Diabetesforskning

Individualiserad vård vid diabetes

Publicerad 11 maj 2022
Text: Adrianna Pavlica
Viveca Gyberg, läkare känd från tv, ser att diabetesvården blir allt mer individualiserad.

Forskningen kring diabetes typ 2 går framåt med lovande nya möjligheter.
– Det är alltid en individ man har framför sig, så att kunna skräddarsy behandling tror jag är framtiden, säger läkaren Viveca Gyberg.

Viveca Gyberg är distriktsläkare och syns ofta som diabetesexpert i media. Hennes forskning vid Karolinska institutet är också inriktad på diabetes typ 2 och hjärt-kärlsjukdom, som blivit hennes expertområde.
– Det är hundra år sedan insulinet kom, och de senaste 5-10 åren har det hänt mycket i läkemedelsbehandlingen av diabetes typ 2. Vi kan nu skräddarsy den för sköra äldre eller de som har njursvikt, och så vidare. Vi har en mycket större verktygslåda idag, säger Viveca Gyberg.

Stor förändring
Läkare har också lärt sig att samtidigt hantera andra riskfaktorer och sjukdomar.
– Samsjuklighet får allt mer fokus i forskningen. Det är en tydlig förbättring att vi kan påverka risken för hjärt- och kärlsjukdomar och njursvikt, där det inte har funnits lika många läkemedel tidigare. Man tittar också på att förbättra vården av förstadier till diabetes och därmed förebygga sjukdomen.
Enligt Viveca Gyberg sker en ”stor förändring” inom diabetes typ 2-vården.
– Utvecklingen är snabb. Även användningen av tekniska hjälpmedel utvecklas, och till exempel kommer kontinuerlig glukosmätning att bli allt vanligare även hos personer med diabetes typ 2. Det blir också mer fokus på de psykologiska aspekterna. Diabetes är en kronisk sjukdom där man måste tänka på hur man lever varje dag, så det är ett heltidsjobb att hantera den, säger hon.

”Man kanske bara har två minuter, men det räcker för att väcka tanken om att förändra kosten och rörelsemönstret.”

Måste prata livsstil
Det finns enligt Viveca Gyberg fortfarande många som har oupptäckt diabetes typ 2 då den för de allra flesta inte ger symtom. Patientgrupper man som distriktsläkare kan överväga att testa är personer med förhöjd risk, som de med högt blodtryck eller de som haft graviditetsdiabetes.
– Vi måste också prata livsstil. Man kanske bara har två minuter, men det räcker för att väcka tanken om att förändra kosten och rörelsemönstret, och att hänvisa till bra material som patienten kan läsa själv. Man ska inte underskatta de här mindre samtalen. Ta också hjälp av andra professioner, sjuksköterskor som kan göra motiverande samtal, dietister och fysioterapeuter.

Fokus på individen
Det är den individualiserade vården som är framtiden, menar Viveca Gyberg.
– Individualisering av behandlingen är verkligen något man numera ser i alla riktlinjer, och mycket forskning tittar även på multisjuka patientgrupper. Det är väldigt bra att individen bakom sjukdomen får ta plats, säger hon.