk ohälsa i centrum.

Avonova finns i flera städer och Kristina Fryklund, som utbildat sig i Danmark, gör sin ST i Malmö.
– Det roligaste är mötet med patienter från olika yrkesgrupper, allt ifrån tung industri till kontorsarbete. Jag har arbetat på vårdcentral tidigare och läkare önskar alltid tid för sina patienter och det får jag här, vilket gör att jag kan göra ett bättre arbete, säger hon.
Sonata Ilciukiene utbildade sig i Litauen och har specialiserat sig i både allmänmedicin och psykiatri, och gör nu sin ST i arbetsmedicin i Göteborg.
– Två av mina kolleger från psykiatrin bytte till företagshälsovård och sa att det är en givande specialitet. Jag blev nyfiken och ville prova något nytt. Nu har jag jobbat som företagsläkare i tre år och trivs väldigt väl. Det är verkligen ett spännande och betydelsefullt arbete, säger hon.
Kristina Fryklund tycker att företagshälsovården ibland är missförstådd bland läkarkolleger.
– I grunden handlar det nog om att en del inte vet vad vi gör. Man kanske tror att det är lite tråkigt och bara är sjukskrivningar. Jag brukar säga att jag har mycket sjukskrivningar men till skillnad från på en vårdcentral så är det inte lika belastande här, jag har tid till mina patienter. Det ger väldigt mycket arbetsglädje och minskar stress.

Både förebygger och rehabiliterar
På Avonova jobbar läkare, fysioterapeuter, psykologer och sjuksköterskor tillsammans, både med att förebygga ohälsa och med rehabilitering. Insatserna sker på både individ-, grupp- och organisationsnivå.
– Insatserna kan delas in i tre delar: främjande insatser, för att hålla det friska friskt genom att främja god hälsa och god arbetsmiljö, förebyggande insatser för att undvika skador och sjukdomar i arbetslivet och rehabiliterande insatser när skadan redan är skedd, säger Sonata Ilciukiene.
Som läkare på Avonova behandlar man arbetsrelaterad ohälsa – psykisk och fysisk, handlägger medicinsk och arbetsinriktad rehabilitering och genomför lagstadgade undersökningar för att bedöma de som har speciellt utsatta arbeten.
– Det kan till exempel vara personer som arbetar med asbest, joniserande strålning, arbete på hög höjd. Genom samverkan med övriga professioner i behandling och rehabiliteringsåtgärder har man större möjlighet att hjälpa patienter att återgå till arbete, säger Sonata Ilciukiene.
Den psykiska ohälsan är utbredd och är en stor del av arbetet på Avonova.  
– Det är en stor del av min vardag. Vi arbetar mycket med förebyggande insatser, till exempel genom att en medarbetare i ett tidigt skede kommer på ett hälsosamtal till sjuksköterskan. Tyvärr behöver många en sjukskrivning när de kommer till läkaren, men samarbetet som vi har med arbetsgivaren gör processen så mycket enklare. Jag upplever att vi får lättare tillbaka personen i hållbart arbetsliv, säger Kristina Fryklund.  
Det roligaste med jobbet på Avonova tycker Sonata Ilciukiene är att se patientens tillfrisknande.
– Här har man möjlighet att följa patientens resa under hela rehabiliteringen. Det är tillfredsställande när patienten får tillbaka arbetsförmågan, men också ett fungerande liv i övrigt. Genom att göra helhetsbedömningar och hjälpa till med hälsovanor, återhämtning och gränssättning, så hjälper man personer att få tillbaka balans i livet.

Sonata Ilciukiene gör sin ST i arbetsmedicin hos Avonova i Göteborg. Foto: Nrsstudios
Sonata Ilciukiene gör sin ST i arbetsmedicin hos Avonova i Göteborg. Foto: Nrsstudios

Arbetar digitalt
På Avonova har man länge arbetat delvis digitalt, en utveckling som påskyndats ytterligare av pandemin.
– Det innebär en effektivisering såväl för patienter och arbetsgivare som för oss. Det kan inte ersätta alla möten men det ger möjlighet att växla mellan kontorsarbete och att jobba hemifrån, vilket gynnar många patienter och kolleger, säger Sonata Ilciukiene.
En del patienter jobbar dessutom för internationella företag.
– Även med medarbetare som har chefer i andra världsdelar kan vi ha gemensamma rehabiliteringsmöten, det är ingen bromskloss längre, säger Kristina Fryklund.
För Kristina Fryklunds och Sonata Ilciukienes del innebär ST-tiden på Avonova stora möjligheter till utveckling, genom bland annat kurser, seminarier, föreläsningar och nätverksmöten.
– Vi har bra förutsättningar för vidareutveckling och har bra stöd i handledning. När vi efter ST-tiden är klara specialister i arbetsmedicin kan vi även vara handledare åt nya ST-läkare, säger Kristina Fryklund.
Och både Kristina och Sonata gillar att gå till jobbet.
– Det är väldigt givande att jobba i ett välfungerande team där det finns en bra stämning och positiv framåtanda, säger Sonata Ilciukiene.
Kristina Fryklund kan bara hålla med.
– Vi har en trevlig arbetsmiljö och ett teamarbete där man jobbar med många professioner vilket är väldigt roligt. Det är en bra arbetsplats, och det är kul att gå till jobbet.

Avonova

Avonova, Nordens största företag inom företagshälsovård, erbjuder tjänster inom företagshälsa och ledarutveckling. Med bred kunskap och stort engagemang hjälper vi organisationer och deras medarbetare att bli mer hållbara, kommunicera mer effektivt och må bättre. Våra 650 medarbetare på 120 orter levererar varje dag hälsotjänster över hela Sverige. Välkommen till Avonova!

www.avonova.se