Suicidprevention

Mer utbildning om suicid och suicidprevention behövs

Publicerad 16 november 2021
Text: Adrianna Pavlica Foto: Elisabeth Ohlson Wallin
Ullakarin Nyberg, suicidexpert och psykiater. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Suicidexperten och psykiatern Ullakarin Nyberg efterlyser mer utbildning på området för vårdanställda.
– Läkaren måste lita på att närvaro och engagemang gör skillnad när man ska hjälpa en patient att välja livet, inte enbart medicinska åtgärder, säger Ullakarin Nyberg.

Läkaren Ullakarin Nyberg är en av Sveriges ledande experter på suicidprevention. I sin bok ”Suicidprevention i praktiken” riktar hon sig till vårdanställda, som hon menar spelar en viktig roll. Ullakarin Nyberg ser tre viktiga förbättringsområden för att förebygga suicid.
– Ett sådant är att man behöver jobba specifikt med att hjälpa personer med hög suicidrisk att hitta alternativ till självskadehandlingar. En annan sak är samarbete med närstående. Och det tredje är vården efter suicidförsök, säger hon.
Men suicidprevention är inte bara ett arbete för specialistpsykiatrin och första linjens psykiatri, menar Ullakarin Nyberg.

Fråga för oss alla
– Alla människor vill inte ha kontakt med psykiatrin och då är det lätt att man faller mellan stolarna. Det kan vara så att en patient tar kontakt med sin husläkare eller kirurg och berättar om sina svåra tankar och då måste vi bygga ut vården så att man kan ta hand om sin patient med hjälp av psykiatrisk konsultation, men utan att patienten nödvändigtvis remitteras till psykiatrin.
Fyra personer tar sitt liv varje dag och mindre än hälften av dem har kontakt med psykiatrin.
– Medvetenheten kring suicid blir allt större, och det är inte bara en fråga för psykiatrin utan för oss alla. Men det finns ett stort gap mellan efterfrågan och tillgänglighet och det måste vi ändra på om vi vill att suicidtalen ska fortsätta att minska, säger Ullakarin Nyberg.

”Vi behöver veta hur vi ska möta människor som brottas med tankar på att leva eller dö.”

Samtalet behövs
Hon anser att det behövs mer utbildning kring frågan, både på läkarprogrammet och genom kompetensutveckling för kliniskt aktiva läkare och andra.
– Vi behöver veta hur vi ska möta människor som brottas med tankar på att leva eller dö. För vi vet att i ett förtroendefullt samtal med en person som är ambivalent, och det är nästan alla, kan man göra väldigt stor skillnad. Men då behöver man veta hur man ska förhålla sig, och också vad som händer med en själv i ett sådant möte, säger Ullakarin Nyberg.
Hennes råd till läkare som får förtroende från någon som funderar på att ta sitt liv är att vara närvarande i samtalet.
– Vi är så åtgärdsinriktade i vården idag, vi ska fixa allt, och det här är ofta inte ett problem som låter sig fixas. Det är samtalet som behövs. Många tycker inte att de har den rätta kompetensen, men kom ihåg att om den här patienten berättar för just dig så är det ingen slump! Och då ska man göra det man kan själv innan man lämnar vidare till någon annan.

Här kan du lära dig mer

• Mind
• Suicide Zero
• Folkhälsomyndigheten
• Sveriges Kommuner och Regioner
• SPES
• NASP, Karolinska Institutet
• Suicidprevention i praktiken (Natur & Kultur)