Vaccinforskning

Forskning inför kommande pandemier

Publicerad 11 maj 2022
Text: Adrianna Pavlica Foto: Mattias Pettersson
Niklas Arnberg vid Umeå universitet forskar på vacciner och antivirala medel. Foto: Mattias Pettersson

Niklas Arnberg, professor i virologi på Umeå universitet, är med och utvecklar vacciner och antivirala medel inför kommande pandemier.
– I vår forskning har vi länge undersökt hur virus gör för att ta sig in i våra celler som de sedan infekterar, säger han.

Forskning om virus är inget nytt för Niklas Arnberg vid Umeå universitet.
– Den ena delen handlar om att förstå vilka molekyler och mekanismer som är engagerade när celler infekteras, och varför vissa infektioner leder till diarré medan andra leder till lunginflammation, säger han.
Nyckeln är molekylerna: vet man vilka av molekylerna som är inblandade kan man förstå detta, men också utveckla läkemedel som binder på utsidan av viruset och hindrar viruset från att ta sig in i cellerna.
– Dessa substanser kan fungera ungefär som antikroppar. Medan antikroppar är proteinbaserade så är våra molekyler baserade på kolhydrater. Antikroppar kan vara svåra att tillverka i stor skala och ges än så länge nästan alltid via spruta, så användningspotentialen är begränsad. Kolhydrat-baserade substanser kan vara lättare att producera i stor skala, och kan ges i form av nässpray eller inhalation till exempel.

”Det behöver inte ta mer än några år innan vi har substanser som vi kan testa på människor.”

En typ av prevention
Och pandemin har gett utvecklingen en skjuts, eftersom snabbtester har tagits fram.
– Antivirala medel mot akuta infektioner som covid-19 eller influensa måste ges tidigt i infektionsförloppet för att ge bra effekt, helst samma dag som man blir sjuk eller dagen efteråt. Och detta är inom räckhåll nu tack vare snabbtester som kan göras på vårdcentralen eller äldreboendet, då kan man få en snabb diagnos. Målsättningen är att utveckla läkemedel som till exempel vid utbrott på äldreboenden kan ges dels till de som blir svårt sjuka, men också till de som bor på samma avdelning, som en typ av prevention, säger Niklas Arnberg.

Snabbdiagnostik nyckeln
Det behöver enligt honom inte ta alltför lång tid innan den här typen av läkemedel finns på marknaden.
– Vi har tidigare kommit så långt att vi testat medel mot ögoninfektioner på människor, men det föll på att vi då inte hade snabbdiagnostik och kunde fånga upp patienter i ett tidigt skede. Nu är detta på väg att utvecklas mot många olika virus, så det ser väldigt spännande ut och vi kommer snart att publicera fler resultat. Det behöver inte ta mer än några år innan vi har substanser som vi kan testa på människor, säger Niklas Arnberg.