Anestesi och intensivvård

Stora kontaktytor och omväxlande arbete

Publicerad 4 maj 2021
Text: Annika Wihlborg Foto: Magnus Laupa
Suzanne Odeberg Wernerman, verksamhetschef för AnOpIVA på Akademiska sjukhuset. Foto: Magnus Laupa

Specialistläkare inom anestesi och intensivvård är verksamma inom ett brett medicinskt fält som gör det möjligt att fortsätta lära nytt under hela karriären. Inom anestesi och intensivvård har man ett självständigt och varierande arbete med många utvecklingsmöjligheter, såväl kliniskt som inom forskning eller som chef.

Specialistläkare inom anestesi och intensivvård fyller en nyckelfunktion i den högspecialiserade sjukhusvården. Man ingår i ett team, men ges samtidigt utrymme för många självständiga beslut. Inom dessa specialistområden bedrivs mycket forskning, och möjligheterna att kombinera forskning med klinisk verksamhet är goda.
– Anestesi och intensivvård är intressanta verksamhetsområden för läkare eftersom man skiftar mellan att fatta beslut i ett lugnt skede och brådskande situationer som kräver snabba beslut. I de situationerna ställs allt på sin spets; då gäller det att vara en bra ledare för sitt team, säger Suzanne Odeberg Wernerman, verksamhetschef för AnOpIVA på Akademiska sjukhuset. Hon är överläkare och docent i anestesi och intensivvård och arbetade i många år kliniskt parallellt med forskning.

”Specialistläkare inom anestesi och intensivvård fyller en nyckelfunktion i den högspecialiserade vården.”

Stora kontaktytor
På jourtid är anestesi- och intensivvårdsläkare ofta ytterst ansvariga för svårt sjuka patienters säkerhet. En viktig uppgift är att säkerställa att kritiskt sjuka patienter får rätt vård.
– Som specialistläkare här har man kontaktytor mot samtliga verksamheter på hela sjukhuset. Det ger en god inblick i sjukhusvårdens struktur, vilket i sin tur väcker ett intresse för ledningspositioner för somliga läkare. Andra väljer att kombinera forskning med klinisk verksamhet, medan ytterligare andra inriktar sig på verksamhetsutveckling, säger Suzanne Odeberg Wernerman.

Stort behov av specialistläkare
Hon beskriver behovet av specialistläkare inom anestesi och intensivvård som stort under de kommande åren. Suzanne Odeberg Wernerman vill även slå ett slag för anestesi och intensivvård för barn, ett område där behovet av specialistläkare kommer att vara omfattande framöver.
– Sedan barnkonventionen blev lag har barn rätt att få vård av personal med särskild barnkompetens. Under coronapandemin har det dessutom framgått att resurssättningen på landets IVA-avdelningar generellt sett är för låg, vilket kan leda till att budgetanslaget och därmed även behovet av specialistutbildad personal ökar framöver, avlutar hon.