Rättspsykiatri

Rättspsykiatrin rehabiliterar tillbaka till samhället

Publicerad 16 november 2021
Text: Annika Wihlborg
Ola Broström, chefsöverläkare samt specialist i psykiatri och rättspsykiatri i Region Stockholm.

Läkare inom rättspsykiatrin fungerar som spindeln i nätet och har en nyckelroll för patienter som dömts till rättspsykiatrisk vård. Läkare i den rättspsykiatriska vården ges möjlighet att följa sina patienter under en längre tid med huvuduppgiften att återrehabilitera individen tillbaka till samhället.

– Som chefsöverläkare ansvarar jag för att den rättspsykiatriska vården bedrivs på ett rättssäkert sätt. Jag trivs med att arbeta med svårt sjuka patienter och betraktar det som ett privilegium att få inblick i de faktorer som drev patienten att begå den brottsliga gärningen. Det är mycket intressant och givande att följa patientens utveckling under en längre tid. Efter insatt behandling kan många patienter på sikt skrivas ut till en bra tillvaro i samhället med både fungerande boende och sysselsättning, säger Ola Broström, chefsöverläkare samt specialist i psykiatri och rättspsykiatri i Region Stockholm.

”Det är mycket intressant och givande att följa patientens utveckling under en längre tid.”

Följer långsiktig utveckling
Huvudinriktningen i vården av patienter som överlämnats till rättspsykiatrisk vård är att de ska återrehabiliteras till samhället. I det arbetet fyller läkare en nyckelroll eftersom de, i samråd med Förvaltningsrätten, beslutar om olika åtgärder.
– En av mina drivkrafter är möjligheten att följa patientens utveckling under en längre tid. Många av våra patienter har tidigare genomgått psykiatrisk vård under kortare perioder. Hos oss kan vi arbeta mer långsiktigt och ge patienten en reell möjlighet att fungera i samhället efter utskrivningen, säger Ola Broström.

Befinner sig i paradigmskifte
För att arbeta som överläkare i rättspsykiatrin krävs specialistutbildning i psykiatri. Många läkare väljer att bli dubbelspecialist genom att även utbilda sig till specialist i rättspsykiatri parallellt med sin tjänstgöring, men det är inget krav.
– Lyhördhet, en humanistisk människosyn och en vilja att lyssna på patientens berättelse och försöka förstå faktorerna bakom det begångna brottet är viktiga egenskaper för läkare i vår verksamhet. Man måste kunna se människan bakom brottet, säger Ola Broström.
Rättspsykiatri är ett område som för närvarande befinner sig i ett paradigmskifte då man i ökad utsträckning involverar patienten och närstående att vara delaktiga i rehabiliteringsprocessen.
– Vårdprocessen präglas numera av en ökad transparens där patienten tar en mer aktiv roll i vårdplaneringen och arbetet med att nå olika delmål i rehabiliteringsprocessen. På senare år genomförs också allt fler strukturerade aktiviteter i rehabiliterande syfte på avdelningarna, vilket skapar förutsättningar för en aktiv rehabiliteringsprocess, säger Ola Broström.