Karriär inom psykiatrin

Snabb utveckling och valmöjligheter i psykiatrin

Publicerad 11 maj 2022
Text: Annika Wihlborg
Martin Hultén, psykiatriker och chefläkare på enheten för Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Region Skåne.

För läkare som öppnar dörren till den psykiatriska specialiteten öppnas samtidigt en hel värld av möjligheter. Psykiatrin är mångfasetterad och behovet av psykiatriker är och förblir stort. Möjligheten att kombinera klinik och forskning är goda och valmöjligheterna många.

En gemensam nämnare för all psykiatrisk vård är möjligheten att betrakta patienten ur ett biologiskt, psykiskt och socialt perspektiv.
– Situationen i psykiatrin är för tillfället relativt ansträngd på grund av personalbrist. Många verksamheter har svårt att hålla vårdavdelningar i gång och vårdplatser öppna, i synnerhet under sommaren. Det råder fortfarande en viss brist på psykiatriker, även om antalet nya psykiatriker har ökat på senare år, säger Martin Hultén, psykiatriker och chefläkare på enheten för Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Region Skåne. Han är även ordförande i Svenska Psykiatriska Föreningen och sammankallande i Nätverket för chefläkare i psykiatrin.

Kraftigt ökat söktryck till BUP
Han anser att psykiatrin som verksamhet har kommit relativt lindrigt undan under pandemiåren. I början av pandemin såg området inget direkt ökat söktryck, medan man under det andra året såg ett mer normaliserat söktryck till de flesta verksamheter, med undantag av BUP där söktrycket på senare år har ökat kraftigt. Ökningen följer, enligt Martin Hultén, ett långsiktigt nationellt mönster av ökad psykisk ohälsa bland barn och unga.
– Antalet digitala patientkontakter ökade självklart även i psykiatrin under pandemin. I synnerhet öppenvårdsbesök, främst uppföljnings- och återbesök, har med framgång gjorts digitalt, säger han.

”Det somatiska och biologiska perspektivet är helt centralt att ha med sig i det dagliga arbetet som psykiatriker.”

Dynamiskt fält med forskning
En av de faktorer som fick Martin Hultén att utbilda sig till psykiatriker var möjligheten att få fördjupa sig i hur den mänskliga hjärnan fungerar, att få studera mänskligt beteende och att kunna verka i ett dynamiskt fält som präglas av intensiv forskning och många nya genombrott i form av innovativa behandlingar.
Psykiatriker erbjuds en mångfald av valmöjligheter. De kan arbeta inom vuxenpsykiatrin, BUP, beroendevården eller rättspsykiatrin. Öppen- eller slutenvård är ytterligare alternativ och möjligheterna att kombinera klinik och forskning är goda. Psykiatriker kan dessutom fortsätta utvecklas under hela sin karriär genom olika subspecialiteter, som psykosvård, ångestsjukdomar eller affektiva sjuk­domar.

Tid till samtalet
– Läkare som väljer att specialisera sig inom psykiatri lämnar inte den somatiska aspekten av läkaryrket. Det somatiska och biologiska perspektivet är tvärtom helt centralt att ha med sig i det dagliga arbetet som psykiatriker eftersom många biologiska sjukdomar har psykiska implikationer. Som psykiatriker har man förmånen att betrakta patienten utifrån ett helhetsperspektiv som inkluderar social, biologisk och psykisk hälsa. I psykiatrin finns dessutom ofta mer tid till samtalet och mötet med patienten. Just samtalet är ju ett av våra viktigaste verktyg, avslutar han.