Presentation
Södra Lappland

Testbädd för God och nära vård

Publicerad 16 november 2021
Andreas Wermelin, blivande specialist i allmän­medicin på Storumans sjukstuga och Lena Bergdahl-Thalén, distriktsläkare på Sorsele sjukstuga. Foto: Andreas Johansson
Andreas Wermelin, blivande specialist i allmän­medicin på Storumans sjukstuga och Lena Bergdahl-Thalén, distriktsläkare på Sorsele sjukstuga. Foto: Andreas Johansson

Lena Bergdahl-Thalén, distriktsläkare, och Andreas Wermelin, blivande specialist i allmänmedicin, arbetar inom närsjukvården i Södra Lappland, ett modell­område för omställningen till en god och nära vård.

Lena Bergdahl-Thalén är sedan många år distriktsläkare på Sorsele sjukstuga.
– Jag trivs väldigt bra här. Vi känner varandra och beslutsvägarna är korta. Vi har nära kontakter med våra patienter och en bra arbetsmiljö. Arbetsuppgifterna är omväxlande. Vi jobbar med BVC, rehabilitering, akuta och planerade besök, och med digitala möten med patienter i glesbygd som av olika skäl inte alltid kan komma till sjukstugan.
Södra Lappland har av socialdepartementet valts ut som ett modellområde. Här testar region, kommuner och andra intressenter olika arbetssätt för omställningen av hälso- och sjukvården mot en god och nära vård. Syftet är att samarbeta smartare, mer individanpassat och kunna erbjuda en mer jämlik vård oavsett avstånd. Viktiga verktyg är mobila lösningar och distansöverbryggande teknik, så att vården i större utsträckning kan finnas tillgänglig när och där den behövs. Ett antal spännande projekt är redan i gång och fler planeras.
– Vi har till exempel rekryterat en geriatriker som arbetar som digital konsult mot hemsjukvården och särskilda boenden. Han finns med på länk under ronder och är viktig för patientkontinuiteten, patientsäkerheten och för att bredda vår kompetens, säger Lena.

Vi söker allmänspecialister. Klicka på sjukstugorna nedan för mer information och ansök.


Sorsele sjukstuga (Sista ansökningsdag har passerat)

Malå sjukstuga (Sista ansökningsdag har passerat)

Klicka här för att se alla våra lediga tjänster

Dynamisk utveckling
Från Sorsele till Storumans sjukstuga är det cirka 7 mil. Här finns även Glesbygdsmedicinskt centrum som bedriver forskning, utveckling och utbildning, för och i glesbygd.
– Det är spännande att arbeta som läkare i glesbygd. Jag får en bred träning och utbildning, och får förutom jobbet som distriksläkare även akutverksamhet och internmedicin på vår vårdavdelning. Under jourtid, kvällar och helger, täcker vi förutom Storuman hälften av sjukstugorna i Södra Lappland och finns tillgängliga digitalt för akutbedömningar och medicinska frågor, säger Andreas Wermelin, blivande specialist i allmänmedicin.
Precis som Sorsele sjukstuga är Storumans sjukstuga dels en hälsocentral, dels ett ”minisjukhus” med flera vårdsplatser där sjuksköterskor arbetar i nära samverkan med specialistläkare.
– Vi har också ett nära samarbete med Lycksele lasarett dit vi kan vända oss med specifika frågor och dit vi skickar patienter om så krävs. Det är en inspirerande och dynamisk miljö att arbeta i. Jag uppskattar också närheten till naturen och den livskvalitet som finns här, säger Andreas.

God och nära vård – Södra Lappland – Region Västerbotten

Södra Lappland är ett modellområde för omställningen till en god och nära vård. Här testas nya arbetssätt, mobila lösningar och distansöverbryggande teknik. Målbilden är: digitalt när det går, fysiskt om det behövs.

www.regionvasterbotten.se